Contact

ON-DEMAND VIDEO

Operational Excellence onbenut potentieel activeren

Webinar

Bekijk hier het webinar

Hoe beschouwen we onze organisatie?

Als een gesloten box met als belangrijkste focus financiële resultaten. Als een open box waarin we een rijkdom aan competenties, ervaring, ondernemerschap, creativiteit, passie als fundament voor duurzame resultaten uitbouwen en continu versterken.

Is het ongeacht onze keuze mogelijk om “Operations/Manufacturing” als een competitief voordeel uit te bouwen en niet alleen als een kost te beschouwen? Zeer zeker ... Zijn we als leiders dan ook bereid om in de spiegel te kijken en onze rol als bron van inspiratie, als levend voorbeeld concreet in te vullen? We hopen het ... want dit vormt het fundament van ons succes!

Dit Webinar helpt ons om op een concrete manier inzichten te verwerven hoe we stap voor stap: Een omgeving kunnen creëren waarin onze medewerkers hun aangeboren ondernemerschap, creativiteit en passie gebruiken om niet alleen de businessresultaten te verbeteren, maar ook de kwaliteit van de arbeid fundamenteel te verbeteren.

Onze rol als leiders concreet inhoud, vorm en kleur kunnen geven om deze resultaten te bereiken. Er worden concrete instrumenten en denkkaders aangereikt, doorspekt met heel wat praktijkervaring en herkenbare voorbeelden.