Contact

IN-COMPANY WORKSHOPSERIE

Uw bedrijfsstrategie doen werken

Workshop Reeks no text

Bedrijfsstrategie...Hoe pak je dit aan? Wie neemt welke rol? En hoe monitor en stuur je dit in de loop van het werkjaar?

Een bedrijfsstrategie definiëren is één zaak, deze dan ook nog eens in de praktijk omzetten en de medewerkers hierin actief betrekken is vaak nog wat complexer. Hoe pak je dit aan? Wie neemt welke rol? En hoe monitor en stuur je dit in de loop van het werkjaar?

OPLEIDING & COACHING IN ÉÉN

De workshopserie verschilt met een opleiding in het feit dat dit langlopende trajecten zijn over een aantal maand waarbij we aan de hand van workshops gespreid in de tijd en vooral parallel aan uw interne werking steeds een stukje kennis bieden, en daarna ermee aan de slag gaan.

DOELGROEP

Directie, Management, Eerste lijn medewerkers

DOELSTELLING

 • Inzicht in het theoretische principes i.v.m. de formulering van de bedrijfsstrategie
 • Theoretische principes concreet toegepast op uw bedrijf
 • Medewerkers intern actief betrokken bij het ‘doen werken’ van de bedrijfsstrategie

INHOUD

Klassikaal deel

 1. Theoretische principes en achtergronden
  Strategisch denken, daar bestaan heel wat theorieën rond. Maar wat is daarbij belangrijk zonder 50 boeken te moeten lezen, om aan de slag te kunnen met mijn bedrijfsstrategie?
 2. Aan de slag: Missie – visie – waarden – sterktes & zwaktes
  Elk bedrijf heeft een bestaansreden, een passie. Hoe gebruiken we die om de keuzes die we maken te verfijnen, en hoe gebruiken we die informatie om zowel naar onszelf als naar de wereld rondom ons te kijken en zo knopen door te hakken?
 3. Aan de slag: Strategische doelstellingen en acties, met bijhorende kritische succesfactoren en indicatoren
  Lijnen uitgezet? Dan is het nu tijd om dit te vertalen in doelstellingen voor de komende periode en om te zetten in strategische acties op financieel-, klanten-, proces- & medewerkersvlak
 4. Aan de slag: Jaaractieplan opmaken, doorvertalen naar de medewerkers en opvolgen/bijsturen
  Een duidelijk strategisch high level actieplan is niets zonder medewerkers die hier mee aan bouwen met de neuzen in dezelfde richting. Welke initiatieven start elkeen op en hoe zorgen we dat het plan werkt.

Workshops

Vanaf sessie 2 starten we parallel aan de opleiding met 3 à 4 workshops waarbij we het theoretisch kader omzetten in de praktijk gericht op uw bedrijf.

Een aantal concrete topics in de workshops:

 1. Uitwerken sterkte-zwakte analyse, strategische doelstellingen en acties
  Uw eigen bedrijfsstrategie concreet maken volgens het stappenplan
 2. Opmaken van een strategisch jaaractieplan
  Samen met de interne verantwoordelijken aan de slag om vast te leggen welke acties jullie onderling afspreken om jullie bedrijfsstrategie te ‘doen werken’

Het tempo van deze workshops plannen we in lijn met de voortgang van uw intern proces zodat dit vlot integreert in de dagdagelijkse werking.

TIJDSBESTEDING

 • 4 klassikale sessies van halve dag
 • 3 à 4 workshops van halve dag workshops
 • Doorlooptijd: 3 à 4 maand

Workshopserie "Uw bedrijfsstrategie doen werken"

Begin vandaag met zowel het inzicht in de aanpak als het uitwerken van de bedrijfsstrategie