Contact

De integrale aanpak van Lumeron

In haar aanpak maakt Lumeron een duidelijk onderscheid tussen drie componenten in bedrijfsvoering: de technische, de management en de gedragscomponent.


We zien deze bewust samen als één geheel. Werken op slechts één van deze componenten zorgt voor onvoldoende succes, draagvlak en borging van eender welke verandering.

Dragonfly3

Bedrijfsvoering beslaat meer dan één specifieke component. Te eng werken in één gebied leidt niet tot succes. Het is van belang om oog te hebben voor drie verschillende componenten en deze parallel te voeden tijdens elk veranderingstraject.

Drie componenten in bedrijfsvoering

Zie het als een gekend instrumentarium met gebruik van de juiste instrumenten op het juiste ogenblik samen met de betrokkenen. Wat hebben we nodig in onze rugzak? Zo komen we tot de drie componenten in bedrijfsvoering.

 • De technische component
 • De management component
 • De gedrag component
Drie

De Technische component

Bij de technische component denken we aan instrumenten, technieken, aanpakken, competenties, technologie, ... Allemaal aspecten die vaak via opleiding of training als extra vaardigheden aan te wenden zijn.

Misschien herken je het volgende: Ooit al eens een opleiding gevolgd? Dan kwam je vermoedelijk thuis met veel energie, enthousiasme en nieuwe inzichten. Idem bij het lezen van een goed opgebouwd boek. Toch valt het zwaar om daar een paar maanden later op terug te kijken. De technische component is deze waar bedrijven het meeste op inzetten. 'We moeten onze mensen opleiden'  Ook Lumeron volgt de stelling dat zonder de juiste competenties en kennis een organisatie niet veel verder komt, en toch stopt het daar niet.

 • Capaciteitsmanagement (met onderscheid tussen “brainprint” en “footprint”)
 • De Juiste Technologie in ons productieapparaat zijn onze huidige middelen begrensd of er is ongebruikt potentieel
 • Focus op Innovatie (product/proces) en vroege betrokkenheid in ontwikkeling
 • Hoe omgaan met Verticale Integratie
 • Ondersteuning van IS/IT
 • Facilitymanagement of productief gebruik van onze assets + verlengen van de levensduur van onze assets
 • Magazijnbeheer, interne logistiek en supply chain management want operations kan niet zonder connectie met leveranciers en klanten
 • R&D efficiënt en transparant
 • Business Development

De Management component

De management component focust op het richting geven, snelheid verzekeren, en het 'doen' activeren. 'Get things done' is daarbij een basisleuze.

'Get things done' gaat niet vanzelf. Daar zijn een paar fundamentele en structurele aspecten bij nodig, zoals het definiëren en doorvertalen van bedrijfsdoelstellingen tot op team- en/of individueel niveau. Dit aangevuld met het gedisciplineerd uitvoeren van Plan-Do-Check-Act rituelen met focus op resultaat en snelheid van resultaatsverbetering

Om dit te realiseren helpen structuren binnen de organisatie op verschillende vlakken:

 • Organisatiestructuur: logisch opzetten van de gepaste structuur (structuur volgt strategie)
 • Betrokkenheid van alle medewerkers bij resultaat verdienen door Visueel Management en bijhorende rituelen
 • Integrale Zorgsystemen: Veiligheid, Milieu, Gezondheid en Kwaliteit (ISO’s, ...)
 • Probleemoplossend vermogen en strategisch competentiemanagement
 • Escalatieproces of hoe sneller antwoorden geven waar en wanneer nodig

De Gedrag component

De gedragscomponent legt de focus op de medewerkers en hun betrokkenheid in functie van het bedrijf, de noodzakelijke verandering en de 'goesting' om erin te vliegen. Teamwerk en responsabilisering door de mens centraal te stellen.

Het creëren van motiverende omgeving waarbij medewerkers niet alleen uitvoeren maar tezelfdertijd ook aan verbetering werken. Dit is een hefboom voor continue groei met focus op de ontwikkeling van leiderschapscapaciteiten en zelfmanagement.

Dit helpt ons om te komen tot:

 • Inspirerend, gedeeld, geëngageerd, motiverend leiderschap
 • Teamwerk over de afdelingsgrenzen heen
 • Individuen, teams en organisaties die evolueren richting zelfmanagement.

Ontdek ook de andere twee speerpunten in onze aanpak

Onze aanpak bestaat uit drie fundamentele speerpunten. Deze gaan hand in hand om u te ondersteunen.

Boot

Overtuigd van onze aanpak?

Contacteer ons vrijblijvend om te zien wat we samen kunnen bereiken!

ONZE REALISATIES

Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer
Transport robbyns

Investeren in organisatiekwaliteit

Transport Robbyns

Hoe kan je in economische uitdagende tijden toch zorgen voor stabiliteit en groeiambities? Ontdek hoe Transport Robbyns dit heeft aangepakt en hoe Lumeron hen geholpen heeft. ​

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Red Dot Chart

Een red-dot chart maakt kwaliteitsproblemen visueel

‘Wie niets doet maakt geen fouten’, al is dat de grootste fout op zichzelf… Van zodra je op een productievloer start met het produceren van eender welk onderdeel ontstaan er talloze opties om fouten te maken. Door elke processtap grondig te analyseren, vanuit risicodenken  (LINK: zoveel mogelijk foutkansen weg te werken, duidelijke instructies op te maken en medewerkers goed op te leiden, kom je al een heel eind.

Lees meer
Blog Continu verbeteren is een doe woord

Continu verbeteren is een "DOE"-woord!

Iedereen heeft het begrip "continu verbeteren" zeker al eens gehoord maar waar draait het nu eigenlijk om? Wat wil dat zeggen, "we moeten continu verbeteren"? En is dat wel altijd het geval?

Lees meer
Cover photo symbol

De libel als Lumeron-symbool

Af en toe krijgen we de vraag hoe we aan onze Libel komen als symbool. Daar zit zowel betekenis als een leuke anekdote achter

Lees meer