Contact

IN-COMPANY WORKSHOPSERIE

Processen en verantwoordelijkheden op punt stellen

Workshop Reeks no text

Wie doet wat in de organisatie? Welke processen zijn er? Hoe zit de rolverdeling?

Vragen die je kan beantwoorden met transparante en eenduidige processen. Leer hoe je die in kaart brengt en daarmee aan de slag gaat in functie van procesverbetering & monitoring.

OPLEIDING & COACHING IN ÉÉN

De workshopserie verschilt met een opleiding in het feit dat dit langlopende trajecten zijn over een aantal maand waarbij we aan de hand van workshops gespreid in de tijd en vooral parallel aan uw interne werking steeds een stukje kennis bieden, en daarna ermee aan de slag gaan.

DOELGROEP

Operationeel verantwoordelijken, Kwaliteitscoördinatoren

DOELSTELLING

 • Beter zicht op de proceswerking in uw bedrijf
 • Werkwijze om proceskennis te borgen en over te dragen is duidelijk
 • Inzicht in het verbeterpotentieel en procesrisico’s
 • Medewerkers kijken verder dan enkel hun eigen takenpakket

INHOUD

Klassikaal deel

 1. Leer je processen zien en analyseren
  Wat is een proces? Waar begint het proces en waar eindigt het? Wat is bij een proces van belang om vast te leggen? Hoe bepaal je rollen en verantwoordelijkheden binnen de  processen?
 2. Processen visueel in kaart brengen
  Hoe kan je zonder grote theorieën toch op een uniforme manier de processen in een organisatie in beeld brengen zodat iedereen deze informatie kan begrijpen en ook gebruiken? Wat met al die uitzonderingen op de regel?
 3. Van ‘nu’ naar ‘straks’ processen optimaliseren
  Zijn de processen duidelijk? Hoe kan je die informatie gebruiken om risico s en verbeterpotentieel te zien? Moet je alles tot in detail analyseren of zijn er andere manieren? Op welke manier leg ik een toekomstbeeld vast en wat is het actieplan om er te komen?
 4. Procesindicatoren en eenvoudige zelfevaluatie
  Iedereen werkt dagdagelijks binnen de vastgelegde rollen en verantwoordelijkheden, maar is dit wel doeltreffend? Zijn er klachten? Intern of extern? Hoe meet je proactief of een proces op orde is en efficiënt werkt?

Workshops

Vanaf sessie 2 starten we parallel aan de opleiding met 3 à 4 workshops waarbij we het theoretisch kader omzetten in de praktijk gericht op uw bedrijf.

Een aantal concrete topics in de workshops:

 1. Processen in kaart brengen in de praktijk
  De algemene aanpak is duidelijk? En nu…we pakken een concreet proces en werken dit uit van start tot einde, rollen, verantwoordelijkheden, hoofdzaak bijzaak
 2. Verbeterpotentieel zien in de eigen processen
  We werken verder op de uitgewerkte informatie van vorige workshop en zoeken het verbeterpotentieel op, maken dit visueel en stellen een werkbaar actieplan op.

Het tempo van deze workshops plannen we in lijn met de voortgang van uw intern proces zodat dit vlot integreert in de dagdagelijkse werking.

TIJDSBESTEDING

 • 4 klassikale sessies van halve dag
 • 3 à 4 workshops van halve dag workshops
 • Doorlooptijd: 3 à 4 maand

Workshopserie "Processen en verantwoordelijkheden op punt stellen"

Begin vandaag met het transparant maken en optimaliseren van uw bedrijfsprocessen