Contact

Zonder planning loopt elke productie- & logistieke keten vast

Planning binnen productie en logistiek heeft als doel om ervoor te zorgen dat de productieprocessen efficiënt verlopen, dat er voldoende voorraad is om aan de vraag te voldoen en dat de producten op tijd bij de klant worden geleverd. Enkel op die manier is het mogelijk om 3 cruciale aspecten te garanderen: productiviteit, kostefficiëntie en klanttevredenheid.

Planning

Plannen is meer dan agendabeheer

Binnen productieplanning wordt bepaald welke producten moeten worden geproduceerd, in welke hoeveelheden en binnen welke tijdsperiode. Het omvat ook het bepalen van de benodigde grondstoffen, materialen en middelen om de productie te voltooien. Het planningsproces omvat het opstellen van productieroutes, het toewijzen van taken aan werknemers, het vaststellen van productiedeadlines en het monitoren van de voortgang van productie.

Binnen logistieke planning wordt bepaald hoe producten van de productiefaciliteit naar de klant worden getransporteerd. Dit omvat het bepalen van de meest efficiënte transportroutes, het plannen van het transportmiddel en het inplannen van de tijd voor leveringen. Logistieke planning omvat ook het beheer van voorraadniveaus, het opstellen van orders en het regelen van de opslag en distributie van goederen.

Help planning

Waarom zou je werken aan je planning?

Planning is een essentieel hulpmiddel binnen productie en logistiek om processen te optimaliseren, kosten te beheersen, kwaliteit te waarborgen en tijdige levering te garanderen.

OPTIMALISATIE VAN RESOURCES

TIJDIGE LEVERING

KOSTENBEHEERSING

KWALITEITSBEHEERSING

CAPACITEITSPLANNING

Een aanpak in 6 stappen

1

Analyseer de vraag met behulp van een Sales & Operations Plan

Een goede planning helpt bij het efficiënt gebruik van beschikbare middelen zoals arbeid, apparatuur, grondstoffen en faciliteiten. Hierdoor kan de productie- en logistieke activiteit zonder vertragingen of onnodige kosten verlopen.

2

Capaciteitsplanning

Door middel van planning kan de productie- en logistieke planning worden afgestemd op de vraag en kunnen producten op tijd aan klanten worden geleverd. Dit helpt bij het vermijden van vertragingen, het minimaliseren van klachten en het behouden van klanttevredenheid.

3

Productieplanning

Met een goede planning kunnen kosten worden geoptimaliseerd. Bijvoorbeeld door productie- en logistieke processen op elkaar af te stemmen, kunnen onnodige voorraden of overtollige capaciteit worden vermeden, wat leidt tot kostenbesparingen.

4

Logistieke planning

Planning helpt ook bij het beheersen van de kwaliteit binnen productie en logistiek. Door de processen goed te plannen, kan ervoor worden gezorgd dat materialen en middelen op de juiste plaats en tijd beschikbaar zijn, waardoor de kans op fouten en defecten wordt verkleind.

5

Monitor en controleer

Zorg voor een voortdurende monitoring van de productie- en logistieke activiteiten om ervoor te zorgen dat alles volgens plan verloopt. Houd rekening met eventuele veranderingen in de vraag, verstoringen in de supply chain en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de planning. Pas de planning indien nodig aan om aan nieuwe eisen te voldoen.

6

Continu verbeteren

Evalueer regelmatig de prestaties van de productie- en logistieke planning en identificeer mogelijkheden voor verbetering. Kijk naar inefficiënties, knelpunten of andere problemen die zich voordoen en zoek naar manieren om de planning te optimaliseren en de prestaties te verbeteren.

Effectieve planning in productie en logistiek leiden tot betere bedrijfsresultaten

Dirk Moris - Teamlead Operational Excellence Team

Planning samengevat

Het planningsproces in productie en logistiek vereist een gedegen kennis van de markt, het productieproces en de logistieke activiteiten. Het is belangrijk om flexibel te zijn en snel te kunnen reageren op veranderingen om de productie en distributie efficiënt te laten verlopen.

Maak van planning een structuur

Het planningsproces in productie en logistiek vereist een gedegen kennis van de markt, het productieproces en de logistieke activiteiten. Het is belangrijk om flexibel te zijn en snel te kunnen reageren op veranderingen om de productie en distributie efficiënt te laten verlopen. Neem contact voor meer info of hands-on project ondersteuning.

ONZE REALISATIES

Kind en beer

Pleegzorg VBB - Efficiënter samenwerken met Microsoft 365

Pleegzorg Vlaams Brabant & Brussel

Een SharePoint en Teams omgeving op maat van de organisatie, zodat deze optimaal waarde toevoegt aan de interne manier van werken en met oog voor de medewerkers in de organisatie.

Lees meer
Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Red Dot Chart

Een red-dot chart maakt kwaliteitsproblemen visueel

‘Wie niets doet maakt geen fouten’, al is dat de grootste fout op zichzelf… Van zodra je op een productievloer start met het produceren van eender welk onderdeel ontstaan er talloze opties om fouten te maken. Door elke processtap grondig te analyseren, vanuit risicodenken  (LINK: zoveel mogelijk foutkansen weg te werken, duidelijke instructies op te maken en medewerkers goed op te leiden, kom je al een heel eind.

Lees meer
Blog Continu verbeteren is een doe woord

Continu verbeteren is een "DOE"-woord!

Iedereen heeft het begrip "continu verbeteren" zeker al eens gehoord maar waar draait het nu eigenlijk om? Wat wil dat zeggen, "we moeten continu verbeteren"? En is dat wel altijd het geval?

Lees meer
Cover photo symbol

De libel als Lumeron-symbool

Af en toe krijgen we de vraag hoe we aan onze Libel komen als symbool. Daar zit zowel betekenis als een leuke anekdote achter

Lees meer