Contact

De uitdaging van Firma X

Op onze website vindt u uitgebreide informatie over onze diensten, aanpak, inspiratie en succesverhalen van klanten, en toch streven we ernaar om het nog iets duidelijker te maken.

Welke diensten bieden wij precies aan onze klanten? Hieronder geven we een overzicht van projectthema's in korte oneliners die we hebben aangepakt. Om de vertrouwelijkheid te bewaren geven we hier geen firmanamen prijs. We noemen deze klanten even Firma X.  Toch zal dit overzicht u meer inzicht en mogelijk ook herkenning bieden.

Alles vertrekt van een doordachte bedrijfsstrategie

Hier zijn enkele praktijkvoorbeelden waarbij we succesvol strategische uitdagingen van Firma X hebben aangepakt.

Strategie cases
 • Bedrijf in volle groei diende zich na de coronacrisis en een bijna volledige stilstand van de business opnieuw her uit te vinden. Wat is de juiste aanpak om de strategie terug op te bouwen?
 • Zaakvoerders twijfelen of een verkoop aan hun grootste leverancier een goede zet is. Welke vragen zijn relevant?
 • In een familiebedrijf is de tweede generatie ondertussen aan zet. De eerste generatie is ook nog op het bedrijf aanwezig en beide generaties hebben een andere visie over de toekomst. Hoe komen ze hier uit?
 • Klankbord voor de CEO op het vlak van strategie en organisatie
 • Projectmanagement bij fusietraject
 • Ondersteuning bij de uitwerking van een internationaliseringskader
 • Definiëren van het IT-team van de toekomst (rollen & verantwoordelijkheden) n.a.v. vertrek aantal medewerkers en nieuwe noden in de organisatie
 • Business Development hands-on ondersteuning bij het naar de markt brengen van een nieuwe technologie
 • Herdefiniëren van de managementstructuur i.f.v. de recente groei van de organisatie
 • Productinnovatieproces uitwerken en begeleiding bij de uitbouw ervan
 • ...

Operational Excellence als basis voor het productieapparaat

Dit zijn enkele concrete voorbeelden waarbij we Firma X stap voor stap hebben begeleid op hun groeipad door het operational excellence principe toe te passen.

Tandwiel
 • Nieuw gebouw, dus ook nieuwe flow doorheen het bedrijf
 • Lean Six Sigma opleiding met hands-on begeleiding zodat iedereen dezelfde verbetertaal spreekt
 • Tijdstudie in de productieflow in functie van kostprijsbepaling en werkpostoptimalisatie
 • Efficiëntieverbetering in het warehousemanagement
 • Uitwerken van een op de groei gerichte business administratie met koppeling naar planningssturing
 • Invoeren van organisatiebreed 5S orde en netheid structuur als opstap naar operational excellence
 • Faciliteren van SMED (Single-Minute-Exchange-of-Die) oefening
 • Future proof maken van de organisatie met focus op het productie-apparaat
 • ...

Procesmanagement als fundament

Hier zijn enkele concrete voorbeelden waarbij we bij Firma X procesmanagement in de breedste zin van het woord toepassen, van kwaliteitsbeheer tot procesoptimalisatie tot digitale efficiëntie.

Flow blokken
 • Implementatie van een multi-site kwaliteitsmanagementsysteem in lijn met de ISO 9001 vereisten
 • Inzicht bijbrengen in de huidige werking van het hoofdproces en dit via een uitgewerkte roadmap in fasen optimaliseren vanuit zowel de fysieke als digitale flow
 • Uitbouwen van een vaste projectmanagementwerkwijze en het definiëren van het bijhorende beheersysteem
 • Uitvoeren van kwalificatieaudits bij vrijgave van nieuwe producten uit het R&D proces
 • Onderhoud van het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem met focus op continu verbeteren
 • Uitvoeren van interne audits volgens de interne audit kalender van het ISO 9001-14001 systeem
 • Structureel klankbord voor klimaatwerking van calculaties tot interne programma's
 • Organisatiebrede begeleiding bij het opzetten van SharePoint/Teams met toegevoegde waarde binnen de processen
 • Klankbordrol voor de Quality Manager ifv hoe verbeterprojecten aanpakken
 • Implementeren van een Informatieveiligheidsmanagementsysteem (ISO 27001)
 • Interne projectleider aan de klantenkant bij implementatie van nieuw organisatiebreed softwarepakket in samenwerking met de softwareleverancier
 • ...

Herkenbaar?

Staan er in bovenstaande lijst herkenbare punten? Misschien is het tijd om dit ook eens te bespreken voor uw bedrijf tijdens een vrijblijvend verkennend gesprek?