Contact

MGTSYSTEMEN

De sleutel tot Operational Excellence vind je bij de klant

Stefanie Spessart - 08/09/2020

continu verbeteren

lean

OPEX

professionaliseren

​change management

Operational Excellence implementeren ... begint bij je klant

Operational excellence implementeren begint met te weten wat je klant wil en hoe je deze behoefte kan invullen. Op zich klinkt dit logisch, maar is het ook simpel te realiseren? Operational excellence is een groeipad. Je kan geen stappen overslaan.

De sleutel tot operational excellence

​Is Operational Excellence een concrete houvast om te verbeteren?

​In een eerste maturiteitsfase van operational excellence ligt de focus op transparantie binnen de organisatie en de kwaliteit van het product of dienst. In deze fase moet het voor iedereen in de organisatie duidelijk zijn wat de klanten willen en wat de rol van elkeen hierbij is.

Een volgende maturiteitsfase moet resulteren in meer betrouwbare, gestandaardiseerde en schaalbare processen met focus ‘flexibiliteit’ – zowel in leversnelheid als in productmix.

In de laatste fase is iedereen betrokken om te verbeteren wat reeds gerealiseerd is. Niet harder maar slimmer werken is hier de boodschap.

" Bij Lumeron ondersteunen we Operational Excellence trajecten.
We bepalen de maturiteitsfase via onze operations scan om van daaruit samen met uw medewerkers de juiste weg af te leggen."

Managen van 'de change'

Naast deze ‘organisatorische en procesmatige’ benadering is er een even belangrijke ‘change’ kant binnen Operational Excellence. Bij het doorlopen van deze maturiteitsfasen krijgen we ook te maken met emotionele, leidinggevende, culturele aspecten die we kanaliseren en oplossen. Zo bijvoorbeeld moeten fouten bespreekbaar worden gemaakt, is er een ‘andere’ discipline nodig voor het naleven van de nieuwe afspraken, moeten leiders meer als coach dan als vakman kunnen opereren, … etc.

Deze ‘change’ binnen operational excellence is zeker zo belangrijk als de procesmatige kant. Het impacteert iedereen in de organisatie (directie, management, teamleiders, medewerkers,...). Daarom kan een operational excellence project nooit een top down benadering alleen zijn. Het is ook geen korte termijn traject.

Implementeren

​Operational Excellence is moeilijk... of niet?

​Als we van de definitie vertrekken dat operational excellence gaat over het verbeteren van processen is het belangrijk om je ambities juist te leggen.

​Zijn er nog issues ivm kwaliteit en transparantie van processen, dan moet je hier eerst mee starten. Thema’s als verbeteren van de flexibiliteit, continu verbeteren moeten dan nog wat in de ijskast. Eenmaal de tijd rijp is, gaat de ijskast terug open en nemen we de volgende stap.

Masterclass Operational Excellence

Wil je zelf aan de slag richting Operational Excellence maar is het pad ernaartoe nog onduidelijk. Organiseer de 2-daagse masterclass Operational Excellence bij u in-company.

Meer weten?

Contacteer ons gerust, of vraag uw operations scan aan.  Wij helpen u graag verder.

ONZE REALISATIES

Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer
Transport robbyns

Investeren in organisatiekwaliteit

Transport Robbyns

Hoe kan je in economische uitdagende tijden toch zorgen voor stabiliteit en groeiambities? Ontdek hoe Transport Robbyns dit heeft aangepakt en hoe Lumeron hen geholpen heeft. ​

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Red Dot Chart

Een red-dot chart maakt kwaliteitsproblemen visueel

‘Wie niets doet maakt geen fouten’, al is dat de grootste fout op zichzelf… Van zodra je op een productievloer start met het produceren van eender welk onderdeel ontstaan er talloze opties om fouten te maken. Door elke processtap grondig te analyseren, vanuit risicodenken  (LINK: zoveel mogelijk foutkansen weg te werken, duidelijke instructies op te maken en medewerkers goed op te leiden, kom je al een heel eind.

Lees meer
Blog Continu verbeteren is een doe woord

Continu verbeteren is een "DOE"-woord!

Iedereen heeft het begrip "continu verbeteren" zeker al eens gehoord maar waar draait het nu eigenlijk om? Wat wil dat zeggen, "we moeten continu verbeteren"? En is dat wel altijd het geval?

Lees meer
Cover photo symbol

De libel als Lumeron-symbool

Af en toe krijgen we de vraag hoe we aan onze Libel komen als symbool. Daar zit zowel betekenis als een leuke anekdote achter

Lees meer