Contact

ORGANISATIE

Business excellence & het perpetuum mobile

Abdon M

Abdon Moens - 18/05/2024

CEO - Advisor Bedrijfsstrategie

Bedrijfsstrategie

Efficïent werken

continu verbeteren

samenwerken

Op weg naar geborgde verbetering

Als men me vraagt wat Lumeron eigenlijk doet dan is mijn antwoord vaak "organisaties in beweging brengen en in beweging houden". Omdat dit antwoord voor velen niet volstaat of nog vragen oproept geef ik meestal onderstaande tekst en uitleg.

Elk bedrijf wil resultaten behalen, niet enkel op kort termijn maar ook op langere termijn. M.a.w. we vinden dat een bedrijf pas geholpen is als het er in slaagt haar resultaten op een continue manier te blijven verbeteren.

We kunnen een bedrijf immers instrumenten, technieken en kennis aanreiken maar deze zijn maar zo goed als de manier waarop de medewerkers gemotiveerd zijn/worden om deze technieken in de dagelijkse praktijk te gebruiken. Om dit te bereiken maakten we bij Lumeron werk van volgende zaken:

We werkten een integrale of holistische aanpak uit. We maken hier een duidelijk onderscheid tussen 3 componenten in bedrijfsvoering, nl:

 • De TECHNISCHE component: instrumenten, technieken, aanpakken, competenties, technologie.
 • De MANAGEMENT -  component met focus op RICHTING geven, SNELHEID verzekeren, DOEN DOEN door:
  • Definiëren en doorvertalen van bedrijfsdoelstellingen tot op team- en / of individueel niveau.
  • Gedisciplineerd uitvoeren van Plan-Do-Check-Act rituelen met focus op resultaat en snelheid.
  • Borgen van een oplossingsgericht escalatieproces.
 • De GEDRAGS - component met focus op:
  • Inspirerend, gedeeld, geëngageerd, motiverend leiderschap.
  • Teamwerk over de grenzen heen.
  • Coaching van individuen, teams, organisatie naar zelfmanagement.
Newtons cradle 256213 1280

We zorgen ook voor een duurzame aanpak. We spelen perfect in op de anatomie van een organisatie:

 • Instrumenten, technieken, aanpakken zijn NOODZAKELIJK maar niet voldoende om succes te hebben en te behouden.
 • HOE dit alles efficiënt en effectief gebruikt wordt is de hefboom voor continue resultaatsverbetering. Lumeron beschouwt dit als het' brein' van de organisatie, gedreven door de 3 G's:
  • Go & See: ga naar de werkvloer en observeer .
  • Get the problem: begrijp het probleem, de hindernis, de opportuniteit om te verbeteren door het te voelen, horen, zien.
  • Grasp the root cause: zoek en vind de grondoorzaak, samen met de betrokkenen.
 • Maar er is meer. Zonder het 'hart' dat klopt kan een organisatie niet leven. Dit hart wordt gedreven door 3 P's:
  • People: het zijn de mensen die het verschil maken, die de instrumenten, technieken, … gebruiken. Hun kennis, kunde EN motivatie, energie en goesting zijn cruciaal voor succes.
  • Passion: de basis voor een continue honger naar meer.
  • Patience: om de 'hart'conditie goed te krijgen en te houden is continue training nodig en geduld.
Hart en brein

SAMENGEVAT

 • De visie van Lumeron op het domein van Business Excellence is klaar en duidelijk. We zijn ervan overtuigd dat Operations, Productie, SCM, .. geen kost maar een competitief voordeel zijn.
 • Om deze visie waar te maken baseert Lumeron zich in haar aanpak op 3 belangrijke basisprincipes:

  • Principe 1: Werken aan Business Excellence heeft een start, maar GEEN einde. Het is een reis van 'continu verbeteren'.

  • Principe 2: we passen de juiste instrumenten toe met directe betrokkenheid van de medewerkers, waarbij we steeds bewust zijn van het onderscheid tussen de 3 componenten van (goede) bedrijfsvoering (zie hierboven).

  • Principe 3: Lumeron begeleidt, faciliteert, coacht ….We geven geen brood, we leren bakken!! Zo kunnen we stap voor stap, op het juiste moment en met een comfortabel gevoel afstand nemen, omdat we samen met de klant er in slagen om de nodige verandering in de Dagelijkse Natuurlijke Activiteit (DNA) van de organisatie te krijgen. Het gaat bij ons niet om verbetering, maar om 'geborgde' verbetering (het Perpetuum Mobile).

 • Om deze boeiende reis met succes te starten en te continueren heeft Lumeron, als gids, de nodige middelen in de rugzak zodat we niet verloren lopen en onze basisprincipes blijven heiligen.

 Interesse voor meer? Geef gerust een seintje …

ONZE REALISATIES

Kind en beer

Pleegzorg VBB - Efficiënter samenwerken met Microsoft 365

Pleegzorg Vlaams Brabant & Brussel

Een SharePoint en Teams omgeving op maat van de organisatie, zodat deze optimaal waarde toevoegt aan de interne manier van werken en met oog voor de medewerkers in de organisatie.

Lees meer
Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Blog continu verbeteren vs2

Kleine stappen naar een gemeenschappelijk doel, dat is continu verbeteren

Continu verbeteren kunnen we omschrijven als dagelijks met alle medewerkers kleine stappen zetten naar een gemeenschappelijk doel, resultaten verbeteren in functie van de tijd.

Lees meer
Newtons cradle 256213 1280

Business excellence & het perpetuum mobile

"Als men me vraagt wat Lumeron eigenlijk doet dan is mijn antwoord vaak " organisaties in beweging brengen en in beweging houden". Omdat dit antwoord voor velen niet volstaat of nog vragen oproept geef ik meestal extra tekst en uitleg.": zegt Abdon Moens - CEO Lumeron

Lees meer
Red Dot Chart

Een red-dot chart maakt kwaliteitsproblemen visueel

‘Wie niets doet maakt geen fouten’, al is dat de grootste fout op zichzelf… Van zodra je op een productievloer start met het produceren van eender welk onderdeel ontstaan er talloze opties om fouten te maken. Door elke processtap grondig te analyseren, vanuit risicodenken  (LINK: zoveel mogelijk foutkansen weg te werken, duidelijke instructies op te maken en medewerkers goed op te leiden, kom je al een heel eind.

Lees meer