Contact

STRATEGIE

Ambities realiseren

Abdon M

Abdon Moens - 16/01/2023

CEO - Advisor Bedrijfsstrategie

Hoe maak je als bedrijf de vooropgestelde ambities waar?

​Uit literatuur blijkt het volgende :

 • Bedrijven zonder heldere bedrijfsstrategie:
  • Bij slechts 37% ervan is er een volledige consensus over de te volgen strategie.
  • In slechts 38% van deze bedrijven is er een goede samenwerking en teamwork bij hun leidinggevenden en
  • Wordt informatie slechts in 30% op een open en eerlijke manier met elkaar gedeeld.
  • Slechts 8% communiceert over de strategische keuzes binnen haar organisatie
 • Bedrijven met een heldere bedrijfsstrategie
  • Is er in 93% een volledige consensus over de strategie bij de directie
  • In er in 85% van deze bedrijven een goede samenwerking en teamwork bij de leidinggevenden
  • Wordt in 71% de informatie om een open en eerlijke manier met elkaar gedeeld
  • Is er in 60% van deze bedrijven een effectieve communicatie opgestart ivm haar strategische keuzes

Om bedrijven te ondersteunen om hun ambities waar te maken hanteren we bij Lumeron de volgende aanpak die steunt op deze pijlers:

 • De directie zorgt voor een heldere formulering van haar ambities.  Ze zorgen ervoor dat deze ambities concreet en begrijpbaar zijn voor iedereen in de organisatie.
 • Strategisch werken is geen ‘business as usual’. Men moet zich hierop organiseren. Daarom is het noodzakelijk om werk te maken van volgende stappen :
  • Informeren en enthousiasmeren  van de medewerkers
  • Ambities omzetten in de realiteit a.d.h.v.:
   • concrete actieplannen waarbij bestaande werkwijzen ter discussie worden gesteld, nieuwe processen of aangepaste organisatiestructuren worden gedefinieerd
   • feedback- & opvolgingsmomenten voorzien om eea op te volgen en te zorgen voor een borging die zorgt dat de nieuwe inzichten verankerd worden.

INSPIRATIEBLOG

Deuren3

Opportuniteiten zichtbaar maken

We starten bij het helder krijgen van het ongebruikte potentieel in organisatie en vertalen deze opportuniteiten in euro’s.

Lees meer
Deuren2

Organisatie mobiliseren

Een organisatie mobiliseren i.f.v. veranderingen en i.f.v. realiseren van doelstellingen is een uitdaging op zich.

Lees meer
Deuren4

Inzichten ​borgen

Bij het realiseren van ambities is het borgen - het vastleggen en inbedden van de nieuwe werkwijze in de organisatie waardoor het resultaat blijvend is - een belangrijke stap.

Lees meer