Contact

IN-COMPANY OPLEIDING

Interne auditor kwaliteit ISO 9001

Auditrapport

Auditeren is meer dan een paar vragen stellen

​Elke ISO 9001 gecertificeerd bedrijf dient op regelmatige tijdstippen de eigen werking en processen te beoordelen. Dit via het interne audit programma. Nieuwe interne auditoren weten vaak niet hoe hieraan te beginnen. In deze driedaagse opleiding gaan we dieper in op de vaardigheden van het auditeren. Met focus op zowel basisnormkennis als praktische luister- en vraagstellingstips via praktijkcases.

DOELGROEP

Medewerkers die ISO9001  interne audits zullen uitvoeren binnen uw bedrijf, maar nog geen (of weinig) ervaring hebben met intern auditeren.

DOELSTELLING

Op het eind van de opleiding kan de deelnemer zelfstandig een interne audit uitvoeren zoals voorgeschreven in de ISO9001-norm en de ISO19011 richtlijn voor auditeren.

INHOUD

 • Introductie
  • Wat betekent kwaliteit ?
  • Het belang van kwaliteitszorg.
  • Nut en werking van een (ISO9001) kwaliteitsmanagementsysteem ?
  • Basisprincipes van kwaliteit ?
  • Waarvoor staat ISO ?
  • De High Level structuur van de norm.
  • Basisconcepten en risicobeheer.
 • Voorbereiding en uitvoering van audits conform de vereisten uit de ISO9001-2015-norm en de ISO19011-richtlijn voor auditeren
  • Hoe organiseer ik het proces van de interne audit ?
  • Waarmee moet ik rekening houden bij het opstellen van een auditkalender ?
  • Over welke eigenschappen, vaardigheden en technieken moet ik als auditor beschikken ?
  • Hoe bereid ik een audit voor ?
  • Uitvoeren van audits: waar voer ik een audit het best uit ? Hoe stel ik doelgerichte vragen ? Op welke zaken dien ik te letten ? Wat moet ik doen bij problemen ? Wat betekent "Added value auditing" ?
  • Wat moet ik in een auditrapport vermelden ?
  • Wie moet de problemen oplossen ?
  • Hoe doeltreffend zijn de interne audits ?
 • Inoefening auditvaardigheden
  • Inoefenen van audittechnieken via case study (rollenspelen a.d.h.v. fictieve situaties).

TIJDSBESTEDING

 • 3-daagse opleiding telkens van 9u tot 17u
 • In-company klassikale sessie
 • Opties:
  • Als de ISO 9001 normkennis van de deelnemers al voldoende groot is, kan dit ook in een verkort traject van 2 dagen

Medewerkers opleiden tot interne auditor?