Contact

Projectmanagement stuwt elk project vooruit

Projectmanagement is een gestructureerde en een georganiseerde aanpak om een project te plannen, uit te voeren, op te volgen en te beëindigen.

Project acties

Projectmanagement draagt bij aan het projectsucces!

Projectmanagement is een gestructureerde en een georganiseerde aanpak om een project te plannen, uit te voeren, op te volgen en te beëindigen.

Een project is een opdracht met een duidelijk begin en einde met als doel een uniek product, unieke dienst of resultaat te realiseren voor de klant, de organisatie of andere stakeholders en dit binnen een vastgelegd kader van tijd, budget, kwaliteit en middelen.

Er bestaan diverse Project Management methodieken zoals Agile, Scrum, Prince2, PMBOK die gebruik maken van verschillende principes, tools en technieken. Al die methodieken hebben echter allemaal het doel om een project succesvol te realiseren op tijd, binnen budget en met de vooropgestelde kwaliteit. Vaak zijn deze echter te zwaar op de hand voor een KMO. Tot de essentie komen van projectmanagement is één van onze sterktes om samen met uw organisatie een doeltreffende projectmanagementwerking op te zetten.

Hoe kan projectmanagement toegevoegde waarde leveren?

Bij projecten zijn er vaak veel partijen of stakeholders betrokken en projecten kunnen soms ook zeer complex zijn. Om projecten succesvol te realiseren is er nood aan een projectteam onder de leiding van een projectmanager. De projectmanager zorgt met behulp van projectmanagement dat de neuzen van de betrokkenen in dezelfde richting staan, de trein op het juiste spoor staat, in de juiste richting rijdt en op de rails blijft tot het doel bereikt is.

Projectmanagement helpt om projecten succesvol uit te voeren, problemen en risico’s aan te pakken, kwaliteit te borgen en zorgt voor tevreden klanten en stakeholders.

8 voordelen van projectmagement

1

Duidelijke doelstellingen

Iedereen begrijpt wat het project moet bereiken (de richting) en wat er van iedereen verwacht wordt.

2

Verhoogde efficiëntie

Effectiever beheer van middelen, tijd en budget.

3

Betere communicatie

Minder misverstanden en een betere samenwerking. Bovendien zorgt het ervoor dat iedereen op de hoogte is van de status en de vooruitgang van het project.

4

Sterkere Kwaliteitsborging

Projectmanagement omvat vaak processen en technieken om de kwaliteit van het werk te garanderen en hierdoor een product of dienst met een hogere kwaliteit af te leveren.

5

Risico's beter beheerd

Door risico’s te identificeren en aan te pakken, kan men risico’s elimineren of de impact verminderen om projectvertragingen of projectmislukkingen tegen te gaan.

6

Hogere Klantentevredenheid

Projecten op tijd, binnen budget en met de vooropgestelde kwaliteit afleveren, leidt tot tevreden klanten en andere belanghebbenden

7

Continu verbeteren

Op het einde van een project worden lessons learned en best practices verzameld die in toekomstige projecten kunnen toegepast worden. Dit leidt tot het continue verbeteren van processen, (project-)resultaten en de maturiteit van de organisatie.

8

Hogere medewerkersbetrokkenheid

Door de geoliede samenwerking gaan de collega's er onderling veel meer voor. Ze dagen elkaar uit om de afspraken waar te maken.

Operations keeps the lights on, strategy provides a light at the end of the tunnel, but project management is the train engine that moves the organization forward.

Joy Gumz

PROJECTMANAGEMENT & LUMERON

Lumeron begeleidt zowel vanuit de rol als projectmanager binnen uw projecten, als om een werkbare Project Life Cycle op maar van uw organisatie op te zetten.

ONZE REALISATIES

Kind en beer

Pleegzorg VBB - Efficiënter samenwerken met Microsoft 365

Pleegzorg Vlaams Brabant & Brussel

Een SharePoint en Teams omgeving op maat van de organisatie, zodat deze optimaal waarde toevoegt aan de interne manier van werken en met oog voor de medewerkers in de organisatie.

Lees meer
Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Rnd orig

De Project Life Cycle, het R&D instrument bij uitstek

hoe komt het toch dat mijn R&D afdeling vierkant draait?’, ‘hoe komt het dat wat R&D aflevert in-the-end niet is wat Sales gevraagd heeft?’ Herkenbaar? En wil je er ook iets aan doen, lees dan in deze inspiratieblog  hoe je dit concreet kunt aanpakken.​

Lees meer
Project stuurgroep

De project-stuurgroep, niet zomaar een overleg

Een goed functioneerde stuurgroep is cruciaal voor het slagen van een project.  Wegens het belang van de stuurgroepwerking mogen we ook eisen stellen aan rol, taken en beschikbaarheid van de stuurgroepleden.
Ondanks de grote impact ervan merken we nog vaak dat de rol van de stuurgroep niet duidelijk is. Ook zijn er vaak vragen rond welke personen er zouden moeten in plaats nemen.

Lees meer
Dragonfly bw

De 5 fasen van de Project Life Cycle

De projectmanager loodst het project door het proces van projectmanagement dat bestaat uit 5 fasen, ook wel de PLC of project life cycle genoemd. Iedere fase heeft zijn eigen deliverables en wordt afgesloten door een mijlpaal. Op de mijlpaal oordelen we of het project rijp is om over te gaan naar de volgende fase.

Lees meer