Contact

STRATEGIE

Ongebruikt potentieel... doet u hier iets mee?

Stefanie Spessart - 06/11/2020

Bedrijfsstrategie

lean

OPEX

visie

​change management

Ongebruikt potentieel ontdekken en omzetten in euro-taal

Of we nu wensen te investeren in groei, in productiviteit, in nieuwe markten, in product-innovatie, in … of we zoeken wegen om een moeilijke periode financieel te overbruggen steeds is de neiging groot om het kapitaal extern te zoeken bij banken of bij investeerders.

Maar hebben we al voldoende lang stil gestaan bij de vraag: wat is het interne ongebruikte potentieel en hoe kunnen we dit omzetten in euro-taal? 
​Is iedere euro die we zelf op tafel kunnen leggen trouwens niet goedkoper dan de euro die we anderen vragen?

Een verhaal uit de praktijk

Waar is de tijd van de hoorspelen...? 
Het is al even geleden dat iedereen aan de radio gekluisterd zat. 
Toch vonden we het een leuk idee om via deze weg u te laten kennismaken met het concept van ongebruikt potentieel.

Luister naar dit kort verhaal van een CEO en de consultant over hoe zij het ongebruikt potentieel ontdekken.

6 minuten om uw ongebruikt potentieel aan te pakken.

Potentieel leren zien

Omgaan met onvoorziene omstandigheden

Waarom zijn succesvolle bedrijven in staat om adequaat een antwoord te geven op onvoorziene omstandigheden (zoals we nu met z’n allen ook meemaken) maar ook om een goede toekomst verder uit te bouwen? Omdat zij steeds streven naar een goede balans tussen het “kwantitatieve resultaat (de euro’s)” en het "kwalitatieve niveau van maturiteit". Als beiden niet hand in hand gaan dan is het risico groot dat we ofwel steeds in een “crisissfeer” verzeilen met enkel een constante focus op de euro’s ofwel de verkregen resultaten niet geborgd krijgen zodat we binnen de kortste keren opnieuw in vorige stroom geraken.
​​
Tools zoals lean manufacturing, operational excellence, continu verbeteren, …. zijn overal te vinden. Voldoen deze dan niet om een adequaat antwoord te geven op bovenstaande vraag? Deze zijn zeker hun investering waard maar worden vaak onvoldoende naar hun volledige toegevoegde waarde gebruikt.

Kritische vragen

Laat ons een aantal kritische vragen voor onszelf stellen:

  • Heb ik wel een duidelijk beeld van het ‘ongebruikt potentieel in mijn organisatie’?
  • Slaag ik er voldoende in om iedereen gemotiveerd te krijgen deze hulpmiddelen dagelijks te gebruiken?
  • Slaag ik er voldoende in om de richting waarin mijn organisatie moet evolueren en de snelheid waarmee dit moeten gebeuren bij iedereen op een duidelijk verstaanbare manier over te brengen zodat iedere medewerker zijn/haar eigen bijdrage kan formuleren en invullen?
  • Is mijn organisatie voldoende matuur en kent zij voldoende de hulpmiddelen om niet alleen het potentieel zichtbaar te maken maar gedreven door ondernemerschap, creativiteit en passie dit potentieel ook te materialiseren op een duurzame manier en het verder continu te verbeteren?
  • Slaag ik er voldoende in om een omgeving te creëren waarin dit ondernemerschap, deze creativiteit, deze passie toegestaan wordt en gevoed wordt?
  • ….


Kritische vragen waarop we een antwoord moeten geven. De kwaliteit van dit antwoord heeft effect op onze businessresultaten, de kwaliteit van onze arbeid en de maturiteit van onze organisatie.

Evenwichtsoefening

Deze evenwichtsoefening ...

  • is niet eenvoudig, vraagt moed en doorzettingsvermogen, vraagt geduld en vertrouwen en voornamelijk de wil om zichzelf in vraag te stellen als leider en als medewerker.
  • komt niet vanzelf en vraagt daarom een sterke discipline in opvolging en (bij)sturing. Een plan is inderdaad maar zo goed als haar opvolging op dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse, kwartaalbasis.
  • brengt op als het de toekomstvisie en -strategie ondersteunt en onderbouwt. Vaak trekken we het verleden door, te weinig trekken we de toekomst dichterbij omdat de antwoorden op de bovenstaande vragen rond “richting” en “snelheid” te weinig concreet zijn, te weinig uitdagend zijn of onvoldoende begrepen worden.
  • is geen project met start- en einddatum. Het is een continue focus dag in dag uit en is integraal deel van de manier waarop we onze organisatie aansturen en coachen.


Alles start bij het vastleggen van de reeds afgelegde weg. Dit is de basis waarop de toekomst verder gebouwd wordt. Het vastleggen van de reeds afgelegde weg is heel concreet het ongebruikte potentieel in onze organisatie zichtbaar maken, vertalen in de euro’s die we zelf kunnen investeren en tezelfdertijd heel kritisch nagaan welk niveau van maturiteit, van zelfredzaamheid en flexibiliteit we samen met alle medewerkers reeds hebben bereikt.

Balans

Deze basis gelinkt met een heldere toekomstvisie en -strategie is voor het aanwezig ondernemerschap, de beschikbare creativiteit en de passie van iedereen de bron van duurzame verbetering en de richtingspijl voor de te volgen weg.

Herken je dit? De moeite waard om het zelf uit te zoeken en/of aan te pakken? Ervaring en voorbeelden zijn beschikbaar. Contacteer ons gerust om hierover verder te praten.

Luisterspel 'ongebruikt potentieel'

Benieuwd hoe een CEO en een consultant over ongebruikt potentieel overleggen? We maakten er een luisterspel van. Luister mee.

ONZE REALISATIES

Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer
Transport robbyns

Investeren in organisatiekwaliteit

Transport Robbyns

Hoe kan je in economische uitdagende tijden toch zorgen voor stabiliteit en groeiambities? Ontdek hoe Transport Robbyns dit heeft aangepakt en hoe Lumeron hen geholpen heeft. ​

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Red Dot Chart

Een red-dot chart maakt kwaliteitsproblemen visueel

‘Wie niets doet maakt geen fouten’, al is dat de grootste fout op zichzelf… Van zodra je op een productievloer start met het produceren van eender welk onderdeel ontstaan er talloze opties om fouten te maken. Door elke processtap grondig te analyseren, vanuit risicodenken  (LINK: zoveel mogelijk foutkansen weg te werken, duidelijke instructies op te maken en medewerkers goed op te leiden, kom je al een heel eind.

Lees meer
Blog Continu verbeteren is een doe woord

Continu verbeteren is een "DOE"-woord!

Iedereen heeft het begrip "continu verbeteren" zeker al eens gehoord maar waar draait het nu eigenlijk om? Wat wil dat zeggen, "we moeten continu verbeteren"? En is dat wel altijd het geval?

Lees meer
Cover photo symbol

De libel als Lumeron-symbool

Af en toe krijgen we de vraag hoe we aan onze Libel komen als symbool. Daar zit zowel betekenis als een leuke anekdote achter

Lees meer