Contact

MeFaCo schakelt snel naar sterke ISO 9001 performance​

MeFaCo schakelt snel naar sterke ISO 9001 performance

Voor bedrijven uit de automotive en luchtvaart zal de naam MeFaCo zeker een belletje doen rinkelen. En bij uitbreiding eigenlijk bij alle industriële bedrijven. MeFaCo uit Dendermonde is dan ook een gekende specialist in mechanische bevestigingsmiddelen en installatiegereedschappen. Om te voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen werken ze volgens de internationale ISO 9001-norm. Voor de begeleiding richting certificatie en verdere procesoptimalisatie doen ze een beroep op de experten van Lumeron.

Mefaco lumeron kwaliteitssysteem

Het team van MeFaCo staat garant voor een persoonlijke begeleiding en advisering van de klant, van A tot Z. “We leveren niet enkel top-producten, maar willen onze klant ook bijstaan met commerciële ondersteuning en adviseren rond technische problemen. Door te luisteren naar de klant kunnen we de juiste bevestigingsmaterialen of plaatsingsmachines aanbieden,” vertelt zaakvoerder Marc De Smet.

25 jaar geleden was MeFaCo het Belgische filiaal van de internationale speler Böllhoff. Deze organisatie staat bekend als dé partner voor verbindingstechniek met montage- en logistieke oplossingen. In 2005 is MeFaCo geëvolueerd tot een zelfstandige organisatie voor de Belgische afzetmarkt. Vandaag zijn ze nog steeds een partner van Böllhoff.

Een kwaliteitssysteem op maat bijschaven

“Als filiaal van Böllhoff was het vroeger een verplichting om gecertificeerd te zijn voor ISO 9001. Toen we ons losmaakten als zelfstandige organisatie zijn we hun procedures blijven hanteren. We merkten na enkele jaren echter dat ons kwaliteitssysteem wat verouderd was en dat we dit beter op onze maat bijschaafden. Deze wens kreeg een extra impuls toen we de kans kregen om onze producten te leveren aan een grote speler binnen de automotive sector. Zij eisten dat we ISO 9001 gecertificeerd waren vooraleer ze met ons in zee gingen.”

Naar een ISO 9001 - certificaat

“Deze nieuwe klant voerde eerst zelf een audit uit waarop we heel goed scoorden. Zo tekenden we een samenwerkingsakkoord op voorwaarde dat we ons ook officieel lieten auditen. Om ons hierop voor te bereiden, klopten we aan bij Lumeron met wie we al in het verleden hadden samengewerkt. De doelstelling was om op 6 weken tijd in functie van de aankomende externe audit transparantie te creëren in onze processen.”

Mefaco brochure

Onder de indruk

“Bart, van Lumeron, toonde een sterk staaltje performance management. Hij schoot meteen in actie en werkte heel flexibel en organisatorisch om onze werking in een betere conditie te krijgen. In een aantal sessies bracht hij structuur in onze processen en ons kwaliteitsmanagementsysteem. Zo is ons dik handboek, wat eerder een papieren tijger was, gereduceerd naar een beknopt en vooral bruikbaar werkinstrument van 8 pagina’s. Daarnaast zorgde hij ook voor de nodige begeleiding waardoor we helemaal voorbereid waren voor de externe audit, die we dan ook glansrijk doorstaan hebben. Bovendien hadden we hierdoor ook een mooie transparante basis voor een verdere groei van ons kwaliteitssysteem in 2021.”

Meer dan kwaliteit

“In eerste instantie was de extra “push” van de klant om het ISO 9001-certificaat te behalen een handige duw in de rug. Naast deze objectieve erkenning van onze kwaliteit zorgt deze manier van werken ook intern voor meer discipline en een vlottere manier van werken. Ondertussen zijn we, mede door de duidelijke toelichtingen tijdens de begeleiding, helemaal overtuigd van de meerwaarde van een goed opgezet kwaliteitsmanagementsysteem. We werken nu met maandelijkse management reviews en kwaliteitsrapporten waarin we de feedback van onze klanten bespreken. Door op deze feedback in te spelen kunnen we nog betere ondersteuning bieden en meedenken met onze klant. Tenslotte weet elke medewerker nu ook heel goed op welke manier hij zijn taken correct kan uitvoeren. We zijn een klein team dus wanneer iemand tijdelijk wegvalt, moet elke collega voor deze persoon kunnen invallen.”

Mefaco examples 2

Toekomstmuziek

“Ik kijk terug op een vlotte maar ook fijne samenwerking waarin ik de samenwerking met Lumeron ervaren heb als professioneel, menselijk en transparant. Lumeron ondersteunt ons vandaag nog steeds op regelmatige basis om onze processen op punt te zetten, onze performance te verhogen maar ook om nieuwe eisen van klanten te behandelen. We kijken ondertussen ook naar de relevante blokken van een milieumanagement- en veiligheidsmanagementsysteem. Daardoor is Lumeron vandaag echt een klankbord voor onze gehele organisatie.”

Interesse?

Meer weten over de Lumeron aanpak?  Contacteer gerust onze Lumeron-experten, wij helpen u graag verder. ​