Contact

STRATEGIE

De 11 spelers van de operationele strategie

Abdon M

Abdon Moens - 31/05/2021

CEO - Advisor Bedrijfsstrategie

JAP - jaaractieplan

lean

OPEX

professionaliseren

​change management

11 eenvoudige stappen richting een krachtig operationeel plan

De ‘operationele activiteiten (operations)’ van een bedrijf zijn deze activiteiten waardoor een product of dienst wordt geproduceerd en geleverd.

De zeven hoofdthema’s binnen operations zijn:

 • Productmanagement
 • Managen van de supply chain
 • Voorraadbeheer
 • Forecasting
 • Planning
 • Kwaliteitsmanagement
 • Planning en beheer van faciliteiten


Maar hoe vertalen die zich in een strategisch plan?

11 spelers operationele strategie

Bedrijfsstrategie ligt aan de basis van de operationele strategie

Het operations management is de rol die de planning, de uitvoering en het toezicht op deze thema’s uitvoert. De operations manager is m.a.w. verantwoordelijk voor het managen van de mensen en middelen die nodig zijn om de goederen en diensten van het bedrijf te produceren.

Een goede operationele strategie bevat een plan waarin hij/zij op een transparante wijze specifieert op welke wijze operations de bedrijfsstrategie zal ondersteunen. De operationele strategie biedt immers perspectieven om producten, diensten en processen te verbeteren.

Om tot een weloverwogen operationele strategie te komen beginnen we met het vastleggen van de bedrijfsstrategie waarin we doelstellingen vastleggen, zoals rendement op investering (ROI), verwachte winst en groei,... . Vervolgens leiden we hieruit de commerciële en marketingstrategie af, waarin eerst de visie vastleggen rond klantensegmenten, standaardisatie versus maatwerk, innovatieniveau, en leider versus volger,… . Om dan te bepalen wat de gewenste impact is van deze visie op kwaliteit, prijs, leveringssnelheid, ontwerp en customer service,… .

De termijnvisie van de operationele/productiestrategie

Hierop baseren we dan de operationele/productiestrategie.  Deze omvat een termijnvisie op :

 • de locatie, de grootte en het type van de beschikbare faciliteiten;
 • de vereiste vaardigheden en talenten van de werknemers;
 • het gebruik van technologie, speciale processen die nodig zijn, speciale apparatuur; en
 • methoden voor kwaliteitscontrole.
 • Het betrekken van medewerkers bij de uitrol van de strategische keuzes

11 stappen naar een krachtig strategisch operationeel plan

Hieronder geven we 11 eenvoudige stappen voor het schrijven van een krachtig strategisch operationeel plan:

 1. Kies de juiste mensen rondom u: Selecteer degenen met de juiste kennis om het operations strategieplan, soms gewoon een operations plan genoemd, samen te stellen.
 2. Bestudeer & begrijp de bedrijfsstrategie 
 3. Identificeer risico's en hoe u deze zult bewaken
 4. Definieer meetbare operationele doelen: Deze moeten overeenkomen met de ambities uit de bedrijfsstrategie. Zorg ervoor dat de stakeholders inspraak hebben en akkoord gaan.
 5. Zorg voor focus in uw plan.
 6. Denk met een open geest & werk diverse benaderingen uit om doelstellingen te bereiken
 7. Werk visueel: gebruik flowcharts en andere grafieken om e.e.a. begrijpelijk te maken.
 8. Werk een operationele budget uit en verwijs ernaar in uw operationeel strategisch plan. Toon de beweegredenen voor belangrijke begrotingsposten, vooral grote uitgaven.
 9. Houd uw publiek voor in gedachten: Schrijf zo dat zij het zullen begrijpen. Het plan draait allemaal om communicatie.
 10. Bouw flexibiliteit in: Leg uit hoe u uw activiteiten kunt aanpassen op basis van een veranderende markt.
 11. Wacht niet op perfectie. Zoiets bestaat niet. Zodra je je operationeel plan uitrolt, veranderen er dingen. Zodra je 80 procent van je plan hebt, begin je het uit te rollen.

Herkent u zich in bovenstaande?
Hoeveel van de 11 spelers had u al op het veld ingezet? ​Tijd om als trainer uw operationele ploeg verder klaar te stomen.

ONZE REALISATIES

Kind en beer

Pleegzorg VBB - Efficiënter samenwerken met Microsoft 365

Pleegzorg Vlaams Brabant & Brussel

Een SharePoint en Teams omgeving op maat van de organisatie, zodat deze optimaal waarde toevoegt aan de interne manier van werken en met oog voor de medewerkers in de organisatie.

Lees meer
Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Red Dot Chart

Een red-dot chart maakt kwaliteitsproblemen visueel

‘Wie niets doet maakt geen fouten’, al is dat de grootste fout op zichzelf… Van zodra je op een productievloer start met het produceren van eender welk onderdeel ontstaan er talloze opties om fouten te maken. Door elke processtap grondig te analyseren, vanuit risicodenken  (LINK: zoveel mogelijk foutkansen weg te werken, duidelijke instructies op te maken en medewerkers goed op te leiden, kom je al een heel eind.

Lees meer
Blog Continu verbeteren is een doe woord

Continu verbeteren is een "DOE"-woord!

Iedereen heeft het begrip "continu verbeteren" zeker al eens gehoord maar waar draait het nu eigenlijk om? Wat wil dat zeggen, "we moeten continu verbeteren"? En is dat wel altijd het geval?

Lees meer
Cover photo symbol

De libel als Lumeron-symbool

Af en toe krijgen we de vraag hoe we aan onze Libel komen als symbool. Daar zit zowel betekenis als een leuke anekdote achter

Lees meer