Contact

Werken aan
processen is
de eerste stap

Om als organisatie samen met uw medewerkers te groeien, is beginnen bij het proces waar ze dagdagelijks in werken een ideale basis. Zonder goede fundamenten staat elk huis wankel.

Reflectie 4

Bij Lumeron definiëren we procesmatig uitblinken in stabiele processen en een mature organisatie. Wij helpen je organisatie vooruit te gaan door processen op een doeltreffende manier te implementeren en te borgen rekening houdende met waar de organisatie nu staat.

Zijn deze situaties herkenbaar?

  • Constant brandjes blussen
  • Veel verschillende versies van informatie
  • Klantenklachten nooit ten gronde weggewerkt
  • Veel zoeken naar stukken
  • Projecten succesvol uitvoeren is niet herhaalbaar 
  • Resultaten en kosten zijn niet voorspelbaar
  • Rollen en verantwoordelijkheden zijn niet duidelijk
  • Geen overzicht in de keten van activiteiten

Na het aanpakken van bovenstaande uitdagingen bereik je stabiele processen

Generieke processen Productie & logistiek Diensten & Services

filter:

Generieke processen

Elk bedrijf is uniek. Elke organisatie vult de proceswerking op een iets andere manier in.

En toch heeft elk bedrijf een aantal gelijkaardige processen die in meer of mindere mate uitgebouwd zijn. Denk maar aan kwaliteitsmanagement, R&D, IT of project management

Lees meer
Goede basis

Productie & logistiek

Bedrijven met een eigen productie en/of logistieke omgeving hebben een aantal unieke troeven in handen om vanuit eerste hand hun eigen product rechtstreeks aan de klant te leveren. Dit stelt een aantal specifieke uitdagingen.

Productie is het proces waarbij grondstoffen en onderdelen worden omgezet in afgewerkte producten of diensten.

Logistiek omvat alle activiteiten die nodig zijn om goederen op efficiënte wijze van de plaats van oorsprong naar de plaats van bestemming te verplaatsen.

Lees meer
Transportrollen

Diensten & Services

Sommigen noemen de dienstensector abstracter omdat wat de klant ontvangt minder tastbaar is. Anderen noemen dit gemakkelijker omdat er geen machines aan te pas komen.

Wij durven stellen dat dit niet abstracter of gemakkelijker is. Ook in de dienstensector verloopt alles volgens een stappenplan en zijn de processen op dezelfde manier optimaliseerbaar.

Lees meer
Dienst

Procesmatig uitblinken is meer dan een tool implementeren

Elke organisatie, klein of groot, productiebedrijf of dienstensector voert activiteiten uit in een welbepaalde volgorde. Dit steeds met het doel om de vraag van de klant efficiënt, doeltreffend en kwalitatief in te vullen. Al deze activiteiten samen vormen de processen in de organisatie.

Deze processen verder optimaliseren, foutenlast reduceren en risico’s wegwerken is een continu proces. Wij helpen je organisatie vooruit te gaan door de processen op een goede manier te implementeren en borgen.

Het voordeel van een duidelijk inzicht in de dagdagelijkse proceswerking is dat alle rollen en verantwoordelijkheden meteen ook duidelijk zijn, en procesverandering gestructureerd gebeurt.

De Lumeron aanpak

Onze aanpak is maatwerk, elk proces heeft andere eigenschappen, en het unieke DNA van elk bedrijf zorgt voor specifieke invullingen.

- We werken met en voor uw medewerkers.

- Pragmatisch en doelgericht gaan we voor concrete toegevoegde waarde.

- U kan terugvallen op een ruime ervaring en geborgde aanpak.

- De Lumeron-consultants ondersteunen u op een flexibele manier.