Contact

Formuleren en doorvertalen van strategie

Het formuleren van de bedrijfsstrategie is een proces waarin de keypersonen een consensus vormen over de focus en unieke eigenschappen van het bedrijf om zo een wendbare organisatie te creëren met medewerkers die zich bewust zijn van hun talent en goesting om ermee aan de slag te gaan

Reflectie1

Bij Lumeron definiëren we werken aan de bedrijfsstrategie niet als grote verhalen maar wel samen de handen uit de mouwen steken om te komen tot een bedrijfsstrategie die gekend is bij alle medewerkers die er finaal ook mee aan de slag gaan.

Organisaties zijn vaak gericht op het realiseren van doelstellingen op korte termijn. Iedereen werkt er hard, het moet vooruit gaan en problemen worden opgelost door nog harder te werken. Men heeft minder oog voor het structureel oplossen van problemen, het maken van toekomstplannen. Hoewel niets verkeerd is aan een pragmatische instelling, mag een visie op langere termijn niet ontbreken.

Zijn deze situaties herkenbaar?

 • Hoog verloop van medewerkers, mogelijks als gevolg van:
  • stress door te weinig oog voor verbetering van interne processen
  • te weinig aandacht voor opleiding
  • Geen strategische personeelsplanning

 • Veel interne discussies veroorzaakt door:
  • Teveel branden blussen
  • beperkt intern overleg
  • Onvoldoende transparantie in afspraken en verantwoordelijkheden

 • Verlies van klanten door:
  • te weinig aandacht voor veranderingen in de maatschappij of op de economische markt
  • de aansluiting verliezen tussen marktbehoefte en wat de organisatie te bieden heeft
  • te weinig oog voor innovatie en vernieuwing

 • Impulsief gedrag
  • Bij positieve resultaten? Iedereen heeft een goed gevoel! Draaien we wat minder? Paniek!
  • Niet opvolgen van liquiditeiten, tot er betalingsproblemen opduiken.
  • Personeelsdossiers bijhouden?  Te laat, onvolledig of onbestaand! Tot die iemand moet ontslagen worden, wat dan weer een heel dure zaak wordt.

It's not about ideas, it's about making ideas happen

Hoe kan het beter?

Om uit de vicieuze cirkel te geraken is essentieel dat het management '(h)erkent' dat 'ad hoc' werken alleen niet zaligmakend is. Het management dient bereid te zijn om stil te staan, en te reflecteren om een en ander in gang te zetten. Dit via onderstaand praktisch en effectief stappenplan waar Lumeron ook jouw organisatie in kan begeleiden:

 • Betrekken van belangrijke belanghebbenden bij het strategieformuleringsproces.
 • Formuleren op een heldere wijze van de de Visie, Missie en bedrijfswaarden
 • Identificeren van en bouwen op de kerncompetenties van het bedrijf.
 • Inzicht verwerven in de behoeften en verwachtingen van klanten.
 • Faciliteren bij het uitwerken van een grondige SWOT-analyse (Sterktes, Zwaktes, Kansen, Bedreigingen)
 • Definiëren van SMART Strategische Doelstellingen (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden)
 • Formuleren van strategische acties en de verantwoordelijken begeleiden in projectmatig werken
 • Opzetten van een proces van Continue Monitoring en Aanpassing
 • De strategie, en de bijhorende richting en snelheid om er te komen, intern en extern communiceren

Door dit praktisch stappenplan samen uit te voeren, kun je een bedrijfsstrategie formuleren die niet alleen op papier sterk is, maar ook daadwerkelijk leidt tot tastbare resultaten

Strategie samenspel

De weg naar strategisch
uitblinken is niet enkel definiëren maar ook sturen.

Grote verhalen zijn mooi, maar zorgen niet noodzakelijk voor resultaat.  Samen met uw team steken we de handen uit de mouwen en creëren we meerwaarde op basis van onze expertise, ervaring en geborgde aanpak.

STRATEGIE FORMULEREN

STRATEGIE DOORVERTALEN

STRATEGIE IMPLEMENTEREN

Ga aan de slag met uw bedrijfsstrategie

De Lumeron expert faciliteert het proces om te komen tot een uitgekiende bedrijfsstrategie en ondersteunt het implementatieproces samen met en voor uw teamleden.

ONZE REALISATIES

beMatrix Stefaan

Verder groeien dankzij een duidelijke strategie

beMatrix

beMatrix is een wereldspeler op het vlak van modulaire standenbouwsystemen en kende het laatste decennium een sterke groei. Om hun strategie en focuspunten voor de komende jaren uit te zetten, deden ze een beroep op de experten van Lumeron.

Lees meer
Bnd strategisch groeien

Strategisch denken helpt bij de groei

B&D Insurance

B & D insurance doet beroep op Lumeron voor de uitwerking van hun strategie. Via begeleide workshops is een heldere bedrijfsstrategie uitgewerkt waarmee B & D insurance nu in staat is om verder te groeien als organisatie.​​

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Pijl orig

Een bedrijfsstrategie is meer dan lijntjes tekst

Een bedrijfsstrategie formuleren lijkt voor de één simpel, voor de ander dan weer overbodig want het zit in ’t hoofd en voor nog een ander toch een klus van zwoegen en zweten. Maar finaal bepaalt een bedrijfsstrategie het plan om de doelen van het bedrijf te bereiken.  Hoe pak je dit aan?​

Lees meer
Bus dev square 3

Groeiproces via business development

Hoe groeit jullie bedrijf vandaag? 
En is deze groei/omzetgeneratie future-proof?
Hoe helpt het business development proces om jullie groei te verwezenlijken?

Lees meer
Deuren1

Ambities realiseren

Bedrijven met of zonder doordachte strategie vertonen toch wel enkele verschillen. Benieuwd welke?

Lees meer