Contact

Om een strategie te implementeren is een organisatie nodig

Om de organisatiestrategie te doen landen in de organisatie en samen met de medewerkers stappen voorwaarts te zetten is niet enkel motivatie en betrokkenheid van belang.

De juiste vaardigheden, een gestructureerde opvolging en de juiste methodieken leiden tot succesvolle realisaties.

Reflectie 2

Bij Lumeron definiëren we organisatorisch uitblinken als een structurele aanpak van verbetering. Continu verbeteren is een werkwoord. Samen met z'n allen de schouders onder kleine en grote verbeterinitiatieven zetten met oog voor klantentevredenheid, teamwerking, effectiviteit en efficiëntie.

Methodieken Management Vaardigheden

filter:

Methodieken

Om continu te verbeteren zijn er verschillende insteken en internationaal erkende methodieken. Een procesmatige aanpak (van As Is naar To Be) leidt tot een best in class managementsysteem (bv. ISO 9001), Focus op efficiëntie en het reduceren van variatie kan dan weer via een lean of six sigma insteek doorbraken realiseren.

Op een bepaald moment ben je klaar voor de volgende stap en komen digitale platformen om de hoek kijken. Een belangrijk aspect daarbij is oog hebben voor de gebruiker met focus op de user adoption.

Lees meer
Hand1

Management

Een strategisch plan mag nog zo goed opgebouwd zijn. Met duidelijke doelstellingen rond thema’s zoals medewerkersfocus, proceswerking, klanten, financiële aspecten. De kans op slagen vergroot sterk met de juiste richting en snelheid en hier actief op sturen.

Elk van de acties om het doel te bereiken vertrekt van een duidelijk Plan, dan is ‘Doen’ aan de orde om zeker ook te Checken of de implementatie correct is verlopen en waar nodig is extra Actie nodig om bij te sturen: PDCA is daarbij de basis.

Lees meer
Hand3

Vaardigheden

Geen team zonder mensen, zonder eigenheden, zonder engagement. Niemand is per definitie tegen verandering, maar de wil om mee te veranderen komt niet vanzelf.

Dit vergt betrokkenheid, leiderschap en zelforganisatie om er als team voor te gaan om de noodzakelijke verandering te realiseren.

Lees meer
Hand2

Zijn deze situaties herkenbaar?

 • Als iemand ziek valt weten de collega’s niet hoe over te nemen
 • Bij fouten kijkt iedereen naar elkaar

Structureel aan de slag met bovenstaande uitdagingen brengt je organisatie naar een matuurder niveau

Organisatorisch uitblinken pak je organisatiebreed aan

Organisaties die uitblinken werken organisatiebreed aan continu verbeteren. Samen met de medewerkers aan de slag om op structurele wijze de processen onder de loep te nemen. Dit zowel op de hoofdprocessen als de bedrijfsondersteunende processen.

 • Kwalitatiever werken
 • Transparanter
 • Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden
 • Efficiënter
 • Verhoogde klantentevredenheidsfocus
 • Met meer goesting en energie

Op die manier komt elke organisatie via stabiele processen richting een mature organisatie waarbij kennisoverdracht en medewerkersbetrokkenheid centraal staat.

Wat is de Lumeron aanpak?

Elke organisatie is anders. Het is van belang om te vertrekken van het juiste inzicht. Elk traject start met een analysefase.

Onze aanpak is maatwerk, elk proces heeft andere eigenschappen, en het unieke DNA van elk bedrijf zorgt voor specifieke invullingen.

 • Wij werken met en voor uw medewerkers.
 • Pragmatisch en doelgericht gaan we voor concrete toegevoegde waarde.
 • U kan terugvallen op een ruime ervaring en geborgde aanpak.
 • De Lumeron-consultants ondersteunen u op een flexibele manier

LUMERON OPERATIONS SCAN

Hoe goed is uw bedrijf al bezig op het vlak van operations, lean en kwaliteit?

Hoe lean werkt u vandaag? Hoe matuur is uw organisatie op het vlak van strategie, kwaliteitsbeleid en operationeel management? Hoe scoren uw operationele processen in vergelijking met concullega's? En hoe kan u uw manier van werken verbeteren?