Contact

IN-COMPANY OPLEIDING

Breng uw processen in kaart

Flow blokken

Leer processen visualiseren volgens BPMN-the-Lumeron-way.

Business Process Management Notation is een internationale standaard om processen te visualiseren. Handig, alleen kost deze heel wat inleertijd zowel op procestekeningen op te maken als om deze te kunnen interpreteren. Daar vonden we vanuit Lumeron een oplossing voor op maat van de KMO. Werkbaar voor CEO en operator, leesbaar voor elke BPMN specialist die ermee aan de slag kan in een project.

DOELGROEP

Kwaliteitverantwoordelijken, proceseigenaren, operationeel verantwoordelijken

DOELSTELLING

Op het eind van de opleiding kan de deelnemer zelfstandig een proces uittekenen met een vooraf gedefinieerde tekenset en deze ervaring toepassen in workshops met procesbetrokkenen.

INHOUD

 • Wat is het verschil tussen Business Process Management & Business Process Modelling?
 • Wat is een goede basis tekenset?
 • Leer een proces tekenen via stapsgewijze oefeningen
 • Hoe een workshop faciliteren om een proces in kaart te brengen?
  • Structuur brengen in de chaos
  • Hoofdzaak van bijzaak onderscheiden
  • Visueel aan de slag met het team


BELANGRIJK: zorg ervoor dat elke deelnemer een Microsoft Visio licentie op de laptop actief hebt.

TIJDSBESTEDING

 • Dagopleiding van 9u tot 17u
 • In-company klassikale sessie

Leer uw processen in kaart brengen

In één dag een werkbare methodiek aanleren om transparantie te brengen in de dagdagelijkse werking, verbetering te detecteren en ermee aan de slag te gaan.