Contact

Duurzaam Inzetten van Medewerkers in een Competitieve Omgeving

Onze DIMCO-organisatiescan brengt inzicht doorheen de organisatie

Loep7

Wat brengt de DIMCO-organisatiescan?

Via de DIMCO-organisatiescan brengen we de interactie tussen de pijlers Strategie, Mens en Processen in kaart. Dit biedt meteen ook een aanzet voor organisatieontwikkeling en schetst de huidige 'maturiteit' van de organisatie.

Organisatie maturiteitsniveaus

Hoe verloopt een DIMCO-organisatiescan?

Bij de organisatiescan bevragen we via een online formulier zowel managementleden, leidinggevenden en indien van toepassing ook operatoren. Zo krijgen we een duidelijk beeld over de volledige organisatie.

Een aanvullende intakeronde met keypersonen via korte interviews maakt het geheel extra sterk om onderbouwde terugkoppeling op te bouwen.

Daaruit komen zowel de sterke punten, maar ook de aandachtspunten en verschilpunten tussen de verschillende groepen van bevraagde personen. Dit geheel brengt meteen voer voor overleg en is al herhaaldelijk binnen organisaties een eye-opener geweest om het debat open te trekken.

Waar staat uw organisatie per vandaag?

Krijg via de DIMCO-organisatiescan een klare kijk op de organisatiematuriteit op het vlak van strategie, mens en processen.

Vraag uw scan hier aan.