Contact

IN-COMPANY OPLEIDING

Meerwaarde halen uit ISO 9001 & ISO 14001 audits

Auditrapport

Al ervaring met auditeren maar op zoek naar aanvullende kennis en inspiratie?

In deze workshop bouwen we verder op de ervaring die de deelnemers hebben als auditor door deze met elkaar te delen, en aan te vullen met extra tips.

DOELGROEP

Interne auditoren op het vlak van kwaliteit en/of milieu die hun vaardigheden willen bijschaven.

Voorkennis: het is noodzakelijk dat u in het verleden een opleiding interne auditor ISO9001 of ISO14001 heeft gevolgd en in de praktijk ook al interne audits heeft uitgevoerd.

Is uw team nog niet opgeleid tot interne auditor en wenst u wel deze vaardigheden te verwerven, dan raden wij u de training "Interne auditor kwaliteit ISO9001" aan.

DOELSTELLING

Intern auditeren kan je leren, maar je moet het vooral ook doen. Het is op die praktijkervaring dat we verder bouwen om te leren van de inzichten en praktische voorbeelden die de deelnemers onderling met elkaar delen, aangevuld met extra informatie om zo nog sterker in de schoenen te staan als interne auditor.

INHOUD

Voorafgaand aan de workshop wordt aan de deelnemer gevraagd om een concrete case of vraag waar je mee zit met betrekking tot intern auditeren door te geven aan de lesgever. Zo kunnen we gericht werken in de sessie zelf. 

De workshop zelf

Heropfrissing en dieper ingaan op de praktijk van het auditeren

 • de concrete voorbeelden vanuit de deelnemers als werkmateriaal
 • best practice inputs vanuit de lesgever
 • Topics:
  • Basisvaardigheden van auditoren
  • Voorbereiding van audits
  • Omgeving en communicatie tijdens de audituitvoering
  • Rapportering en afhandeling van audits
 • Interactieve sessie om audittechnieken bij te spijkeren a.d.h.v. procesflow case study (fictieve situatie)

TIJDSBESTEDING

 • Dagopleiding van 9u tot 17u
 • In-company klassikale sessie

Aanvullende kennis en inzichten voor interne auditoren

Heeft uw team al interne auditor ervaring maar is het tijd voor een opfrissing en aanvullende inzichten dan is deze workshop iets voor hen.