Contact

Privacy Policy

Lumeron NV Privacy Verklaring
De bescherming van uw persoonsgegevens is voor Lumeron NV van het hoogste belang. In deze privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Met deze toelichting wensen we u duidelijk te informeren hoe we binnen Lumeron NV zorg dragen voor uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 september 2021

Rollen van Lumeron NV 
Lumeron NV is enerzijds verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de verschillende processen en systemen die van toepassing of in gebruik zijn in Lumeron NV. Anderzijds is Lumeron NV ook als dienstenleverancier verwerker waarbij we mogelijks in aanraking komen met persoonsgegevens van onze klanten die wij op hun vraag verwerken. Als verwerker wordt een verwerkingsovereenkomst voorzien conform de wetgeving die door beide partijen nagelezen en getekend dient te worden.
Lumeron NV zal zowel als verwerkingsverantwoordelijke en/of verwerker de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. Als verwerker zullen we steeds bijstand verlenen aan de verwerkingsverantwoordelijke conform onze verwerkingsovereenkomst.


Activiteiten van Lumeron NV
We onderscheiden twee bedrijfsmatige activiteitengroepen: 
Professionele dienstverlening (consultancy) : dit omvat 95% van de activiteiten 
Kennisevents: Naast onze dienstverlening beschik je tevens over de mogelijkheid om deel te nemen aan kennisevents 

Social media
Lumeron NV beschikt over een bedrijfspagina op o.a. LinkedIn, Youtube en Instagram om u als klant in een B2B-context te informeren over onze diensten, actuele topics, events, werken bij Lumeron NV, enz.  U bent vrij om Lumeron NV wel of niet te volgen via deze sociale media.


Nieuwsbrieven
Lumeron NV gebruikt eveneens regelmatig nieuwsbrieven om u in een B2B context te informeren, deze informatie is afgestemd en gebaseerd op uw functie/rol binnen uw bedrijf met als grondslag het gerechtvaardigd belang van onze onderneming. Indien u via onze website inschrijft voor de nieuwsbrief omdat u interesse hebt in de activiteiten van Lumeron NV (en nog geen klant bent) geeft u uw toestemming aan Lumeron NV om uw contactgegevens (zie verder) op te nemen in onze CRM-database en kunnen deze verder aangewend worden voor activiteiten onder dezelfde grondslag. Bij elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om u hierop uit te schrijven via een 'unsubscribe-button', in dat geval ontvangt u geen verdere nieuwsbrieven. Uw contactgegevens blijven wel nog bewaard binnen onze CRM-toepassing zodat we nog steeds andere diensten kunnen blijven verzorgen. Indien u dit niet wenst dan kan u ons dit laten weten via de contact informatie verder vermeld in deze verklaring.


Website & Cookiebeleid
Lumeron NV beschikt over een website om u te informeren over onze diensten, actuele topics, events enz.

Wat zijn cookies?
Lumeron NV gebruikt op haar website(s) cookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk “cookies” genoemd). Cookies zijn kleine informatiebestanden die op uw computer of toestel worden opgeslagen wanneer u onze website(s) bezoekt en die meestal worden gebruikt om het gebruiksgemak van websites en apps te optimaliseren.
Lumeron NV gebruikt cookies om:

 • Het gebruik en de functionaliteiten van haar websites en apps te verbeteren;
 • Te analyseren hoe gebruikers van onze websites en apps gebruik maken en om statistieken op te stellen; en
 • De gebruikers van onze websites en apps gepersonaliseerde informatie en advertenties te tonen.


Voor alle verdere informatie, zie ons cookiebeleid.


Welke gegevens worden verzameld? 
Wij ontvangen en verwerken gegevens van bedrijven/leveranciers/partners/onderaannemers enz. en hun medewerkers in het kader van een samenwerking of toekomstige samenwerking (prospectie).
Deze gegevens vallen in de categorie “Algemene Identificatiegegevens” en omvatten:

 • Bedrijf
 • Adresgegevens (Straat, nummer, postcode, gemeente/stad)
 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Optioneel: Mobiel nummerWaarom verzamelen we uw gegevens? 
Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor volgende doeleinden: Contactformulieren
Deze gegevens hebben we nodig voor onze standaard bedrijfsvoering en uitoefenen van onze diensten. Conform de GDPR stemt dit overeen met "de noodzakelijkheid van de verwerking voor de uitvoering van de overeenkomst" en het “Gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke”.
De algemene identificatie gegevens dienen onder andere voor:

 • Professionele contacten via telefoon, gsm, email enz.
 • Ondersteuning vanaf de Servicedesk/permanentie
 • Dienstverlening aan uw bedrijf en medewerkers
 • Nieuwsbrieven en informatie omtrent onze seminaries en kennisevents. Voor deze communicatie is er een opt-in/opt-out mogelijkheid
 • Verzorgen van opleidingen, coaching
 • MarketingactiviteitenHoe verzamelen wij uw gegevens? 
Dit kan op verschillende wijzen gebeuren waaronder:

 • Persoonlijk/telefonisch/mail contact
 • Contactformulieren op onze website
 • Contacten op seminaries en netwerkevents
 • Contacten via onze partners
 • Social mediaHoelang worden uw gegevens bijgehouden? 
Zolang de samenwerking bestaat en niet door een van beide partijen opgezegd werd, worden de persoonsgebonden gegevens bijgehouden. Na het beëindigen van de samenwerking worden de persoonsgebonden gegevens nog zeven jaar bijgehouden gelet op de wettelijke minimumbewaartermijnen voor boekhoudkundige en fiscale zaken. Als betrokkene kan u uitdrukkelijk vragen om deze reeds vroeger te verwijderen zonder dat echter de wettelijke bewaartermijnen geschonden worden.


Overdracht aan derde partijen 
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw gegevens aan personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van Lumeron NV. 
Indien we gebruik maken van een externe verwerker, zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De externe verwerker zal steeds contractueel verbonden zijn met Lumeron. Zo zullen de verwerkers nooit op eigen initiatief uw persoonsgegevens mogen gebruiken.


Minimale gegevensverwerking 
De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonsgegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens verwerken.


Automatische verwerking & profilering
Lumeron NV doet geen profilering, tevens gebeurt er geen volledige automatische verwerking van uw persoonsgegevens.


Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens? 
Wij voorzien de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.
Lumeron NV stelt alles in het werk om haar netwerk grondig te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens en de bedrijfsgegevens van haar klanten en/of leveranciers te beschermen. Lumeron NV  voert specifieke veiligheidsmaatregelen door om uw data te beschermen, waaronder:

 • Encryptie van de harde schijven in de laptops van onze medewerkers (Bitlocker).
 • Verplichte pincode voor smart devices.
 • Multi-factor authenticatie voor toegang tot technische informatie van onze klanten/leveranciers.
 • Regelmatige externe audits door een een Ethical hacker.Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen? 
Als betrokkene heeft u verschillende rechten, deze zijn opgesomd in de GDPR en omvatten o.a.

 • Recht op inzage persoonsgegevens
 • Recht op wijziging van persoonsgegevens
 • Recht op gegevenswissing
 • Recht op dataoverdracht
 • Recht van bezwaar
 • Recht op beperking van de verwerking

Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen bij onze administratie. Hierin staat vermeld op welk recht u wenst beroep te doen met toelichting en hoe wij u kunnen contacteren. U kan dit melden via volgende kanalen:

Contactgegevens 
Alle gegevens worden opgenomen in de bestanden van Lumeron NV. Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor de naleving van ons informatie veiligheidsbeleid in al onze vestigingen.
Verwerkingsverantwoordelijke: Lumeron NV
Bedrijvencentrum De Punt
Kerkstraat 108 - 9050 Gent
Tel +32 471 59 99 87
info@lumeron.be
RPR Gent afdeling Gent


Alle voorschriften zoals vroeger opgelegd door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) en momenteel door de Gegevensbeschermingsautoriteit worden door Lumeron NV gevolgd. Als u het niet eens bent met de manier waarop Lumeron NV uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel+32 (0)2 274 48 00 - Fax +32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be 
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/