Contact

Continu verbeteren in de Limotec mindset

Limotec schakelt naar een modern en dynamisch kwaliteitsmanagement

Het zal u niet verbazen dat de wereld van brand-, gas- en CO-detectiesystemen een strikt gereglementeerde markt is. Een sector waarin het belang van topkwaliteit zowel een noodzaak als een evidentie is. Limotec, een toonaangevende fabrikant van dergelijke systemen, gaat nog een stap verder dan andere organisaties: “Kwaliteit is enorm belangrijk, maar wij onderscheiden ons door échte toegevoegde waarde te leveren voor onze klanten”, vertelt managing director Jan Herreman. “Dankzij ondersteuning van Lumeron zijn we erin geslaagd om iedereen in onze organisatie te betrekken bij het versterken van onze organisatie en processen”.

Banner limotec

Limotec uit Vichte ontwikkelt en produceert met een 30-tal medewerkers al bijna 40 jaar brand-, gas- en CO-detectiesystemen. “Bij grote ondernemingen ben je al snel een nummer, bij ons zijn klanten dat niet”, zegt managing director Jan Herreman. “Bij eender welke vraag bekijken we samen met onze klanten - vaak beveiligingsbedrijven - wat voor hen de beste oplossing is. De basis van onze samenwerking is natuurlijk het aanleveren van kwaliteitsvolle producten. Bosec, hét garantielabel voor de brandbeveiliging, doet elk jaar een audit van onze productie om te controleren of we onze systemen maken met de juiste materialen en volgens de juiste processen.”

Naar een modern en dynamisch kwaliteitsmanagement

Een belangrijke voorwaarde voor deze audit is het ISO 9001-certificaat, dé internationale norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. Jan Herreman: “We hebben al sinds de jaren ’90 het ISO 9001-certificaat op zak. Vroeger was het opvolgen van dit systeem een taak van één van de vennoten. Sinds de overname van Limotec door de beursgenoteerde Halma-groep eind 2018 hebben we echter beslist om dit uit te besteden aan specialisten en onszelf te focussen op onze core business.”

Lumeron heeft zowel de preventie-aanpak als het kwaliteitsmanagementsysteem van Limotec onder de loep genomen. Samen met het management en de verschillende teams bracht Lumeron de bedrijfsprocessen in kaart. Denk maar aan serviceprocessen, financiële flows zoals goedkeuringen van betalingen of HR-processen zoals rekrutering en evaluatie. De vervolgstap was een actieplan om deze processen te optimaliseren. “Belangrijk hierbij is dat de Lumeron-consultant elke collega stimuleerde om na te denken over hoe ze hun taken efficiënter kunnen uitvoeren”, gaat Jan Herreman verder. “Lumeron zorgde voor een modern, dynamisch en gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem, dat ze samen met ons opvolgen en levendig houden.”

Limotec producten

Continu verbeteren zit in onze mindset

“De reflex om continu te willen verbeteren is er niet gekomen van vandaag op morgen”, aldus Jan Herreman. “Vanuit Halma, onze moederorganisatie, kwam op een bepaald moment de vraag om een business continuity plan op te stellen. Door gesprekken te voeren met mensen binnen elke afdeling heeft Lumeron een risicoanalyse gemaakt én een actieplan uitgewerkt om deze risico’s weg te werken. We gingen hierbij niet uit van een standaard template, maar focusten ons op reële risico’s voor Limotec, zoals het uitvallen van een medewerker in een sleutelpositie, brand in onze productie-afdeling of een ICT-hack.

​Een ander gevaarlijk risico is de plotse onbeschikbaarheid van kritische componenten van onze systemen. Het is niet zo dat wij in onze branddetectiesystemen zomaar een alternatief component – dat wel voorradig is - kunnen gebruiken. Dit heeft namelijk een belangrijke impact op ons ontwikkel-, productie- en certificatieproces. Om het hoofd te kunnen bieden aan de huidige lange levertermijnen hebben we daarom onze stock de afgelopen jaren gemaximaliseerd. Daarnaast gebruiken we voortaan een tool om de levensduurte van onze componenten proactief op te volgen. Alert zijn voor mogelijke risico’s en het proactief aanpakken van problemen is ondertussen onderdeel van onze mindset. Zo staan we nog sterker om goede resultaten te blijven voorleggen en verder te groeien.”

Menselijke aanpak

“Het is altijd een uitdaging om mensen te betrekken en hen te enthousiasmeren om op een andere manier naar hun job te kijken en verbetervoorstellen te doen. Dankzij de menselijke aanpak van de Lumeron-experten is dit perfect gelukt. Het zijn specialisten in hun vakgebied die werken op maat van een kmo. Ze doen op een heel pragmatische manier voorstellen om onze organisatie te versterken. Vandaag komt de Lumeron-consultant nog maandelijks langs om ons kwaliteitsmanagement verder te onderhouden en ondersteuning te bieden bij audits.”

Meer weten?

Lumeron is niet enkel een betrouwbare partner om u door de (her)certificatie van ISO 9001 te loodsen, maar denkt écht met u mee om uw organisatie sterker te maken. Wil u meer weten over onze aanpak?