Contact

Productie-management

Productiemanagement, ook wel bekend als operations management, richt zich op het plannen, organiseren en controleren van de productieprocessen in een organisatie.

Het hoofddoel van productiemanagement is om de efficiëntie te optimaliseren en de kosten te minimaliseren, terwijl de kwaliteit van de producten of diensten gewaarborgd blijft of zelfs verbeterd wordt. Door middel van effectief productiemanagement kan een organisatie haar concurrentiepositie versterken en succesvolle resultaten behalen.

Productiehal
Flow

Productiemanagement in al zijn facetten

Effectief productiemanagement is van cruciaal belang voor bedrijven om concurrerend te blijven, kosten te beheersen en klanttevredenheid te waarborgen. Het omvat een holistische benadering waarbij technologische, organisatorische en menselijke aspecten in overweging worden genomen.

PRODUCTIEPLANNING

PROCESONTWERP EN OPTIMALISATIE

KWALITEITSBEHEER

VOORRAADBEHEER

CAPACITEITSPLANNING

Efficiency is doing things right; effectiveness is doing the right things.

Peter Drucker

5 speerpunten waar we parallel of gericht op inzetten

1

Planning

Samen met de productiemanagers een gedetailleerd plan opstellen dat de productiedoelstellingen, de benodigde middelen en de planning van activiteiten omvat. Dit omvat onder andere het bepalen van productievolumes, het opstellen van een productieschema en het identificeren van de benodigde grondstoffen en arbeidskrachten.

2

Organisatie

Het organiseren van de productieactiviteiten vertrekkende van het opzetten van de juiste productiestructuur, het toewijzen van verantwoordelijkheden aan verschillende teams en het creëren van een efficiënte workflow. Dit kan het opstellen van productielijnen, het implementeren van passende technologieën en het opzetten van een effectieve communicatiestructuur omvatten.

3

Beheer van middelen

Analyse en waar nodig optimalisatie van de benodigde middelen, zoals grondstoffen, machines en apparatuur, zodat deze beschikbaar zijn en effectief worden beheerd. Dit omvat het monitoren van de voorraadniveaus, het regelmatig onderhouden en upgraden van apparatuur en het optimaliseren van de arbeidsefficiëntie.

4

Kwaliteitscontrole

Een belangrijk aspect van productiemanagement is het waarborgen van de kwaliteit van het eindproduct. Dit omvat het implementeren van kwaliteitscontroleprocedures, het monitoren van de productiekwaliteit en het nemen van corrigerende maatregelen indien nodig. Dit kan het trainen van werknemers, het implementeren van kwaliteitsborgingssystemen en het uitvoeren van regelmatige kwaliteitsaudits omvatten.

5

Continue verbetering

Samen met het team aan de slag om het streven naar continue verbetering van productieprocessen, efficiëntie en kwaliteit te integreren in het DNA. Dit start door het monitoren van prestatie-indicatoren, het identificeren van mogelijke verbeteringen, het implementeren van nieuwe technologieën of methodologieën en het stimuleren van innovatie en betrokkenheid van werknemers.

Wat is uw productievraagstuk?

Worstel je als productiemanager met vele kleine orders, een snel groeiende en moeilijk te organiseren omgeving of complexe capaciteits- en bezettingsoefeningen? Zie je het bos door de bomen niet meer?

ONZE REALISATIES

Kind en beer

Pleegzorg VBB - Efficiënter samenwerken met Microsoft 365

Pleegzorg Vlaams Brabant & Brussel

Een SharePoint en Teams omgeving op maat van de organisatie, zodat deze optimaal waarde toevoegt aan de interne manier van werken en met oog voor de medewerkers in de organisatie.

Lees meer
Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Yoyo 5 S jojo effect square

Het 5S-jojo-effect... hoe kan je dit vermijden

5S is een heel gekende en toegankelijke Lean techniek. Hij is zo toegankelijk dat iedereen er snel mee kan opstarten. Het is te vergelijken met iemand die op dieet gaat. De eerste weken vliegen de kilo’s er af.  Maar, … ooit gehoord van het jojo-effect?

Lees meer
Sleutel opex

De sleutel tot Operational Excellence vind je bij de klant

Operational excellence implementeren begint met te weten wat je klant wil en hoe je deze behoefte kan invullen. Op zich klinkt dit logisch, maar is het ook simpel te realiseren?
Operational excellence is een groeipad. Je kan geen stappen overslaan.

Lees meer
Proces waarom orig

Structuur naar borging en efficiënter samenwerken

De lijst van alle diverse activiteiten die binnen KMO organisaties gebeuren is onuitputtelijk, toch zit er een universele logica in elk van die activiteiten.  Niet alles loopt even efficiënt en kwalitatief? Hoe kan dit beter? En hoe pak je dit aan?

Lees meer