Contact

Generieke processen

Om als organisatie samen met uw medewerkers te groeien, begin je best bij de basis. Zonder goede fundamenten staat elk huis wankel.

Goede basis
Projectmanagement Research & Development Business development

filter:

Projectmanagement

Bij projecten zijn er vaak veel partijen of stakeholders betrokken en projecten kunnen soms ook zeer complex zijn. Om projecten succesvol te realiseren is er nood aan een projectteam onder de leiding van een projectmanager. De projectmanager zorgt met behulp van projectmanagement dat de neuzen van de betrokkenen in dezelfde richting staan, de trein op het juiste spoor staat, in de juiste richting rijdt en op de rails blijft tot het doel bereikt is.

Lees meer
Project acties

Research & Development

Het Research & Development proces is cruciaal om als bedrijf te blijven innoveren om zo nieuwe producten/diensten te ontwikkelen en te verbeteren. Het is onderdeel van het grotere product development proces dat ook de productie en de marktlancering van het nieuwe product of dienst omvat.

Lees meer
Rn D

Business development

Velen hebben een verkeerd beeld van business development. Ze zien het als sales of 'hunting'. Business Development is een gestructureerde aanpak die leidt naar nieuwe inkomstenstromen en omzet.

Lees meer
Bus dev