Contact

Strategie scan

Een heldere bedrijfsstrategie geeft het antwoord op volgende vragen: Hoe rendabel groeien? Hoe out-of-the-box denken? Hoe veranderingen in goede banen leiden? Het pragmatisch beantwoorden van deze vragen lukt enkel mits goede voorbereiding en een geborgde aanpak.

Loupe 7

Hoe goed is uw bedrijf al bezig op het vlak van strategische werking?

​Het is niet eenvoudig om het overzicht te houden over alle projecten, initiatieven die bijdragen tot het realiseren van strategische doelstellingen en al zeker niet als er geen gestructureerd strategisch proces aan de basis ligt. Hoe loopt dit in uw organisatie?

Succesvol zijn is het resultaat van velerlei factoren zoals:

  • weten waar je naar toe wil & hoe je dit wil bereiken (hoe ziet succes er uit?)
  • alle neuzen in dezelfde richting krijgen en houden
  • medewerkers betrekken bij het realiseren van doelstellingen


Het gaat met andere woorden over het vinden van een balans tussen:

  • harde en zachte factoren of zoals wij ze liever noemen de 'structure' en 'power' factoren
  • cultuur en (management) systemen
  • leiderschapsstijlen en structuren
  • competenties en capaciteiten, enz.
Schaken

Hoe verloopt een strategie scan?

​Aan de hand van onze strategie scan krijgt u inzicht in hoe goed uw organisatie per vandaag scoort. U krijgt inzicht op het vlak van een bedrijfsstrategie en waar de werkpunten zitten om ook in de toekomst verder te kunnen bouwen aan uw bedrijf.  Eén van onze Strategieteam-consultants brengt dit duidelijk in beeld aan de hand van gesprekken met het management.

Hoe bouwt u aan uw strategie?

Wil je weten waar jij en je organisatie nu staan?
Wil je weten wat de next steps kunnen zijn?

Vraag uw scan hier aan.