Contact

De Lumeron Quality Business Partner

Een kwaliteitsrol in de organisatie is niet altijd een full-time job. Toch zijn er belangrijke aspecten op organisatie-, proces- en productvlak te sturen en op te volgen met betrekking tot kwaliteit. Zorg ervoor dat die niet tussen wal en schip vallen, of een bijjob zijn voor iemand met al een volle dagtaak. Een Lumeron Quality Business Partner ontzorgt u volledig op dit vlak.

Hand 7

Structuur opzetten en beheren is geen bijjob

We stellen vast dat heel wat organisaties worstelen met het structureel opzetten en beheren van bijvoorbeeld kwaliteitssystemen of operationele verbeteracties.

Niet zelden is dit omdat de taakomschrijving van een kwaliteits(milieu/veiligheids)coördinator niet helder is. Denk daarbij aan:

  • Opzetten & onderhoud van het geïntegreerd managementsysteem
  • Uitvoeren van interne audits en ondersteuning bij externe audits
  • Opvolgen doelstellingen en KPI’s
  • Voorbereiden en faciliteren van de Management Review
  • Beheer van het gedocumenteerd management systeem
  • Opvolging en rapportering interne & externe klachtenbehandeling
  • Begeleiden van Procesanalyse & procesoptimalisatie
  • Aanspreekpunt zijn voor medewerkers en management
  • Maar evenzeer ook de steeds meer opkomende klimaatmanagementaspecten meenemen
KVM beheer

Hoe gaat een Quality Business Partner te werk?

Elke organisatie heeft een andere missie, visie en strategie. Daarom is het in eerste instantie van belang om zicht te krijgen op de organisatie. Dit doen we aan de hand van een scan. Zo krijgen we een prima beeld van de huidige werking, de basisafspraken en meteen ook zicht op potentiële aandachtspunten en risico’s.

Vanuit deze scan maken we samen een ondersteuningsplan op met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. ​Daarna kunnen we aan de slag. Implementatie en optimalisatie van processen en systemen via een actief contact met de medewerkers en het management is op ons lijf geschreven. Via continue terugkoppeling & afstemming blijft u als directie op de hoogte.

Ontdek meer over de Quality Business Partner rol

Onze 5 beloftes en het antwoord op de meest gestelde vraag

Folder Lumeron Quality Business Partner

Waar staan we voor?

1

Uw interne organisatie is ondersteund en ontzorgd

2

Een deskundige invulling met best-practices

3

We werken vanuit een passie voor kwaliteit en efficiëntie

4

Onze medewerkers zijn flexibel inzetbaar i.f.v. de noden

5

U krijgt er een objectieve blik en klankbord bij

6

Goede afspraken zorgen voor een beheersbare en transparante investering

7

We staan voor een hoge betrokkenheid en voelen ons deel van uw team

Start met de Lumeron Quality Business Partner formule

Via de Lumeron Quality Business Partner formule komt een expert één of meerdere dagen per week/maand bij u langs om hands-on ondersteuning te bieden. U hebt de touwtjes in handen. Afhankelijk van uw doelstelling en noden bepalen we in onderling overleg de gepaste timingfrequentie en inhoud van de ondersteuning.

ONZE REALISATIES

Topkwaliteit bij Elaflex

Risicovolle sector vraagt topkwaliteit

Elaflex

Elaflex fabriceert materialen voor het transport van gevaarlijke en gevoelige vloeistoffen. Of ze nu leveren voor benzinestations, vliegtuigen of chemiebedrijven: de markten waarin ze opereren eisen strakke procedures en strenge kwaliteitsnormen.

Lees meer
Continu verbeteren bij limotec

Continu verbeteren in de mindset

Limotec

De wereld van brand-, gas- en CO-detectiesystemen is een sector waarin het belang van topkwaliteit zowel een noodzaak als een evidentie is. Limotec slaagt erin om alle medewerkers te betrekken bij het versterken van de organisatie en processen via een uitgewerkt ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem.

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Qhse business partner orig

De Lumeron QHSE - Businesspartner

Niet elk bedrijf heeft resources voldoende om elke rol goed in te vullen. Vaak zijn er medewerkers met bijtaken zoals kwaliteitsmanagement of andere QHSE gelinkte rollen. In onzekere en turbulente tijden met torenhoge energiekosten, stijgende personeelskosten ligt de druk hoog. Iedereen focust op de eigen hoofdtaak. De gevolgen in functie van die bijtaken laat zich raden...

Lees meer
Lumeron volleybalnet

Managementsystemen en volleybal - de link

Wat hebben een volleybalwedstrijd en een managementsysteem met elkaar gemeen? Euh, … op het eerste gezicht niets zou je denken. Niets is echter minder waar. Er zijn meer gelijkenissen dan je zou vermoeden. Ontdek waar de link ligt.

Lees meer
Hond v orig

Kwaliteitsmanagement... een saaie bedoening

De toegevoegde waarde van een kwaliteitsmanagementsysteem zit niet in het bezitten van een digitale verzameling van alle verplichte procedures. Evenmin gaat het om gedetailleerd op papier vastleggen van ieder aspect van de organisatie. Maar waar ligt die waarde dan wel? En kan een standaard zoals ISO 9001 ons daarbij helpen, of is een zelfgekozen aanpak wellicht beter?

Lees meer