Contact

Operations scan

Operational Excellence staat niet voor harder, maar voor slimmer werken. Slimmer betekent hoogstaande kwaliteit gecombineerd met beheersbare kosten en snelle responstijd. Door verspilling te reduceren, bouwt u uw processen SMART.

Loupe 4

Hoe goed is uw bedrijf al bezig op het vlak van operations, lean en kwaliteit ?

Hoe lean werkt u vandaag? Hoe matuur is uw organisatie op het vlak van strategie, kwaliteitsbeleid en operationeel management? Hoe scoren uw operationele processen in vergelijking met concullega's? En hoe kan u uw manier van werken verbeteren?

Daag uw onderneming uit

Hoe verloopt een operations scan?

Aan de hand van onze scan brengen we in kaart hoe kwalitatief en lean u werkt op onderstaande domeinen en wat de verbeteropportuniteiten zijn. De processen van uw bedrijf worden ook getoetst aan het kwaliteitsbeleid, visueel management en operationeel beleid. De scan geeft zo een volledig beeld van uw organisatie én toont hoe u zich verhoudt ten opzichte van andere bedrijven.

Enkele domeinen die aan bod komen

  • strategie & beleid
  • targets
  • klantgerichtheid
  • organisatie van de werkplek
  • flexibiliteit van de productie
  • kwaliteit in het proces
  • materiaalstromen
  • IT-processen
  • dynamiek van de organisatie & bedrijfscultuur


Ops Scan overzicht

Transparant en overkoepelend zicht op de operationele kant van uw organisatie

U krijgt per domein een globaal beeld van de maturiteit van uw organisatie (volgens vier fases: hectiek, stabiel, groei en excellent) en concrete aanbevelingen per subdomein.

Het invullen van de vragenlijst (150 ja/nee-stellingen) duurt ongeveer 30 à 45 minuten. Nadien lichten wij het rapport en de aanbevelingen persoonlijk toe.

Vraag uw scan hier aan.