Contact

ISO Readiness Scan

Managementsystemen zijn volwaardige business management tools met een sterke focus op kwaliteit, veiligheid en milieu zonder de tijd en kosten uit het oog te verliezen. Via een Lumeron scan hebt u snel een beeld van het de huidige status ten opzichte van de vereisten en krijgt u zicht op het concrete implementatieplan.

Denk daarbij o.a. aan ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001- ISO 27001

Loupe 3

Welke stappen moet uw bedrijf nemen om een ISO 9001 of ander certificaat te behalen?

​U kreeg de vraag van een klant om een ISO certificaat te behalen? U wil zelf stappen zetten richting certificering van uw organisatie? U wil werken naar de geest van een bepaalde standaard om uw organisatie matuurder te maken? Maar hoe veel werk houdt dit in? Waar bent u al goed bezig, en waar zijn er stappen te zetten zonder dat dit uw organisatie verlamt?

Voor welke normen?

Er zijn heel wat ISO normen. Onze ISO readiness scan focust op:


Naast de ISO standaarden kan u ook bij ons terecht voor een readiness scan op het vlak vak:

  • EN 1090  Dragende staal en aluminium constructiewerken

Ook na de readiness scan konden we op Lumeron rekenen om ons te begeleiden bij de implementatie van ons kwaliteitsmanagementsysteem en na de externe audit voor het structurele beheer en continu verbeteren van ons managementsysteem

Hoe verloopt een readiness scan?

Via de ‘readiness scan’ voert een Lumeron-expert, aan de hand van interactieve sessies met key-mensen uit uw organisatie, een analyse uit.

Zo komt u snel te weten welke concrete acties voor u noodzakelijk zijn om uw organisatie in lijn te brengen op een doeltreffende manier met de ISO vereisten.

Ons aanbod

  • Scan op basis van interviews en analyse huidig systeem
  • Transparante fit-gap rapport
  • Ondersteuning bij opmaak plan van aanpak
  • Bij groepscertificaten: review per vestiging
  • Combinatie van meerdere normen mogelijk tijdens één scan

Aan de slag met de Lumeron ISO readiness scan

Krijg transparant zicht op waar u nu staat ten opzichte van de normvereisten. En wat de impact is om de stappen te zetten richting een gedragen managementsysteem in lijn met de ISO-norm.