Contact

MGTSYSTEMEN

Energie en continu verbeteren

Katrien V

Katrien Verschoote - 24/08/2021

Consultant Procesteam

continu verbeteren

JAP - jaaractieplan

professionaliseren

​change management

Continu verbeteren geeft je energie

Wat geeft jou energie op het werk? Wat slorpt jouw energie op?

Twee heel cruciale vragen die perfect passen binnen het plaatje van continu verbeteren.
Hoe kan je op een eenvoudige manier aan de slag met verbeteropportuniteiten door die 2 vragen te beantwoorden?

Probeer onderstaande methode uit en je vindt het antwoord vanzelf!

Verbeteropportuniteiten

Wat geeft jou energie op het werk? Wat slorpt jouw energie op?

Als je dit leest en het is nog geen vrijdag, dan heb je nog even, maar vooraleer het welverdiende weekend in te zetten, is het nuttig om stil te staan bij de voorbije werkweek en de bovenstaande vragen te beantwoorden.

Probeer voor elk van de vragen antwoorden te vinden en noteer deze.

Focus je eerst op hetgeen je energie opleverde.

 • Vermits dit de energyboosters zijn, is het de bedoeling om deze zoveel mogelijk te kunnen herhalen.
 • Deze geven immers het voldane en gelukzalige gevoel.
 • Om herhaling ervan mogelijk te maken, tracht je te achterhalen waarom deze activiteiten je de nodige energie geven.
 • Eens je de 'oorzaak' weet, kan je die ook makkelijker terug oproepen en toepassen!
 • Dit is de eerste stap die je zet in de richting van het continu verbeteren: je wil de energyboosters zoveel mogelijk behouden, herhalen en zelfs uitbreiden!


Anderzijds is het niet alleen leerrijk maar ook extreem nuttig om ook de energievreters wat nader te bekijken.

 • In deze zaken is de potentiële verbeterkans immers bijzonder hoog!
 • Focus daarom op het achterhalen van de oorzaak waarom die activiteit jou zoveel energie kost.
 • Eens je de oorzaak hebt, zoek dan oplossingen om die oorzaak weg te werken en ga er echt mee aan de slag. Hier zit de echte verbeterkans!

Een voorbeeld ter verduidelijking

Energieboost

Mijn 3 energieboosters van de afgelopen week zijn (ze vonden trouwens allemaal bij en voor klanten plaats):

 • Het uittekenen van een high-level proces
 • Het in team bepalen van doelstellingen
 • Het effect van teaminspanningen rond 5S verzilveren


Waarom gaven zij mij energie?

 • De klant kwam dankzij het uittekenen van het proces tot een zeer goed inzicht in de werking van zijn bedrijf en het deed hem inzien dat bepaalde wijzigingen noodzakelijk waren. Deze wijzigingen zullen het bedrijf ten goede komen en dat geeft mij een zeer goed gevoel.
 • Door teamdoelstellingen in te voeren, voelden de medewerkers zich veel meer betrokken bij hun bedrijf. Ze begrijpen nu veel beter het waarom van hun activiteiten en zijn trots op hetgeen ze verwezenlijken. Zelfs in deze mate, dat ze er met plezier over willen rapporteren. Dit kunnen realiseren bezorgt me een lach op mijn gezicht omdat ik het gevoel heb dat ik dat team echt heb kunnen helpen, op een manier dat zij ook leuk en nuttig vinden. Een echte WIN-WIN!
 • Het 5S verhaal gaf me voldoening omdat dit een verhaal is geweest met heel veel “voeten in de aarde”… Het was niet makkelijk om de eerste S te introduceren en het geloof in de methode bij iedereen onmiddellijk te verkrijgen. Maar het samen aan de slag gaan heeft geloond en de mensen zien nu de kracht van hun inspanningen en vooral het nut ervan. Deze ervaring geeft mij energie omdat het de mensen echt geholpen heeft. Ze zijn niet alleen trots op hun verwezenlijkingen, ze vinden tevens dat hun werk nu makkelijker geworden is! Wat tof om dit te horen!


Hoe kan ik ervoor zorgen dat dit zich blijft herhalen? Dat die energieboosters zich ook in de toekomst voordoen en zelfs verder ontwikkelen?

 • Enerzijds, is het nuttig om te weten welke projecten het meeste energie geven. Die projecten krijgen de grootste voorkeur, als er keuzes moeten gemaakt worden.
 • Anderzijds geeft dit me het inzicht dat het belangrijk is om “bij te blijven” en mezelf te blijven ontwikkelen, het is immers dankzij mijn kennis dat ik dit kan bereiken.​

Energievreter

Een energievreter van afgelopen week was hetvolgende:

 • Het bijwonen van een management review meeting
 • De vraag om procesdiagrammen “klakkeloos” over te zetten van word naar visio


Waarom waren dit energievreters? Wat was de oorzaak?

 • Bij het eerste topic was het niet zozeer de desinteresse van het management in de review meeting, maar vooral het niet begrijpen van het doel en de kracht van wat management review kan inhouden dat mij energie kostte om ermee door te gaan. Het gaf me totaal geen goed gevoel.
 • Er was mij gevraagd om bepaalde procesdiagrammen letterlijk over te zetten. Op zich geen probleem, ware het niet dat die activiteit totaal geen toegevoegde waarde had. De procesdiagrammen waren reeds 10 jaar oud, nog nooit gewijzigd en werden eigenlijk niet echt gebruikt. Als je als consultant zoiets ziet, dan begint het te knagen en vraag je toch eerst eens waarom dit echt noodzakelijk is. Het antwoord van de klant was totaal niet bevredigend: omdat we het altijd al zo gedaan hebben en omdat het nodig is voor onze ISO… Als ik op deze vraag was ingegaan, zou dit een serieuze energievreter geweest zijn.


Waar is het verbeterpotentieel bij bovenstaande energievreters?

 • Bij de management review was het onmiddellijk duidelijk dat dit in de toekomst anders aangepakt moet worden. Eerst moet het nut ervan duidelijk aangetoond en bewezen worden voor het ganse team. Daarna moet de betrokkenheid van de aanwezigen verhoogd worden (het moet hun instrument worden!) en tenslotte moet de aanpak gewijzigd worden. Deze topics zijn reeds besproken met de kwaliteitsverantwoordelijke van het bedrijf en die heeft onze steun hierin met beide handen aanvaard. Dit zal, naar de toekomst toe, zeker een toegevoegde waarde opleveren voor het bedrijf!
 • Het tweede topic, is eigenlijk geen energievreter geworden, omdat ik de opdracht geweigerd heb uit te voeren op de manier waarop zij het vroegen. Na een zeer goed gesprek met de directeur zijn we tot een gezamenlijk besluit gekomen om de gevraagde activiteit te annuleren. In de plaats mogen we een review doen van de proceswerking en een verbetervoorstel uitwerken!

Zo zit er dus in elke hoek wel een verbeteropportuniteit. Het is natuurlijk wel noodzakelijk dat je eerst zo leert kijken.

ONZE REALISATIES

Kind en beer

Pleegzorg VBB - Efficiënter samenwerken met Microsoft 365

Pleegzorg Vlaams Brabant & Brussel

Een SharePoint en Teams omgeving op maat van de organisatie, zodat deze optimaal waarde toevoegt aan de interne manier van werken en met oog voor de medewerkers in de organisatie.

Lees meer
Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Klimaat 1

De impact van het Climate Change Amendement

Mogelijks heb je het al ergens gelezen of gehoord dat ISO voor diverse normen een Climate Change Amendement heeft gepubliceerd. Wat betekent dit concreet?

Lees meer
Blog continu verbeteren vs2

Kleine stappen naar een gemeenschappelijk doel, dat is continu verbeteren

Continu verbeteren kunnen we omschrijven als dagelijks met alle medewerkers kleine stappen zetten naar een gemeenschappelijk doel, resultaten verbeteren in functie van de tijd.

Lees meer
Newtons cradle 256213 1280

Business excellence & het perpetuum mobile

"Als men me vraagt wat Lumeron eigenlijk doet dan is mijn antwoord vaak " organisaties in beweging brengen en in beweging houden". Omdat dit antwoord voor velen niet volstaat of nog vragen oproept geef ik meestal extra tekst en uitleg.": zegt Abdon Moens - CEO Lumeron

Lees meer