Contact

PROCESSEN

Interne en externe audits anno 2020

Peter L

Peter Lamote - 21/09/2020

Senior Consultant Procesteam

continu verbeteren

ISO

kwaliteitsmanagement

processen optimaliseren

Het opzetten van audits in 2020

Dat er in 2020 iets gebeurd is op onze planeet weten we allemaal. Gelukkig zijn er veel bedrijven die zich op de een of andere manier herpakt, heruitgevonden of hergeorganiseerd hebben. Soms uit pure noodzaak om te overleven, anderen vanuit een opportuniteit. 

Wie een gecertifieerd kwaliteitsmanagementsysteem heeft (ISO9001) ziet vast ook de link… Externe en interne belangrijke punten (“issues”) … Het mag duidelijk zijn dat dit ook impact heeft op een kwaliteitsmanagementsysteem. In een andere post hadden we het al over de impact op de kwaliteitsmanager. Maar ook de interne auditoren, en met uitbreiding de externe auditoren, dienen nu anders naar de situatie te kijken.

Wist je trouwens dat auditeren van het Latijnse woord 'audīre' komt en "L U I S T E R E N  N A A R  / H O R E N" betekent. Het is dus ook nu nog steeds belangrijk van om gaan kijken en luisteren hoe uw medewerkers het dagdagelijkse werk uitvoeren.

Hoe intern en extern auditeren

Welke impact heeft 2020 op uw interne audits?

Werkwijzes die gewijzigd zijn, nieuwe producten die snel toegevoegd zijn aan het gamma, medewerkers die andere taken zijn beginnen opnemen of misschien zelfs helaas moeten vertrekken.

In elk proces is het dus van belang om na te gaan welke veranderingen er zijn geweest en hoe dit impact heeft op onder andere:

  • De aanwezigheid van de juiste competenties (en bevoegdheden)
  • De aanpassingen in vastgelegde gedocumenteerde informatie, denk maar aan procesbeschrijvingen of gebruikte templates
  • Het veiligheidsaspect. Een snelle wijziging in een productieomgeving houdt mogelijks een nieuw veiligheidsrisico in
  • De indicatoren, zijn de doelstellingen die eind 2019 op papier zijn gezet nog haalbaar? Zijn ze bijgesteld en is hierover gecommuniceerd? Is het bijhorend actieplan ook aangepast?


Bij de focus op het strategische proces zal ook diezelfde impact zijn doorvertaling kennen in wijzigingen van strategische keuzes, soms zelfs business modellen of strategische Key Performance Indicatoren (KPI’s). Vaak is dit weldegelijk gebeurd vanuit een management oogpunt, de focus voor de interne auditor ligt hem in de analyse of de doorvertaling en koppeling naar de onderliggende operationele processen ook (vlot) verloopt.
 
Het mag dan een oud beestje zijn, zeker nu kan het schildpaddiagram zijn nut extra bewijzen als denkpiste voor de interne auditor. 
Vergeet daarnaast ook niet dat uw directiebeoordeling (“management review”) extra aandacht verdient rond dit thema.

Childpaddiagram

Welke impact heeft 2020 op uw externe audit?

Misschien nog de belangrijkste factor kan de timing zelf zijn. Ook externe audit bureaus hebben nu een lastige kluif aan het (her)inplannen van de audits. We merken het bij verschillende van onze klanten dat het te pakken krijgen van een finale auditdatum geen evidentie is. 
Soms wordt er een deel online geauditeerd via de digitale middelen zoals Microsoft Teams. Voor uw medewerkers die hier misschien nog onvoldoende mee vertrouwd zijn, kan dit zeker een extra drempel zijn. Bereid hen hier dus op voor. Check of ze ook het delen van documenten via screensharing in de vingers hebben. Ook hier kan Lumeron u helpen via korte praktijkopleidingen.

Schrijven

Daarnaast is het van belang om voorbereid te zijn om de meest evidente vraag van 2020: Wat heeft uw bedrijf anders gedaan omwille van de 2020 situatie en vooral hoe is uw kwaliteitssysteem hierop mee geëvolueerd. Finaal komen hier dus eigenlijk exact dezelfde punten als bij de interne audit topics aan bod. Voorbereid zijn op dit extra focuspunt is dus zeker raadzaam en van daar dus ook het belang van de interne audits.

Aan de slag met interne audits

Misschien zijn een aantal interne auditoren niet meer beschikbaar om de audits op zich te nemen. Dan zijn er verschillende opties waar Lumeron u bij kan helpen:

  • Wij leiden uw interne auditoren op
  • Wij sturen uw interne auditploeg bij via een extra workshop
  • Wij voeren (een deel van) de interne audits voor u uit, zo heeft u meteen ook een onafhankelijke blik op de werking van uw organisatie en komen er vast en zeker tips en aanbevelingen boven.
Kantoor schrijven

Auditeren is geen checklijst aflopen, maar polsen naar de "echte" werkwijze van de medewerkers, waarom ze het zo doen en wie welke verantwoordelijkheden neemt. 
Auditeren is connecteren niet controleren.

Meer weten?

Meer weten over onze mogelijkheden rond interne audits? Contacteer ons gerust, wij helpen u graag verder.

ONZE REALISATIES

Kind en beer

Pleegzorg VBB - Efficiënter samenwerken met Microsoft 365

Pleegzorg Vlaams Brabant & Brussel

Een SharePoint en Teams omgeving op maat van de organisatie, zodat deze optimaal waarde toevoegt aan de interne manier van werken en met oog voor de medewerkers in de organisatie.

Lees meer
Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Red Dot Chart

Een red-dot chart maakt kwaliteitsproblemen visueel

‘Wie niets doet maakt geen fouten’, al is dat de grootste fout op zichzelf… Van zodra je op een productievloer start met het produceren van eender welk onderdeel ontstaan er talloze opties om fouten te maken. Door elke processtap grondig te analyseren, vanuit risicodenken  (LINK: zoveel mogelijk foutkansen weg te werken, duidelijke instructies op te maken en medewerkers goed op te leiden, kom je al een heel eind.

Lees meer
Blog Continu verbeteren is een doe woord

Continu verbeteren is een "DOE"-woord!

Iedereen heeft het begrip "continu verbeteren" zeker al eens gehoord maar waar draait het nu eigenlijk om? Wat wil dat zeggen, "we moeten continu verbeteren"? En is dat wel altijd het geval?

Lees meer
Cover photo symbol

De libel als Lumeron-symbool

Af en toe krijgen we de vraag hoe we aan onze Libel komen als symbool. Daar zit zowel betekenis als een leuke anekdote achter

Lees meer