Contact

STRATEGIE

Van 'ad-hoc' beleid naar strategisch werken

Katrien V

Katrien Verschoote - 20/12/2021

Consultant Procesteam

Bedrijfsstrategie

JAP - jaaractieplan

visie

​change management

Van een "doe-gericht" naar een strategisch management

Een organisatie met een 'doe -cultuur' is vaak gericht op het realiseren van doelstellingen op korte termijn.

Iedereen werkt er hard, het moet vooruit gaan en problemen worden opgelost door nog harder te werken. Men heeft minder oog voor het structureel oplossen van problemen en het maken van toekomstplannen.
​Een belangrijke oorzaak van deze cultuur is dat het management vaak zelf heel doe-gericht is en bijgevolg de organisatie te weinig stimuleert om wat verder te kijken dan het 'nu'.
​Is dit de juiste manier van werken?

Van ad hoc richting strategisch beleid

Gevolgen van een ad-hoc beleid

Hoewel niets verkeerd is aan een pragmatische instelling, mag een visie op langere termijn niet ontbreken. Op een bepaald moment zal dit zich wreken. We noemen een aantal mogelijke gevolgen:

 • Impulsief gedrag
  • Bij positieve resultaten? Goed gevoel! Draaien we wat minder? Paniek!
  • Geen inzicht in de liquiditeitsstand, tot er betalingsproblemen opduiken.
  • Personeelsdossiers?  Te laat, onvolledig of onbestaand! Tot die iemand moet ontslagen worden, wat dan een heel dure zaak wordt.
 • Hoog verloop van medewerkers, mogelijks als gevolg van:
  • stress door te weinig oog voor verbetering van interne processen
  • te weinig aandacht voor opleiding
  • Geen strategische personeelsplanning
 • Verlies van klanten door:
  • te aandacht voor veranderingen in de maatschappij of op de economische markt
  • de aansluiting verliezen tussen marktbehoefte en wat de organisatie te bieden heeft
  • te weinig oog voor innovatie en vernieuwing
 • Veel interne discussies veroorzaakt door:
  • Teveel branden blussen
  • beperkt intern overleg
  • Onvoldoende transparantie in afspraken en verantwoordelijkheden

En nu?

Om uit deze vicieuze cirkel te geraken is het essentieel dat het management '(h)erkent' dat 'ad hoc' werken alleen niet zaligmakend is.
 
Het management moet bereid zijn eens de tijd nemen om te reflecteren. Als het management er werk wil van maken om het één en ander in gang te zetten dan zijn dit de volgende stappen:

 • Het uitwerken van een visie, missie, strategie
 • Deze visie en strategie omzetten naar strategische doelstellingen en acties
 • Deze strategische doelstellingen omzetten naar doelstellingen op jaarbasis en jaaractieplannen
 • Deze korte termijndoelstellingen / jaaractieplannen vertalen binnen de diverse afdelingen en processen
 • Communicatie naar de organisatie en medewerkers betrekken bij de realisatie

ONZE REALISATIES

Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer
Transport robbyns

Investeren in organisatiekwaliteit

Transport Robbyns

Hoe kan je in economische uitdagende tijden toch zorgen voor stabiliteit en groeiambities? Ontdek hoe Transport Robbyns dit heeft aangepakt en hoe Lumeron hen geholpen heeft. ​

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Red Dot Chart

Een red-dot chart maakt kwaliteitsproblemen visueel

‘Wie niets doet maakt geen fouten’, al is dat de grootste fout op zichzelf… Van zodra je op een productievloer start met het produceren van eender welk onderdeel ontstaan er talloze opties om fouten te maken. Door elke processtap grondig te analyseren, vanuit risicodenken  (LINK: zoveel mogelijk foutkansen weg te werken, duidelijke instructies op te maken en medewerkers goed op te leiden, kom je al een heel eind.

Lees meer
Blog Continu verbeteren is een doe woord

Continu verbeteren is een "DOE"-woord!

Iedereen heeft het begrip "continu verbeteren" zeker al eens gehoord maar waar draait het nu eigenlijk om? Wat wil dat zeggen, "we moeten continu verbeteren"? En is dat wel altijd het geval?

Lees meer
Cover photo symbol

De libel als Lumeron-symbool

Af en toe krijgen we de vraag hoe we aan onze Libel komen als symbool. Daar zit zowel betekenis als een leuke anekdote achter

Lees meer