Contact

Met Lean & Six Sigma richting Operational Excellence

Welke organisatie wil er nu niet systematischer aan de slag om processen te verbeteren op vlak van kwaliteit en efficiëntie. Lean & Six Sigma zijn twee samenhangende werkwijzen die focussen op het elimineren van verliezen in de keten en het reduceren van de ongewenste variatie.

Pitstop

Wat is Lean en Operational Excellence?

In de basis hebben beide hetzelfde doel: efficiëntie en kwaliteit verbeteren samen met de medewerkers.

Toch merken we dat er bij de implementatie vaak een verschil zit. Lean wordt vaak vertaald in een toolset van methodieken, terwijl Operational Excellence letterlijk de operationele excellentie van bedrijven nastreeft. Althans, dat merken we toch bij de perceptie van veel bedrijfsleiders als ze deze termen in de mond nemen.

Downtimerechthoek

DOWNTIME helpt je te focussen

Het helpt om eerst te leren kijken naar de juiste dingen. DOWNTIME is het welbekende ezelsbruggetje die daarbij helpt.

DEFECTS

OVERPRODUCTION

WAITING

NON UTILIZED RESOURCES, TALENT

TRANSPORT

INVENTORY

MOVEMENT

EXCESS-PROCESSING

Waarom focus op het elimineren van verliezen en variatie reduceren?

Op een systematische manier bedrijfsprocessen verbeteren door verliezen te elimineren en variatie te reduceren. Bedrijfsprocessen vereenvoudigen, door:

 • waarde toevoegende activiteiten eerst af te zonderen
 • waarde toevoegende activiteiten na mekaar opeenvolgend uit te voeren
 • waarde te laten stromen doorheen het bedrijf.

Vervolgens stemmen we productie orders af

 • op het tempo van de klant
 • door orders via aan pull systeem doorheen de fabriek te trekken.

Tot slot initiëren we door continu te verbeteren het streven naar perfectie waar Lean voor staat.

Sukkelen en wachten...Ken je dat? Wel, dan halen we dat uit je organisatie.
Klanten heb je die? Ja, dan doe je bovenstaande ook in functie van je klant.
En vooral...op een blijvende manier! Dat is Lean werken op eenvoudige manier uitgelegd.

Abdon Moens - CEO Lumeron

Wat is de aanpak?

Met de medewerkers die dagdagelijks de processen uitvoeren gaan we systematisch te werk door alle processen op te splitsen in

 • waarde toevoegende activiteiten, activiteiten die enerzijds het product of de dienst veranderen, korter bij het eindproduct brengen en waarvoor de klant wil betalen.
 • de overige activiteiten zijn niet waarde toevoegende activiteiten of verliezen die we stap voor stap elimineren en op die manier processen efficiënter maken en kosten besparen.

Door een andere “bril” kijkend, kunnen we Lean omschrijven als:

 • maak het eenvoudig
 • creëer een zichtbare stroom doorheen het bedrijf
 • visueel management
 • partnership met medewerkers

en toegevoegde waarde voor de klant

Met de 6 sigma methodiek halen we variatie uit de processen met behulp van een gestructureerde DMAIC aanpak:

DMAIC 5 stappen
1

Define

Projectmatig werken we aan verbeteringen door in een eerste fase te Definiëren welk proces, welke activiteit we willen aanpassen, welk probleem we willen oplossen. Een goede afbakening van het project zorgt voor duidelijkheid in de verwachtingen. Wat behandelen we wel en wat niet, met welk team, over welke tijdspanne,.. Al deze gegevens worden genoteerd in een project sheet alvorens we aan de volgende fase starten.

2

Measure

In de 2e fase, Measure of Meetfase leggen we meettechnieken vast om data te verzamelen van de huidige prestaties van het proces beschreven in de Define fase.

We bepalen de oorzaak van de problemen zo nauwkeurig mogelijk door de bestaande procescondities en problemen met feiten en cijfers te beschrijven.

3

Analyse

De Analyse fase stelt het projectteam in te staat om verbeteringsmogelijkheden te vinden door de gegevens van dichterbij te bekijken. Theorieën over de oorzaken worden ontwikkeld en bevestigd met meetgegevens om uiteindelijk de grondoorzaak (en) van het probleem te identificeren. De geverifieerde oorzaak(en) vormen de basis voor oplossingen in de volgende fase.

4

Improve

In de verbeter of Improve fase worden verbeteringsalternatieven ontwikkeld, geïmplementeerd en gevalideerd. Met data wordt aangetoond dat de oplossingen het probleem verhelpen en aanleiding geven tot verbeteringen.

5

Control

Tot slot worden in de Control fase de proces/product verbeteringen geborgd en volgen we de prestaties op om de verbeteringen behaald in de IMPROVE fase te behouden. We zorgen ervoor zorgen dat het  probleem opgelost blijft en verbeteren de standaarden verder in de tijd.

Operations scan

Benieuwd naar het verborgen onbenut potentieel in uw organisatie?

ONZE REALISATIES

Chicken masters case

De juiste vragen stellen

Chicken Masters

Hoe kan je van een kleinere hands-on onderneming evolueren naar een professioneel georganiseerde omgeving? Hoe kan je een organisatie versterken zonder de identiteit uit het oog te verliezen? Bij Chicken Masters schakelden ze de experten van Lumeron in.

Lees meer
5s orde en netheid bij Tereos

Orde en netheid nu deel van de bedrijfscultuur

Tereos

Om te streven naar een optimale kwaliteit en efficiëntie moesten orde en netheid deel worden van de bedrijfscultuur van Tereos Starch & Sweeteners. Voor ondersteuning bij het 5S en lean traject hierbij klopten ze aan bij Lumeron.

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Kan Oliemannetje 1

Het oliemannetje brengt operational excellence

“We moeten inzetten op Lean!”… “We moeten inzetten op Six Sigma!”… menig bedrijf zal hierover nadenken.
Wat men daarbij vaak vergeet, is dat er naast de termen en de methodieken op zich, medewerkers nodig zijn in die trajecten.  Houd rekening met de "Human Factor"!

Lees meer
5s borstels 7

5S doen werken

5S is een techniek die via focus op orde en netheid medewerkersbetrokkenheid verhoogt, en meteen ook de efficiëntie verhoogt en foutenlast vermindert.  Het lijkt kinderlijk eenvoudig, maar dit in stand houden is niet evident. Hoe komt dit? En wat is de vergelijking met een tienerkamer?

Lees meer
Potentieel

Ongebruikt potentieel... doet u hier iets mee?

Steeds is de neiging groot om extra kapitaal extern te zoeken bij banken of bij investeerders. Maar hebben we al voldoende lang stil gestaan bij de vraag: wat is het interne ongebruikte potentieel en hoe kunnen we dit omzetten in euro-taal? ​Is iedere euro die we zelf op tafel kunnen leggen trouwens niet goedkoper dan de euro die we anderen vragen?


Lees meer