Contact

STRATEGIE

Hoe doelstellingen bereiken: het 15 stappen migratiepad

Katrien V

Katrien Verschoote - 31/05/2022

Consultant Procesteam

continu verbeteren

JAP - jaaractieplan

professionaliseren

​change management

Doelstellingen en JAP's - jaaractieplannen behalen

Of het nu over uw privé of bedrijf gaat, we hebben allemaal doelstellingen.

​En dikwijls worden die doelstellingen jaar na jaar herhaald (denk maar aan de goede voornemens bij het begin van een nieuw jaar….) en beschreven in een JAP - jaaractieplan.
Soms is het ook nodig om doelstellingen bij te stellen, maar andere keren ontbreekt het ons aan de kracht om doelstellingen te bereiken. En het is vooral dan, dat we nood hebben aan een houvast: hoe moet ik te werk gaan om (eindelijk) eens mijn doelstellingen te bereiken?

Met andere woorden hoe maken we werk van onze JAP's - jaaractieplannen?

Het migratiepad

Hoe kan je werk maken van je doelstellingen en/of JAP's - jaaractieplannen?

Door een migratiepad op te stellen!

En hierbij kan je vertrekken vanuit 2 standpunten:

 • Ofwel vertrek je vanuit de doelstellingen (TO BE)
 • Ofwel vertrek je vanuit het “nu” (AS IS)

Bij beide bekijk je: wat moet ik hier en nu doen/wijzigen om daar te geraken?

Het migratiepad naar de doelstellingen uit het JAP-jaaractieplan

 1. Eerst leg je je doelstellingen op een duidelijke en meetbare manier vast hiervoor kan je gebruik maken van een JAP - jaaractieplan
  (de term SMART kent iedereen wel!): het is dàt wat ik ga bereiken en je houdt je hieraan voor de tijd die je bepaalde (de T van SMART).
  Dit is een zeer belangrijk punt: je gaat in die tussenperiode NIET afwijken van de gestelde doelstelling!
  vb. ik wil 5 kg gewicht verliezen tegen 20 dec 2022
  vb. Ik wil mijn omzet met 3% (tov 2021) verhogen op productlijn x tegen 31/12/2022​

 2. ​Je maakt een overzicht van alle huidige topics die moeten wijzigen in functie van de nieuw gewenste situatie. Alles wat impact heeft (rechtstreeks of onrechtstreeks) moet je de revue laten passeren en beoordeel je. Je kan hiervoor een eenvoudig systeem gebruiken, waarbij je rekening houdt met de mate van impact iets heeft op je doelstelling.

 3. Daarna pak je eerst de quick wins aan: vertaal de quick wins naar concrete acties en just do it! Quick wins zijn gemakkelijk te wijzigen acties/zaken/activiteiten en die toch een impact hebben op je doel. Vergeet ook hiervoor niet vast te leggen wat het gewenste resultaat van deze quick win is! (anders kan je nooit nagaan of dit resultaat bereikt werd)
 4. Je volgt de implementatie van de quick wins op! Het is niet omdat je “iets” aangepast hebt, dat het daarom nu vanzelf moeiteloos gaat lopen. Neen, je moet dit toch een tijdje monitoren.

 5. Ook zorg je ervoor dat je de quick wins borgt: door te checken of het beoogde resultaat bereikt is (meten is ook hier weten!) en door bij te sturen waar nodig.

 6. Ondertussen vertaal je de Middellange en Lange termijn doelstellingen naar concrete actiepunten.

 7. Voor elk van die actiepunten bepaal je het volgende:
  1. De “definition of done”: wanneer is het actiepunt geslaagd, afgerond? Wat wil ik concreet bereiken met die actie? Welk resultaat moet ik behalen?
  2. hoeveel tijd zal de uitvoering in beslag nemen
  3. wat is de impact van het actiepunt op de klant
  4. wat is de impact van het actiepunt op de organisatie

 8. Je prioritiseert de actiepunten (dit kan je doen door vb te kijken naar de impact op de klant en/of de impact op de interne organisatie) – kijk ook naar de impact het heeft op je concrete doelstelling!

 9. Je stelt een REALISTISCH actieplan op en klopt ook hier af op de scope

 10. Als de acties uitgevoerd zijn of de geplande datum is bereikt, scoor je het resultaat: voldoet aan de “definition of done” of niet en je neemt aangepaste acties

 11. Telkens een resultaat gehaald is, borg je dit resultaat! (borgen betekent tevens dat je het keer op keer evalueert en aanpassingen invoert wanneer nodig!)

 12. Wanneer de einddatum behaald is voor je doelstelling (herinner je nog de T van SMART 😊 ) beoordeel je alles wat tot dan toe werd uitgevoerd. Well done als alle actiepunten afgerond zijn èn de beoogde doelstelling gehaald werd binnen de vooropgestelde termijn. Je gaat na of je uiteindelijke “vastgeklikte” doelstelling werd behaald.
  => Dus op 20 dec 2022 ga ik na of ik inderdaad 5 kg ben afgevallen
  => en op 31/12/2022 bereken ik of mijn omzet voor productlijn x met 3% werd verhoogd tov 2021

 13. Indien de doelstellingen niet bereikt zijn ga je na waarom niet. Let op dit kan zowel in negatieve zin (ik ben 3,9 kg afgevallen of mijn omzet is met 1.5% gestegen) zijn als in positieve zin (ik viel 6 kg af en mijn omzet is met 3.5% gestegen). In beide gevallen wil je weten wat dit heeft veroorzaakt. Je legt deze “lessons learned” vast.
 14. Nu ga je aan de slag om het vervolg te bepalen: ofwel stel je de oude doelstellingen bij, ofwel houd je het oorspronkelijk doel en gebruik je de lessons learned om de nodige acties bij te sturen.
 15. ... En zo begin je opnieuw bij 1.
Smart

Houd vol! En bereik zo de doelstellingen uit je JAP - jaaractieplan!

Dit pad leg je steeds opnieuw af, want eens al je acties gedaan zijn (en definitief “afgeklopt” zijn), moet je ofwel nieuwe doelstellingen definiëren ofwel je acties regelmatig evalueren.

Zoals je kan lezen is er qua logica eigenlijk niets moeilijk aan het werken richting het behalen van doelstellingen.
De uitdaging zit hem in het volhouden ervan. Als je de doelstellingen zo kiest dat ze ook écht iets voor jou en de organisatie betekenen, dan verhoogt dit meteen de motivatie. En zeker in bedrijfscontext is dat een belangrijke.

Wij kunnen jullie hierbij helpen! Laat ons samen aan de slag gaan!

ONZE REALISATIES

Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer
Transport robbyns

Investeren in organisatiekwaliteit

Transport Robbyns

Hoe kan je in economische uitdagende tijden toch zorgen voor stabiliteit en groeiambities? Ontdek hoe Transport Robbyns dit heeft aangepakt en hoe Lumeron hen geholpen heeft. ​

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Red Dot Chart

Een red-dot chart maakt kwaliteitsproblemen visueel

‘Wie niets doet maakt geen fouten’, al is dat de grootste fout op zichzelf… Van zodra je op een productievloer start met het produceren van eender welk onderdeel ontstaan er talloze opties om fouten te maken. Door elke processtap grondig te analyseren, vanuit risicodenken  (LINK: zoveel mogelijk foutkansen weg te werken, duidelijke instructies op te maken en medewerkers goed op te leiden, kom je al een heel eind.

Lees meer
Blog Continu verbeteren is een doe woord

Continu verbeteren is een "DOE"-woord!

Iedereen heeft het begrip "continu verbeteren" zeker al eens gehoord maar waar draait het nu eigenlijk om? Wat wil dat zeggen, "we moeten continu verbeteren"? En is dat wel altijd het geval?

Lees meer
Cover photo symbol

De libel als Lumeron-symbool

Af en toe krijgen we de vraag hoe we aan onze Libel komen als symbool. Daar zit zowel betekenis als een leuke anekdote achter

Lees meer