Contact

Sturen van richting en snelheid

Duidelijke doelen stellen is één ding, deze ook met de juiste snelheid realiseren is vaak de uitdaging

Richting en snelheid

Richting & snelheid

Tijdens de ‘Check’-fase van het PDCA-model volgt men best volgende 3 zaken op:

  • STATUS: Stemt het resultaat overeen met de beoogde doelstelling
  • RICHTING: Blijven de inspanningen van het team in lijn met de strategische acties / ambities
  • SNELHEID: Realiseren we onze doelstellingen op een efficiënte en snelle manier

Vooral de laatste stap 'snelheid' krijgt vaak onvoldoende aandacht. Het evalueren van het tempo van implementatie, het identificeren van eventuele vertragingen of versnellingen en/of het aanpassen van plannen om de gewenste snelheid te handhaven of te versnellen.

In essentie gaat het bij het opvolgen van richting en snelheid erom ervoor te zorgen dat de organisatie niet alleen haar strategie volgt, maar ook dat ze dat doet met de juiste snelheid en dynamiek om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en concurrentie in de markt.

Wat we op maandbasis plannen, dienen we op weekbasis te evalueren; wat op jaarbasis gepland, is volgen we op maandbasis op.

Richting en snelheid2

Sturen via de Balanced Scorecard

Een Balanced Scorecard is een dankbaar instrument om de strategische objectieven te monitoren.

Balanced Scorecard

Aan de slag met uw bedrijfsstrategie

Het bepalen van de juiste objectieven om op te sturen is cruciaal. Gekoppeld aan de bedrijfsstrategie zet je zelf de lijnen uit.

ONZE REALISATIES

Kind en beer

Pleegzorg VBB - Efficiënter samenwerken met Microsoft 365

Pleegzorg Vlaams Brabant & Brussel

Een SharePoint en Teams omgeving op maat van de organisatie, zodat deze optimaal waarde toevoegt aan de interne manier van werken en met oog voor de medewerkers in de organisatie.

Lees meer
Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Speedboot

Maak van je speedboot geen tanker

Een organisatie in groei voelt de energie en de goesting. Vergelijk het met een speedboot op zee. Tot er plots in volle zee een storm opsteekt...

Lees meer
Migratie vierkant 2

Hoe kan ik mijn doelstellingen bereiken

Dikwijls worden die doelstellingen jaar na jaar herhaald. En soms is het ook nodig om doelstellingen bij te stellen, maar andere keren ontbreekt het ons aan de kracht om doelstellingen te bereiken. En het is vooral dan, dat we nood hebben aan een houvast: hoe moet ik te werk gaan om (eindelijk) eens mijn doelstellingen te bereiken?

Lees meer
Verbeteren

Energie en continu verbeteren

Wat geeft jou energie op het werk? Wat slorpt jouw energie op? Twee heel cruciale vragen die perfect passen binnen het plaatje van continu verbeteren. Hoe kan je op een eenvoudige manier aan de slag met verbeteropportuniteiten door die 2 vragen te beantwoorden?

Lees meer