Contact

Mederi investeert in kwaliteit

Mederi zet in op kwaliteit met een eigen kwaliteitslabel voor thuiszorgpraktijken

Mederi heeft als doel om zelfstandige thuisverplegingspraktijken sterker te maken. Zo investeren ze in kwaliteit, voor de eigen organisatie én voor hun aangesloten praktijken. Een toekomstgerichte keuze, want patiënten zijn vandaag steeds kritischer en hebben meer keuzemogelijkheden. Bij ontevredenheid switchen ze snel naar een andere zorgverlener. Wie bewust omgaat met kwaliteit staat dus sterker om cliënten te werven, te behouden en partnerships aan te gaan.

Aan welke voorwaarden moet een praktijk thuisverpleging voldoen om binnen vijf jaar nog relevant en waardevol te zijn? Deze vraag was het uitgangspunt om kwaliteit goed te definiëren. Als resultaat kwamen er acht thema’s naar boven, deze vormen de pijlers voor  voor een duurzame praktijk

Mederi kwaliteitslabel

Van zelfscan ...

Voor begeleiding bij het invoeren en borgen van kwaliteitsdenken klopte Mederi aan bij de consultants van Lumeron (toen nog onderdeel van Orbid). Samen vonden ze het belangrijk om vooral een framework voor kwaliteitsmanagement aan te bieden, zonder dat dit een verplichting is. 
Willy Vertongen, CEO Mederi: “Zelfstandige praktijken houden er niet van om regels opgelegd te krijgen. Zij moeten zelf kunnen kiezen wanneer ze in het traject stappen en hoe ver ze willen gaan. Mederi stelt met andere woorden het proces en de middelen ter beschikking waardoor een praktijk aan kwaliteit kan werken. We geloven erin dat dit een onderscheidende factor kan worden ten opzichte van concurrenten.”
Het vertrekpunt van het kwaliteitsdenken is het Mederi-schema dat een 100-tal vragen bevat. Deze zijn omgezet in een zelfscan die  een praktijk met of zonder begeleiding kan invullen.. De zelfscan bevat een 100-tal  vragen verdeeld over drie niveau’s. Het resultaat is een score die aangeeft hoever een praktijk staat in vergelijking met het  gedefinieerde ‘basisniveau’. Willy Vertongen: “Een zelfscan is laagdrempelig en houdt in dat een praktijkcoördinator al dan niet met teamleden zijn praktijk zelf evalueert. Het zijn praktijken die zichzelf in vraag durven stellen en zich zo bewust worden van verbeterpunten.”

... naar kwaliteitscertificaat

Op basis van de eerste ervaringen mogen we stellen dat de zelfscan zowel inzake thema’s als inzake de scores door de praktijken als realistisch ervaren worden. Omdat deze opgedeeld is in drie niveau’s is ook rekening gehouden met trapsgewijze implementatie. Naarmate meer praktijken de zelfscan doen en het ‘basisniveau’ als referentiepunt nemen, evolueren we naar de volgende fase in het kwaliteitsdenken waarbij ook extra vereisten zijn opgenomen. Hier hoort ook het valideren van de resultaten van de zelfscan door een externe partij bij. In deze fase is dit een een Mederi-medewerker. In de laatste fase, gecertificeerde praktijk, is dit een  een onafhankelijke derde partij. Op dat moment kan je overgaan tot het formeel certificeren van de kwaliteit van de praktijken.
De verschillende praktijken die de zelfscan invulden kiezen nu zelf of en wanneer ze verdere stappen willen zetten, en of ze dit met een externe partij willen doen. Willy Vertongen: “Of men zich beperkt tot de zelfscan of écht richting kwaliteitscertificatie wil gaan, bepaalt de praktijk zelf. Het kwaliteitslabel is geen criterium om lid te kunnen zijn van Mederi.”

De rol van Lumeron

Als consultant kom je in contact met diverse sectoren en kwaliteitsmanagementsystemen. Mederi koos bewust voor de externe begeleiding omdat op deze manier ook de instroom van deze verschillende kwaliteitsvisies het uitbouwen van het Mederi-schema versterkt. Naast het uitwerken van het Mederi-schema in teamverband daagde de consultant Mederi ook uit om af te toetsen of de vereisten logisch waren opgezet opzichte van de gedefinieerde kwaliteitsniveau’s. 
Voor de zelfscan maakt Mederi gebruik van een online bevragingsplatform
Daarnaast zorgt Lumeron ook voor de begeleiding van het implementeren van het ISO9001-kwaliteitslabel binnen de processen van Mederi.

4 niveaus in het Mederi-kwaliteitsdenken

  • Niveau 1 -  zelfscan: praktijken die de zelfscan deden
  • Niveau 2 - Basisniveau praktijken die op basis van zelfevaluatie voldoen aan de vereisten uit het basisniveau
  • Niveau 3 – Gevalideerde praktijk : praktijken waarbij de resultaten van de zelfscan gevalideerd werden door Mederi
  • Niveau 4 – Gecertificeerde praktijk: praktijken waarbij de resultaten van de zelfscan gevalideerd werden door een onafhankelijke derde partij
Mederi kwaliteitslabel niveaus

Van 4 niveaus naar drie sterren

Ondertussen is het kwaliteitslabel al een enige tijd in gebruik. Op basis van de eerste ervaringen, nieuwe inzichten en wijzigingen in de thuiszorgsector en ook bijsturingen via wet- en regelgeving, hebben we samen met Mederi een tweede versie van het kwaliteitslabel opgezet. Daarbij spreken we nu van het 1-, 2- en 3-ster niveau. 

Wil je meer weten over deze laatste versie, of ben je zelf een thuiszorgpraktijk met interesse in dit kwaliteitslabel, dan is alle info terug te vinden via deze link.

Mederi kwaliteitslabel intro

Interesse?

Meer weten over onze aanpak?  
​Contacteer gerust onze Lumeron-experten, ​wij helpen u graag verder.