Contact

Zelforganisatie van teams

Minstens een deel zelforganisatie introduceren binnen teams bevordert de verantwoordelijkheid en autonomie van individuen. Dit leidt tot meer betrokkenheid en creativiteit. Op die manier verhoogt vaak ook de flexibiliteit en snellere besluitvorming, waardoor organisaties zich beter kunnen aanpassen aan veranderende marktomstandigheden.

Hand3

Van een "groep inidividuen" een echt "team" maken

Bij het woord 'zelforganisatie' komen meteen een aantal basisprincipes naar boven

  • Zo transparant mogelijk werken en de informatie zoveel mogelijk delen met de teamleden. Zowel vanuit het team als de bedrijfsinfo.
  • Werken aan een set van gemeenschappelijke concrete doelstellingen. Daarbij draagt iedereen zijn/haar steentje bij.
  • Vrijheid en vertrouwen geven en krijgen om zelf te bepalen hoe, wanneer en welke activiteiten uit te voeren.
  • Rekening houden met de individuele karakters van de teamgenoten.
  • Aanmoediging en waardering als krachtige hulpmiddelen.

Waar loopt het vaak fout?

1

Geen duidelijk kader

Als er geen duidelijk kader geschetst is waarbinnen de activiteiten zullen plaatsvinden, is de kans groot dat er verwarring ontstaat rond de teamverantwoordelijkheden. Teveel verantwoordelijkheden opnemen leidt tot ongenoegen bij de omringende teams. Te weinig verantwoordelijkheden opnemen net het omgekeerde. Wat duidelijk is voor het management is niet per definitie duidelijk voor he team.

2

Vrijheid komt met verantwoordelijkheden

Enkel vastleggen van de doelstellingen is onvoldoende. Medewerkers dienen zich verantwoordelijk te voelen voor hun beslissingen. Zij staan immers aan het roer, ze mogen zelf bepalen hoe ze hiermee aan de slag gaan, maar als het fout loopt dienen ze dit ook kunnen aanvaarden en hun rol hierin erkennen en de juiste actie te ondernemen.

Zelforganisatie

Op weg naar zelfleiderschap

Een onderneming of organisatie efficiënt en effectief begeleiden op haar weg naar zelforganisatie kan door in te zetten op volgende thema's

DOELSTELLINGEN DEFINIËREN

BETROKKENHEID EN COMMITMENT ACTIVEREN

STRUCTUUR CREËREN

EIGENAARSCHAP EN ZELFSTUREND VERMOGEN STIMULEREN

TRAINING EN ONTWIKKELING FACILITEREN

EVALUEREN EN AANPASSEN

Opleiding 'Samenwerking en betrokkenheid bevorderen'

Samenwerken wordt op tal van manieren ervaren. Het gedrag van teamleden dat hier een gevolg van is, kan uitgroeien tot iets gewenst of ongewenst. De sterkte en het resultaat van een team hangt nauw samen met de mate waarin de teamleden elkaar vertrouwen, zich veilig voelen en betrokkenheid tonen.

ONZE REALISATIES

Kind en beer

Pleegzorg VBB - Efficiënter samenwerken met Microsoft 365

Pleegzorg Vlaams Brabant & Brussel

Een SharePoint en Teams omgeving op maat van de organisatie, zodat deze optimaal waarde toevoegt aan de interne manier van werken en met oog voor de medewerkers in de organisatie.

Lees meer
Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Dreamteam

Een self managing dreamteam in de praktijk

"Een self managing team" geeft je in hoge mate een gevoel van vrijheid en van vertrouwen. Langs de andere kant moet je ook beseffen dat dit wel wat verantwoordelijkheid met zich meebrengt: er wordt uiteraard ook iets van jou verwacht! Wat betekent dit in de praktijk?

Lees meer
Doelstelling square dartsbord

Waarom behalen bedrijven hun doelstellingen niet, en kan een Balance Score Card transaparantie bieden

Goede financiële resultaten zijn het resultaat van inspanningen op diverse terreinen. Om overzicht over deze inspanningen te behouden is de Balanced Score Card (BSC) een handig tool. Hoe kan je dit tool inzetten om gericht en op verschillende niveau's te sturen?

Lees meer