Contact

STRATEGIE

Organisatie mobiliseren

Abdon M

Abdon Moens - 23/01/2023

CEO - Advisor Bedrijfsstrategie

Hoe slaag je erin om de organisatie te mobiliseren en er samen voor te gaan?

Een organisatie mobiliseren i.f.v. veranderingen en i.f.v. realiseren van doelstellingen is een uitdaging op zich. Het aanreiken van inzichten, kennis en theorie slechts een begin. De sterkte van iedere aanpak, van iedere tool zit in het adequaat gebruik ervan, de integratie in het dagelijks werk. Daarom pakt Lumeron dit aan als een "groei-proces” bestaande uit volgende 4 fasen:

Initiëren (inzichten aanreiken)

Leren (inzichten leren toepassen)

Uitvoeren (inzichten integreren in de eigen manier van werken)

Opleiden (inzichten en ervaring doorgeven)

Dit groei-proces leert ons ook dat een procesverantwoordelijke niet los kan gezien worden van de context, het team waarin hij/zij werkt. Een procesverantwoordelijke moet hiervoor in staat zijn te connecteren met het team. Deze connectie kan ontstaan door:

  • Te duiken in de rol van het team en het creëren van een gemeenschappelijke uitdaging = het team richten naar een te realiseren doel
  • Samen te bepalen welke activiteiten nodig zijn voor het bereiken van het doel (toegevoegde waarde taken, regeltaken, ... )
  • Af te stemmen wie binnen het team welke taak kan/wil opnemen. Zo verdelen we de taken onder het team & kunnen we medewerkers aanspreken op hun affiniteit. Tezelfdertijd worden de “regeltaken” binnen het team verdeeld en draagt ieder teamlid bij in het concreet realiseren van de doelstellingen en in het dagelijks beheer van de processen.

Hierdoor krijgt de rol van de “Teamleider (begeleider/coördinator/…)” de kans om zich volledig te ontplooien en concreet invulling te geven aan een aantal cruciale competenties zoals:

  • Team visie en perspectief geven op basis van de bedrijfsstrategie
  • Coachen: waarom ben ik vandaag nodig geweest en wat moet ik vandaag doen om mijn team te doen groeien zodat ik morgen niet meer hetzelfde te hoef te doen
  • Facilitator: geef ik mijn team de middelen om het doel te kunnen realiseren
  • De klant staat in ‘focus’: bij problemen of uitdagingen komt de klant altijd eerst. Dit voor zowel de interne als externe klant. Dit komt neer op het ‘objectiveren’ van de problematiek

Door het invullen van de 3 hiervoor beschreven achtergronden en basisvoorwaarden krijgt men een sterke Win – Win – Win

  • De Teamleider wint
  • Het Team wint
  • Het Bedrijf wint

Dit in praktijk omzetten is niet evident. U kan hiervoor beroep doen op de Lumeron expertise

INSPIRATIEBLOG

Deuren1

Ambities realiseren

Bedrijven met of zonder doordachte strategie vertonen toch wel enkele verschillen. Benieuwd welke?

Lees meer
Deuren3

Opportuniteiten zichtbaar maken

We starten bij het helder krijgen van het ongebruikte potentieel in organisatie en vertalen deze opportuniteiten in euro’s.

Lees meer
Deuren4

Inzichten ​borgen

Bij het realiseren van ambities is het borgen - het vastleggen en inbedden van de nieuwe werkwijze in de organisatie waardoor het resultaat blijvend is - een belangrijke stap.

Lees meer