Contact

STRATEGIE

Opportuniteiten zichtbaar maken.

Abdon M

Abdon Moens - 16/01/2023

CEO - Advisor Bedrijfsstrategie

Hoe maak je binnen het bedrijf de opportuniteiten zichtbaar?

Hebben jullie al eens stilgestaan bij volgende vragen?

  • Heb ik wel een duidelijk beeld van het ‘ongebruikt potentieel in mijn organisatie’?
  • Slaag ik er voldoende in om iedereen gemotiveerd te krijgen deze hulpmiddelen dagelijks te gebruiken?
  • Slaag ik er voldoende in om de richting waarin mijn organisatie moet evolueren en de snelheid waarmee dit moeten gebeuren bij iedereen op een duidelijk verstaanbare manier over te brengen zodat iedere medewerker zijn/haar eigen bijdrage kan formuleren en invullen?
  • Is mijn organisatie voldoende matuur en kent zij voldoende de hulpmiddelen om niet alleen het potentieel zichtbaar te maken maar gedreven door ondernemerschap, creativiteit en passie dit potentieel ook te materialiseren op een duurzame manier en het verder continu te verbeteren?
  • Slaag ik er in om een omgeving te creëren waarin dit ondernemerschap, deze creativiteit, deze passie toegestaan wordt en gevoed wordt?
  • ….

Kritische vragen waarop we een antwoord moeten geven. De kwaliteit van dit antwoord heeft effect op businessresultaten, de kwaliteit van arbeid en de maturiteit van de organisatie.

Deze evenwichtsoefening brengt op als het de toekomstvisie en -strategie ondersteunt en onderbouwt. Deze evenwichtsoefening is geen project met start- en einddatum. Het is een continue focus dag in dag uit en is integraal deel van de manier waarop we onze organisatie aansturen en coachen.
We starten bij het helder krijgen van het ongebruikte potentieel in organisatie. We vertalen deze opportuniteiten in euro’s. Tezelfdertijd leggen we het niveau van maturiteit, van zelfredzaamheid en flexibiliteit vast die de organisatie en medewerkers hebben bereikt.
Dit alles is de richtingspijl voor de te volgen weg en acties om het ongebruikt potentieel te valoriseren.

Herken je dit? De moeite waard om het zelf uit te zoeken en/of aan te pakken? U kan hiervoor ook beroep doen op de Lumeron expertise

INSPIRATIEBLOG

Deuren1

Ambities realiseren

Bedrijven met of zonder doordachte strategie vertonen toch wel enkele verschillen. Benieuwd welke?

Lees meer
Deuren2

Organisatie mobiliseren

Een organisatie mobiliseren i.f.v. veranderingen en i.f.v. realiseren van doelstellingen is een uitdaging op zich.

Lees meer
Deuren4

Inzichten ​borgen

Bij het realiseren van ambities is het borgen - het vastleggen en inbedden van de nieuwe werkwijze in de organisatie waardoor het resultaat blijvend is - een belangrijke stap.

Lees meer