Contact

IN-COMPANY OPLEIDING

Interne auditor hands-on met coaching

Auditrapport

Een hands-on opleiding om het uitvoeren van interne audits echt onder de knie te krijgen?

Stel ik de juiste vragen tijdens mijn interne audits? Heb ik de juiste audit skills? Wat moet ik veranderen om meerwaarde te creëren?
In deze workshop vinden we de antwoorden op bovenstaande vragen. Eerst bouwen we de nodige basiskennis op rond intern auditeren, daarna gaan we net dat stapje verder: we begeleiden elke deelnemer persoonlijk.

DOELGROEP

Medewerkers die al eens probeerden een interne audit uit te voeren maar nog worstelen met de juiste aanpak. 
Voorkennis: het is nuttig om wat basiskennis over ISO normen te bezitten want in deze opleiding gaan we niet dieper in op de norminhoud zelf.

De opleiding is gebaseerd op de ISO 19011 richtlijn rond intern auditeren.

AANPAK

Eerst brengen we de deelnemers samen in een hands-on online workshop. Daarin bieden we handvaten en best-practices.

Daarna begeleiden we elke deelnemer ook persoonlijk. Tijdens deze persoonlijke begeleiding gaat de lesgever ter plekke bij de deelnemer en gaan ze samen aan de slag. De deelnemer voert een interne audit uit in zijn/haar bedrijf, terwijl de lesgever hem/haar coacht. Op die manier creëer je niet enkel meerwaarde voor het bedrijf, ook de persoonlijke auditskills zullen verbeteren. Over een WIN-WIN gesproken!

RESULTAAT

De interne auditor voelt zich zelfzeker om aan de slag te gaan om de volgende interne audit gedegen uit te voeren.

INHOUD

Afhankelijk van de voorkennis 1 of 2 halve dagen opleiding + 0.5 dag individuele persoonlijke coaching (per deelnemer)

Opleiding in groep voor alle deelnemers:
Doel = Basiskennis verwerven rond het uitvoeren van audits aan de hand van de ISO 19011-richtlijn rond auditeren. Het leren detecteren van conformiteiten, non-conformiteiten en opportuniteiten.  Deze intern auditeren methodiek is toepasbaar op verschillende normen zoals ISO 9001 kwaliteitsmanagement, ISO 14001 milieumanagement, ISO 45001 gezondheid en veiligheid, ISO 27001 informatieveiligheidsmanagement, ... 

De onderwerpen die we behandelen:

 • Het proces "intern auditeren", wat houdt dit in ?
 • Waarmee moet ik rekening houden bij het opstellen van een auditkalender ?
 • Over welke eigenschappen, vaardigheden en technieken moet ik als auditor beschikken ?
 • Hoe bereid ik een audit voor ?
 • Uitvoeren van audits: waar voer ik een audit het best uit ? Hoe stel ik doelgerichte vragen ? Op welke zaken dien ik te letten ? Wat moet ik doen bij problemen ? Wat betekent "Added value auditing" ?
 • Wat moet ik in een auditrapport vermelden ?
 • Wie moet de auditvaststellingen oplossen ?


Hoe gaan we te werk?

 • De lesgever brengt voorbeelden uit de eigen auditpraktijk
 • ​Aan de hand van een casestudie met rollenspellen krijgt de deelnemer voeling met de praktijk
 • En natuurlijk is er een naslagwerk beschikbaar


Op het einde van het groepsdeel weet je wat intern auditeren is en hoe je dit aanpakt.

0,5 dag individuele persoonlijke coaching per deelnemer:
Doel = de deelnemer coachen tijdens het uitvoeren van een "echte" ("real life") audit met aansluitend feedback rond de manier van uitvoeren en hoe dit nog verder te verbeteren.

Hoe gaan we te werk?

 • De lesgever komt ter plekke in het bedrijf van de deelnemer
 • De deelnemer voert een interne audit uit terwijl de lesgever de audit mee volgt en waar nodig bijstuurt.
 • Op het einde van de audit krijgt de deelnemer een terugkoppeling van wat hij/zij al goed aanpakt en waar dit nog beter kan
 • Meteen is ook de input voor het auditrapport van dit proces klaar, want ook de lesgever noteert de belangrijkste zaken en bezorgt deze aan de deelnemer om mee te verwerken in het auditrapport.


De individuele persoonlijke coaching is normonafhankelijk. Wij zorgen voor de juiste expertise op vlak van auditvaardigheden en normkennis om de meerwaarde voor de deelnemer te maximaliseren.

De 5 voordelen van deze opleidingsvorm

Deze specifieke manier van opleidingen biedt 5 extra voordelen:

 • Mix van verschillende opleidingsvormen zorgt ervoor dat alles beter blijft hangen
 • Geen verplaatsingen: klassikaal deel verloopt online, en de audit is bij u in het bedrijf ter plaatse
 • Halve dag sessies zorgen ervoor dat er ook nog tijd is voor de reguliere dagtaak
 • Op het einde van de opleiding is meteen ook de eerste audit uitgevoerd en alle rapportinput beschikbaar
 • Praktijkcoaching op maat van de deelnemersnoden

Maak van uw interne audits een efficiënt middel waar zowel de interne auditor als ​de proceseigenaar ​iets aan heeft.

TIJDSBESTEDING

Wat is inbegrepen:

 • 1 of 2x halve dag sessie in groep
 • Halve dag persoonlijke begeleiding per deelnemer in te plannen over een periode van 3 maand na de opleidingssessie.
  • Het is ook mogelijk om met 2 interne auditoren samen een begeleide interne audit uit te voeren

Hands-on aan de slag met intern auditeren

Interesse in onze hands-on coaching formule waarbij ook meteen de interne-audits zijn uitgevoerd?