Contact

Gedragen (ISO)-Managementsystemen doorheen de organisatie

Managementsystemen zijn al lang geen verzameling van procedures meer. Het zijn volwaardige business management tools met een sterke focus op kwaliteit, veiligheid en milieu.

Dit kan zowel door te handelen naar de geest van bepaalde standaarden of door effectief te kiezen voor certificatie van het systeem.

Flow blokken

Kwaliteitsmanagement in z'n breedste zin

Stel je de vraag 'wat is kwaliteit' aan al je medewerkers dan krijg je met zekerheid heel wat verschillende versies te horen.

De meeste zullen denken aan de kwaliteit van het product of de dienst die de organisatie levert. En dat is zeker terecht. Finaal gaat iedereen voor klantentevredenheid.

Een aantal zullen het hebben over 'de juiste dingen goed doen'. Er zit meer in die zin dan je op het eerste zicht zou denken. De 'juiste dingen' betekent dat je dient te definiëren wat er wanneer dient te gebeuren, 'goed doen' betekent meteen dat er een definitie dient te zijn van 'wat is goed'. Zo kom je terecht bij proceskwaliteit.

Nog een aantal zullen het eerder hebben over de algehele organisatiekwaliteit. Dit zijn vaak medewerkers van het managementteam die ook sturen op strategische doelstellingen. En focus leggen op zowel medewerkersbetrokkenheid, goede proceswerking, klantentevredenheid en finaal ook mooie financiële resultaten.

Elk van deze niveaus dekt de lading 'kwaliteit'. Werken aan kwaliteit is dus meer dan een procedure schrijven of een paar afspraken maken. Het is een echt business management systeem doorheen alle processen, zowel de strategische, de operationele als de bedrijfsondersteunende.

De brug

7 kwaliteitsprincipes staan centraal

Een goed opgezet kwaliteitsmanagementsysteem steunt op zeven principes. Deze principes kan men eveneens gebruiken bij de opmaak en de validatie van het kwaliteitsbeleid van een organisatie en zijn de basis van de ISO 9001 - kwaliteitsmanagementnorm

KLANTENGERICHTHEID

LEIDERSCHAP

BETROKKENHEID (ENGAGEMENT) VAN MEDEWERKERS

PROCESBENADERING

VERBETERING

OP BEWIJS GEBASEERDE BESLUITVORMING

RELATIEMANAGEMENT

Aan de slag met kwaliteitsmanagement in 6 stappen

1

Waar staat de organisatie nu

Via een quality scan of readiness scan krijgen we snel een breed beeld op de werking binnen de organisatie en maken we het potentieel zichtbaar. De readiness scan toetst daarnaast ook de confirmiteit ten opzichte van de ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm af.

2

Stappenplan

Elke organisatie vertrekt van een ander basisniveau, dus er is ook geen standaard actieplan. Kijk je naar organisaties vanuit een helikopter dan komen wel heel wat processen terug. Elke organisatie heeft een strategie, werkt via bepaalde sales activiteiten, heeft een motor om zijn productie of dienstverlening te plannen en sturen en zal finaal die producten of diensten ook leveren. En geen organisatie zonder medewerkers (HR) of IT meer per vandaag. De resultaten van de scan gebruiken we om een stappenplan op maat van uw bedrijf en in lijn met de kwaliteitsprincipes en -normen op te bouwen.

3

Implementatie

Samen met het team gaan we aan de slag met het stappenplan. Dit betekent processen inzichtelijk maken, afspraken vastleggen, borgen van de (nieuwe) werkwijzen, steeds samen met de medewerkers. Enkel zo kan een kwaliteitssysteem blijven functioneren. De rol die we daarin opnemen is divers van coach tot projectcoördinator tot hands-on implementator.

Via stuurgroepen monitoren we de voortgang en sturen bij daar waar nodig.

4

Interne audits

Kies je voor een ISO 9001 certificatie dan is het uitvoeren van interne audits een vaste waarde om zelf structureel af te toetsen of de interne processen voldoen aan de normvereisten, en om verbeterpotentieel te detecteren. Ook hier zijn verschillende opties. Wij kunnen interne medewerkers van uw bedrijf opleiden tot interne auditor. Of wij nemen (een deel van) de interne audits voor onze rekening. Sowieso ondersteunen we bij de eerste ronde na de implementatie van het ISO 9001 systeem.

Ook als je niet kiest voor certificering blijft het regelmatig intern aftoetsen van de werking binnen de processen een goed basisprincipe.

5

Optionele ISO 9001 certificatie

Er kunnen heel wat redenen zijn om te kiezen voor certificatie van het kwaliteitsmanagement-systeem. Het is een externe bevestiging dat er volgens internationaal vastgelegde kwaliteitsstandaarden wordt gewerkt. In sommige sectoren is het zelfs een vereiste om producten of diensten te mogen leveren. Maar er zijn nog andere redenen zoals het verschil maken binnen de sector, een commercieel argument, de interne organisatie scherp houden, ...

De certificatie gebeurt altijd door een onafhankelijk erkende organisatie.

6

Onderhoud en Continu Verbeteren

Een kwaliteitsmanagementsysteem is nooit af. Er is altijd ruimte voor kleine en grote verbetering. Jezelf en de proceseigenaren blijven uitdagen om risico's te zien, opportuniteiten te spotten, en mee te evolueren met de richting waar het bedrijf naartoe gaat, zijn cruciaal om ook na een implementatietraject het kwaliteitsmanagementsysteem up-to-date te houden. 

Daarbij is het van belang om dit ook terug gestructureerd aan te pakken en zowel het onderhouden van bepaalde opvolgingen en registraties te monitoren en te plannen als om de verbeteracties projectmatig op te zetten.

Kwaliteitsvol werken is de juiste dingen goed doen als niemand kijkt

Start met de uitbouw van uw kwaliteitsmanagementsysteem

Of er al een basis ligt, een gecertificeerd systeem of een systeem wat terug van onder het stof te halen is. In alle gevallen is er een startpunt om van te vertrekken en vandaag te beginnen aan de uitbouw van het kwaliteitsmanagementsysteem.

ONZE REALISATIES

Mefaco example

Schakelen naar sterke ISO 9001 performance​

MeFaCo

MeFaCo,specialist in mechanische bevestigingsmiddelen en installatie-gereedschappen, werkt volgens de ISO 9001-norm. Voor de verdere begeleidingprocesoptimalisatie doen ze een beroep op de experten van Lumeron.

Lees meer
Continu verbeteren bij limotec

Continu verbeteren in de mindset

Limotec

De wereld van brand-, gas- en CO-detectiesystemen is een sector waarin het belang van topkwaliteit zowel een noodzaak als een evidentie is. Limotec slaagt erin om alle medewerkers te betrekken bij het versterken van de organisatie en processen via een uitgewerkt ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem.

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Lumeron volleybalnet

Managementsystemen en volleybal - de link

Wat hebben een volleybalwedstrijd en een managementsysteem met elkaar gemeen? Euh, … op het eerste gezicht niets zou je denken. Niets is echter minder waar. Er zijn meer gelijkenissen dan je zou vermoeden. Ontdek waar de link ligt.

Lees meer
Hond v orig

Kwaliteitsmanagement... een saaie bedoening

De toegevoegde waarde van een kwaliteitsmanagementsysteem zit niet in het bezitten van een digitale verzameling van alle verplichte procedures. Evenmin gaat het om gedetailleerd op papier vastleggen van ieder aspect van de organisatie. Maar waar ligt die waarde dan wel? En kan een standaard zoals ISO 9001 ons daarbij helpen, of is een zelfgekozen aanpak wellicht beter?

Lees meer
Moederbord 3

Wat is de meerwaarde van een managementsysteem?

Een kwaliteitsmanagementsysteem is vandaag een effectief middel om jouw business op een goede manier aan te sturen en te laten functioneren. Het brengt stabiliteit in de organisatie, zorgt voor een verhoogde medewerkersbetrokkenheid en is de basis voor verdere groei en duurzame ontwikkeling.

Lees meer