Contact

MGTSYSTEMEN

Kwaliteitsmanagement en de papieren tijger

Peter L

Peter Lamote - 13/12/2021

Senior Consultant Procesteam

continu verbeteren

kwaliteitsmanagement

visie

​change management

In de jungle van normen en managementsystemen is het gevaarlijkste dier de papieren tijger

In het verleden was er vanuit ISO de verplichting om procedures tot in punten en komma’s uit te schrijven.

Hierdoor ontstond de zogenaamde ‘papieren tijger’, een berg aan documenten die terecht kwamen in dikke klasseermappen vaak onder een flinke laag stof in een of andere kast. 
Gelukkig is dat ISO-principe niet langer van toepassing, maar beoogt ISO vandaag een levend, efficiënt en effectief managementsysteem.

Betekent dit nu dat we helemaal niets meer moeten documenteren?

Papieren tijger jungle van normen

Bedrijven en organisaties kiezen er vaak voor om een managementsysteem te implementeren en zich tegen een bepaalde norm te laten certificeren.
Denk hierbij aan een kwaliteitsmanagementsysteem, een milieumanagementsysteem of een veiligheidsmanagementsysteem respectievelijk volgens de ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 normen.
​Dit kan zijn uit vrije wil en omdat het bedrijf ook de meerwaarde ziet om een managementsysteem te hebben, maar dit kan evenzeer omwille van het feit dat hun klanten eisen opleggen in verband met bepaalde certificaten.

De nood aan gedocumenteerde informatie

Eén ding hebben deze managementsystemen alvast gemeen, met name de nood aan gedocumenteerde informatie.
Het bedrijf moet enerzijds de manier van werken vastleggen in procedures, werkinstructies, enz. en anderzijds moeten de nodige registraties bijgehouden worden om te kunnen bewijzen dat er effectief volgens de beschreven manier gewerkt wordt.

In het verleden was er vanuit ISO de verplichting om procedures tot in punten en komma’s uit te schrijven.
Hierdoor ontstond de zogenaamde ‘papieren tijger’, een berg aan documenten die terecht kwamen in dikke klasseermappen vaak onder een flinke laag stof in een of andere kast.
Dit terwijl de procedures zelf niet of nauwelijks gevolgd werden door de medewerkers.
De ‘papieren tijger’ zorgde niet alleen voor ergernis bij velen, maar ook voor een verkeerde perceptie rond ‘ISO’ en managementsystemen’. 

Gelukkig is dat ISO-principe niet langer van toepassing, maar beoogt ISO vandaag een levend, efficiënt en effectief managementsysteem.
​Tijd dus om de procedures van onder het stof te halen en deze luchtiger te maken. Dit kan door deze te visualiseren aan de hand van procesflowcharts of de meer geavanceerde techniek van ‘swimlanes’.

Wat moeten we documenteren?

Betekent dit tevens dat we helemaal niets meer moeten documenteren?
Absoluut niet.
Vanuit de ISO-norm zelf is de verplichting weliswaar weggevallen, maar de graad van documentatie voor een organisatie is wel nog afhankelijk van bijvoorbeeld de wet- en regelgeving en de sector waarin de organisatie actief is.
Denk hierbij aan de strenge vereisten opgelegd vanuit de farmaceutische sector, automobielindustrie of luchtvaart.  
Tevens is het ‘op papier zetten’ vaak de enige manier om die afspraken voor iedereen transparant en duidelijk te maken.
De neergeschreven procedures en werkinstructies bevatten immers een bron van informatie en kennis, bruikbaar om nieuwe medewerkers op te leiden of in geval van back-up bij afwezigheid door verlof of ziekte.

Tot slot

Zorgen voor een goed evenwicht tussen wat moet en kan gedocumenteerd worden, maar bovenal verzekeren dat de voorgeschreven manier van werken effectief geïmplementeerd wordt en tot leven komt in de organisatie is de boodschap.

ONZE REALISATIES

Kind en beer

Pleegzorg VBB - Efficiënter samenwerken met Microsoft 365

Pleegzorg Vlaams Brabant & Brussel

Een SharePoint en Teams omgeving op maat van de organisatie, zodat deze optimaal waarde toevoegt aan de interne manier van werken en met oog voor de medewerkers in de organisatie.

Lees meer
Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Klimaat 1

De impact van het Climate Change Amendement

Mogelijks heb je het al ergens gelezen of gehoord dat ISO voor diverse normen een Climate Change Amendement heeft gepubliceerd. Wat betekent dit concreet?

Lees meer
Blog continu verbeteren vs2

Kleine stappen naar een gemeenschappelijk doel, dat is continu verbeteren

Continu verbeteren kunnen we omschrijven als dagelijks met alle medewerkers kleine stappen zetten naar een gemeenschappelijk doel, resultaten verbeteren in functie van de tijd.

Lees meer
Newtons cradle 256213 1280

Business excellence & het perpetuum mobile

"Als men me vraagt wat Lumeron eigenlijk doet dan is mijn antwoord vaak " organisaties in beweging brengen en in beweging houden". Omdat dit antwoord voor velen niet volstaat of nog vragen oproept geef ik meestal extra tekst en uitleg.": zegt Abdon Moens - CEO Lumeron

Lees meer