Contact

Vaardigheden

Geen team zonder mensen, zonder eigenheden, zonder engagement. Niemand is per definitie tegen verandering, maar de wil om mee te veranderen komt niet vanzelf.

Dit vergt betrokkenheid, leiderschap en zelforganisatie om er als team voor te gaan om de noodzakelijke verandering te realiseren.

Hand2

Processen en structuren alleen zullen er niet toe leiden dat organisaties vlot draaien en successen bereiken. Finaal zijn het de medewerkers die zich elke dag inzetten die ervoor zorgen dat door samenwerking successen behaald worden.

Dit gaat niet vanzelf, dit leer je vaak niet op school. Een deel kan aangeboren zijn, maar deze 'power'-kant is cruciaal.

Structure power
Leiderschap Zelforganisatie van teams Betrokkenheid

filter:

Leiderschap

Leiderschap is essentieel bij het change management luik maar ook in de dagdagelijkse werking.

Leiderschap biedt richting aan teams, waardoor ze effectiever samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Een goede leider inspireert en motiveert medewerkers, wat de betrokkenheid en productiviteit verhoogt. Daarnaast helpt leiderschap bij het nemen van weloverwogen beslissingen.

Lees meer
Hand1

Zelforganisatie van teams

Minstens een deel zelforganisatie introduceren binnen teams bevordert de verantwoordelijkheid en autonomie van individuen. Dit leidt tot meer betrokkenheid en creativiteit. Op die manier verhoogt vaak ook de flexibiliteit en snellere besluitvorming, waardoor organisaties zich beter kunnen aanpassen aan veranderende marktomstandigheden.

Lees meer
Hand3

Betrokkenheid

Actieve betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie- en veranderingstrajecten creëert een cultuur van eigenaarschap, waarbij werknemers zich meer verbonden voelen met de bedrijfsdoelen. Deze betrokkenheid bevordert naast een positieve werkomgeving, ook een verhoogde productiviteit, omdat medewerkers gemotiveerd zijn om bij te dragen aan het succes van de organisatie. Bovendien vergemakkelijkt het de acceptatie van veranderingen, doordat medewerkers zich gehoord en gewaardeerd voelen.

Lees meer
Hand2

INSPIRATIEBLOG

Change vierkant 6

Weerstand tegen verandering bestaat niet...

Als we rondom ons heen kijken zijn er steeds veranderingen. In de dagdagelijkse werking op de bedrijfsvloer is het niet anders. ​Daar komt de kwaliteitsmanager weer met een nieuwe template of de financieel verantwoordelijke met een nieuw tijdsregistratiesysteem. Of die verplichte opleiding vanuit HR. Allemaal tijdsverspilling en weer iets nieuws om ons te controleren. Klinkt bekend?

Lees meer
Fien 2 Square

7 bedrijfslessen van coach van het jaar

7 bedrijfslessen van ‘Coach van het jaarFien Callens, coach bij damesvolleybalploeg VC Oudegem. 
Hoe kan je een organisatie professionaliseren, duidelijke targets nastreven én ervoor zorgen dat jonge talenten succesvol doorstromen?

​Dit is meteen ook onze 100ste blog.

Lees meer
Deuren2

Organisatie mobiliseren

Een organisatie mobiliseren i.f.v. veranderingen en i.f.v. realiseren van doelstellingen is een uitdaging op zich.

Lees meer