Contact

Orde en netheid nu deel van de bedrijfscultuur bij Tereos

Orde en netheid zijn nu onderdeel van de bedrijfscultuur bij Tereos

Bij Tereos Starch & Sweeteners in Aalst produceren zo’n 265 mensen dagelijks zetmeel en grondstoffen voor onder andere voedingsbedrijven. In totaal werken er 400 medewerkers op de site. Om te streven naar een optimale kwaliteit en lean werken moesten orde en netheid deel worden van de bedrijfscultuur. Voor ondersteuning hierbij klopten ze aan bij de experten van Lumeron (toen nog onderdeel van Orbid).

Guy De Bruyne, QSE Manager bij Tereos Starch & Sweeteners: “Bij Tereos willen we zorgen voor tevreden en gezonde medewerkers - die werken op een aangename en veilige werkplek - en tevreden klanten - die blij zijn met onze kwaliteitsvolle producten. We investeren continu in een milieuvriendelijke en propere fabriek, waar we sterke productiecijfers kunnen voorleggen. Vanuit ons QSE-team geven we onze collega’s advies over hoe ze hun doelstellingen op het vlak van veiligheid, kwaliteit, milieu en lean werken kunnen bereiken. ​

Tereos quote

5S (orde & netheid op het werk) en lean werken

Een belangrijk hoofdstuk in dit verhaal is ‘orde en netheid’. Een nette en ordelijke werkomgeving biedt tal van voordelen: minder ongevallen, een betere hygiëne, een sterkere garantie op kwaliteit, een aangenamere werkplek en een fabriek die mag gezien worden door klanten. Daarom hebben we aangeklopt bij Lumeron om een 5S-traject op te zetten. Lumeron had al een ruime ervaring met 5S bij verschillende grote bedrijven, waarvan we ook één hebben bezichtigd.
5S is een methode om orde, netheid en veiligheid te creëren en te behouden. Het is veel meer dan een set van richtlijnen. 5S is een filosofie, een manier van denken. Het biedt een structurele onderbouw om onze waarden concreet in te vullen. Het is een belangrijke stap naar lean werken.
5S bestaat uit vijf stappen: schiften, schikken, schoonmaken, standaardiseren en standhouden. U moet eerst het eerste ‘S-niveau’ onder de knie krijgen vooraleer u aan het tweede niveau mag starten. 5S kan u doorvoeren in een bepaalde unit, fabriek of in de volledige organisatie.

Communicatie

Het doel was om met iedere afdeling stap voor stap de vijf S-niveaus te doorlopen. Dankzij een nulmeting, waarbij de Lumeron-consultant samen met de afdelingshoofden een rondgang maakte door het bedrijf, konden we de progressie mooi opvolgen.  
5S houdt in dat we de zaken die niet thuishoren in onze productie-omgeving verwijderen. We hebben vaste plaatsen voor hulpmiddelen aangeduid, zodat iedereen sneller zijn materiaal terugvindt. We hebben alles proper gemaakt en zelfs de reinigingsschema’s opnieuw gedefinieerd. 
We hebben alles in het werk gesteld om 5S deel te laten worden van de cultuur van ons bedrijf. Zo werd 5S een vaste topic op de managementmeetings en hebben we een stuurgroep opgezet met vertegenwoordigers uit het management en de verschillende afdelingen. Een 5S-coördinator volgde de gemaakte afspraken mee op. 
De Lumeron-consultant zat niet enkel samen met de afdelingshoofden, maar ging ook op de werkvloer het belang van 5S uitleggen. Daarnaast gaf hij op de jaarlijkse ‘plant training day’ een duidelijke uiteenzetting van 5S. Iedere nieuwe medewerker krijgt vandaag bij zijn introductie uitleg over dit thema. Om iedereen nog een extra stimulans te bieden, werd 5S zelfs een criterium voor het behalen van de zogenaamde ‘plant performance bonus’.

5s tereos werking 5 S

Ster voor 5S

We wilden niet enkel nieuwe richtlijnen introduceren, maar een nieuwe dynamiek ontwikkelen om mensen te leren denken in termen van 5S. Voor iedere unit kreeg 5S een iets andere invulling, aangezien de omgeving telkens anders is. We volgden samen een gefaseerde aanpak, waarbij we zorgvuldig de uitrol in de productie, onderhoudsafdeling, buren en labo’s inplanden.
Lumeron stelde als onafhankelijke partij vast wanneer een bepaalde afdeling naar een volgend S-niveau kon. Dan was er een feestelijk moment waarbij de afdeling een echte ster kreeg. Zo werd het duidelijk zichtbaar in welke fase een afdeling zich bevond. 
Het duurde ongeveer een jaar tot de volledige fabriek op een duurzame manier op het 2S-niveau was.  Daarna nam de dynamiek en bewustwording snel toe en begon iedereen echt te denken en handelen in 5S-termen. Dankzij dit traject hebben we een interne responsabilisering op de kaart gezet. Om alles structureel vast te leggen, hebben we 5S en de procedures ook opgenomen in onze managementsystemen.

Dagelijkse realiteit

Het project werd gedragen door iedereen, maar de Lumeron-consultant was de drijvende kracht om het geheel draaiende te houden. Doorheen de jaren is de adviserende rol van Lumeron verminderd. De consultant komt voortaan nog twee keer per jaar langs om als externe expert controles uit te voeren, samen met mensen van Tereos Syral. Zo blijft iedereen hetzelfde doel voor ogen houden en zijn de violen afgestemd op elkaar. 
Vandaag werken we in een veiligere en aangenamere fabriek, waar we vlotter werken en met een gerust gemoed onze klanten kunnen uitnodigen. De gemaakte afspraken vormen nu de dagelijkse realiteit. 5S biedt een houvast als we prioriteiten moeten stellen of beslissingen moeten nemen. 
Kortom, 5S zit dankzij de ondersteuning van Lumeron echt doordrongen in onze organisatie. Het maakt nu deel uit van onze cultuur.

Interesse?

Meer weten over onze aanpak?  Contacteer gerust onze Lumeron-experten, wij helpen u graag verder.