Contact

Preventie scan

De verplichtingen met betrekking tot preventie en welzijn op het werk bezorgen veel werkgevers de nodige kopzorgen. Via de Lumeron preventiescan krijgt u meteen inzicht in het bos van wettelijke vereisten op dit vlak. Vanuit de scan maken we een meerjaren globaal preventieplan en een jaaractieplan waarmee u aan de slag kan. ​

Loupe 2

Zolang er niets ernstigs gebeurt, 
blijft preventie onder de radar.

Als consultant komen we veelvuldig bij verschillende bedrijven over de vloer. We stellen regelmatig vast dat er op gebied van preventie nog veel werk op de plank ligt. Dit niet in het minst bij de KMO's.

Logisch voor een groot deel. Als klein bedrijf of als beginnende start-up dient een management team zoveel taken en activiteiten in te vullen en op te pikken, dat de prioriteiten en de focus niet meteen op preventie en welzijn op het werk liggen. Bijgevolg blijft preventie onder de radar zolang er geen ernstig incident of arbeidsongeval gebeurt.

Zolang er niets ernstig gebeurt

Niets doen is niet zonder gevaar en zelfs in strijd met wet- en regelgeving

Maar wist je dat:

  • Ieder bedrijf verplicht is een preventieadviseur te hebben, zodra er één of meerdere werknemers in dienst zijn ?
  • Er zelfs voor een bedrijfje met één tewerkgestelde medewerker er een brandbestrijdingsteam moet zijn aangeduid ?
  • Ieder bedrijf over een meerjaren globaal preventieplan en een jaaractieplan dient te beschikken ?
  • Er wettelijke rapportages zijn zoals maand- , kwartaal- en jaarverslagen ?


Het valt op dat bovenstaande voor veel startende bedrijven een onbekende is, waar nog niemand hen op gewezen heeft, en zolang er niets ernstigs gebeurt...

​​Het verplichtend karakter van de preventieadviseur staat nochtans buiten kijf. Artikel 33, §1 van de Welzijnswet is duidelijk: “elke werkgever is verplicht een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk op te richten. Daartoe beschikt iedere werkgever over ten minste één preventieadviseur.”

De algemene regel is dat een werknemer de functie van preventieadviseur vervult. In ondernemingen met minder dan 20 werknemers mag de werkgever zelf optreden als preventieadviseur.

De wet legt de taken vast van de preventieadviseur en de vereiste opleiding. Het opleidingsniveau is afhankelijk van het aantal werknemers binnen het bedrijf en de sector waarin het bedrijf actief is. Ook hier valt het op dat menig CEO hier onvoldoende over geïnformeerd is en hier helaas soms pas achter komt als er iets ernstig fout loopt.

Alles begint bij informeren, bewustwording en inzicht. Wat moet er door wie wanneer gebeuren.

Aan de slag met de Lumeron preventiescan

De verplichtingen met betrekking tot preventie en welzijn op het werk bezorgen veel werkgevers de nodige kopzorgen. Vanuit Lumeron kunnen we u hierbij adviseren en bijstaan. We starten met een preventiescan, waaruit we een globaal preventieplan en een jaaractieplan kunnen opmaken. 

Start vandaag nog, en vraag uw preventiescan aan.