Contact

MGTSYSTEMEN

Klimaatneutraal is een groeiproces

Bart H

Bart Hoornaert - 05/10/2021

Operationeel verantwoordelijke & Teamlead Procesteam

Business development

continu verbeteren

sustainability

​change management

CO2-neutraal als duurzaamheidsdoelstelling is een strategische keuze

Bedrijven die nalaten om te investeren in klimaatvriendelijke productie riskeren de komende decennia uit de markt geconcurreerd te worden. Dat stelt ArcelorMittal en zet hen vandaag aan om 1,1 miljard euro te investeren in CO2 neutrale staalproductie. Duizenden topbedrijven wereldwijd gingen hen al voor, van multinationals tot Vlaamse Kmo’s. Binnenkort zullen velen volgen.

Klimaatneutraal groeiproces

Klimaatverandering: dé uitdaging van de eeuw

Deze boodschap werd op scherp gesteld in het recente IPCC report (AR6, 2021). Het rapport maakt alarmerende vaststellingen:

 • Het is ondubbelzinnig bewezen dat de menselijke invloed verantwoordelijk is voor de opwarming van de atmosfeer, de oceaan en het land.
 • De opwarming van de aarde met 1,5°C en 2°C zal in de loop van de 21e eeuw worden overschreden, tenzij de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen in de komende decennia drastisch wordt verminderd. Een snelle netto-nul uitstoot is noodzakelijk om de menselijke opwarming van de aarde te beperken.


Het rapport geeft ook hoop: een sterke en volgehouden daling in de uitstoot van broeikasgassen kan de ergste gevolgen van de klimaatverandering beperken.

Met het Parijsakkoord dat in 2020 in voege trad, staat die torenhoge klimaatambitie ook in Europees wetgeving: we gaan voor een reductie van broeikasgassen met 55% (t.o.v. 1990) tegen 2030 én een klimaatneutraal Europa tegen 2050. We spreken van “Fit for 55”. Het is nu nog wachten op een verdere verstrenging van het Vlaams Energie en Klimaat Plan (VEKP).

Kortom, halveren van jouw uitstoot op 8 jaar tijd: is jouw bedrijf daar al klaar voor?

Strategische klimaatkansen

De klimaatuitdaging is dus enorm. Gelukkig blijkt uit onderzoek dat bedrijven die van klimaatactie een prioriteit maken een hogere rentabiliteit hebben dan sectorgenoten zonder klimaatbeleid. Er is een positief verband tussen duurzaamheid en de financiële prestaties van bedrijven, de verkoop van hun producten én de rekrutering van jonge werknemers. En niet te vergeten, elke duurzaamheidsleider onderscheidt zich binnen haar sector héél duidelijk t.o.v. de concurrentie. Een klimaatstrategie kan dus de motor zijn van een vernieuwde bedrijfsstrategie.

Dat hebben duizenden bedrijven al goed begrepen. Klimaatactie biedt kansen en netwerken. Kijk maar naar de explosie van initiatieven als:

 • Internationaal: Net Zero 2030, The Climate Pledge, Race To Zero, Climate Neutral Now!
 • In Vlaanderen: CEOs 4 Climate, The Shift, the Belgian Alliance for Climate Action.

Kan ik mijn ISO (14001) - systeem gebruiken als houvast?

Ja, klimaatactie kan je perfect inpassen in het welgekende ISO 14001 milieumanagementsysteem. Zo vermijd je dubbel werk. De ISO 14001-normeisen bieden een algemeen kader; je kan die normvereisten kneden op maat van het bedrijf. ISO borgt jouw duurzaamheidsactieplan met milestones, ingeschat budget, verantwoordelijkheden en aandacht voor milieucommunicatie. Klimaat schuif je daar rechtstreeks in.

En als concreet CO2-hulpmiddel heeft de ISO 14000 familie volgende interessante handvaten:

 1. ISO14064: hoe maak ik de carbon footprint van mijn organisatie?
 2. ISO14091: loopt mijn bedrijf risico’s ten gevolge van klimaatverandering en hoe kan ik die in kaart brengen en ondervangen?
 3. ISO14021: hoe wordt mijn bedrijf gecertificeerd klimaatneutraal? Welke reductiedoelen moet ik daarvoor behalen en aan welke compensatieprojecten neem ik best deel?

Klimaatneutraal is een groeiproces

Ook binnen jouw ISO-systeem is klimaatneutraliteit een groeiproces

Een klimaatneutraal groeiproces
 • Meten is weten. De eerste stap is weten waar je staat. Dat kan door het opmaken van een carbon footprint. Een carbon footprint is een baseline scan van de broeikasgasemissie en kan opgemaakt worden volgens de ISO14064 norm. Via een carbon footprint krijg je snel inzicht in de klimaatimpact van je activiteiten.
 • Klimaatactie. Om de broeikasgasuitstoot te reduceren wordt een klimaatactieplan uitgerold. Met Science-Based Targets (SBTi) bestaat bovendien een kader om het wereldklimaatakkoord te vertalen naar het niveau van jouw onderneming en reductiedoelstellingen te identificeren op maat van jouw onderneming.
 • Klimaatneutraliteit. Plan-Do-Act-Check, en ondersteun vervolgens een gecertifieerd project dat koolstof vastlegt. Het certificaat CO2-neutraal laat zien dat je een klimaatleider bent.

Levert dit mij iets op?

 • Natuurlijk wel. De jaarlijkse Novus-survey toont dat 2 op 3 respondenten producten en diensten verkiezen van bedrijven die CO2-neutraal zijn. Aankopers zijn bereid om een prijspremie van gemiddeld 15% te betalen voor klimaatneutrale producten of diensten. En uit een recent onderzoek bleek dat 70% van duizend werknemers eerder kiest voor een werkgever met heldere klimaatdoelen, met de jongste generatie millennials natuurlijk op kop. Kortom: klimaatneutraal, mis de boot niet!

Ontdek meer in onze Lumeron Academy

In onze webinar on demand krijg je heel wat extra inzichten rond het thema.

Webinar iso14001

ONZE REALISATIES

Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer
Transport robbyns

Investeren in organisatiekwaliteit

Transport Robbyns

Hoe kan je in economische uitdagende tijden toch zorgen voor stabiliteit en groeiambities? Ontdek hoe Transport Robbyns dit heeft aangepakt en hoe Lumeron hen geholpen heeft. ​

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Red Dot Chart

Een red-dot chart maakt kwaliteitsproblemen visueel

‘Wie niets doet maakt geen fouten’, al is dat de grootste fout op zichzelf… Van zodra je op een productievloer start met het produceren van eender welk onderdeel ontstaan er talloze opties om fouten te maken. Door elke processtap grondig te analyseren, vanuit risicodenken  (LINK: zoveel mogelijk foutkansen weg te werken, duidelijke instructies op te maken en medewerkers goed op te leiden, kom je al een heel eind.

Lees meer
Blog Continu verbeteren is een doe woord

Continu verbeteren is een "DOE"-woord!

Iedereen heeft het begrip "continu verbeteren" zeker al eens gehoord maar waar draait het nu eigenlijk om? Wat wil dat zeggen, "we moeten continu verbeteren"? En is dat wel altijd het geval?

Lees meer
Cover photo symbol

De libel als Lumeron-symbool

Af en toe krijgen we de vraag hoe we aan onze Libel komen als symbool. Daar zit zowel betekenis als een leuke anekdote achter

Lees meer