Contact

STRATEGIE

De impact van het Climate Change Amendement

Peter L

Peter Lamote - 21/06/2024

Senior Consultant Procesteam

Bedrijfsstrategie

​change management

continu verbeteren

kwaliteitsmanagement

ISO

sustainability

Mogelijks heb je het al ergens gelezen of gehoord of ben je door jouw externe certificatiepartner al op de hoogte gebracht van het feit dat ISO voor diverse normen een Climate Change Amendement heeft gepubliceerd. Indien niet, dan kun je hieronder alvast wat informatie en kennis opdoen, want in deze blog gaan we wat dieper in op de inhoud en de impact van dit Amendement.

Oorsprong

Het Amendement vindt zijn oorsprong in de ISO London Declaration van 2021, waar de ISO-organisatie het commitment is aangegaan om met de ISO-normen bij te dragen aan wat men Climate Mitigation (de maatregelen om klimaatverandering en de effecten ervan tegen te gaan) en Climate Adaptation (het zich aanpassen aan de huidige en in de toekomst verwachte klimaatveranderingen en effecten) noemt.

Het Amendement is sinds 23 februari 2024 toegevoegd aan ruim 30 ISO-standaarden (zoals bv ISO9001, ISO14001, ISO27001, …) en met onmiddellijke ingang van kracht zonder transitieperiode.

Wat is de inhoud van het Amendement?

Het Climate Change Amendement voegt inhoudelijk 2 vereisten toe aan de clausules 4.1 en 4.2:

  • Bij de clausule 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context is toegevoegd dat:

‘De organisatie moet vaststellen of klimaatverandering een relevant belangrijk punt (issue) is.’

  • Bij de clausule 4.2 Inzicht in de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden is onderstaande toegevoegd:

‘OPMERKING: Relevante belanghebbenden kunnen eisen hebben met betrekking tot klimaatverandering.‘

De toegevoegde vereisten zijn identiek voor alle standaarden die opgebouwd zijn volgens de HS (Harmonised Structure), ook wel bekend als Annex SL. Door de vereisten te injecteren in de basisvereisten van de Harmonised Structure, kan men op een heel snelle manier vele standaarden en Management Systemen ‘affecteren’ met klimaatverandering.

Klimaat 1

Wat is de impact hiervan op het Management Systeem in jouw organisatie?

De toegevoegde normvereisten dwingen de organisatie ertoe na te denken of klimaatverandering een impact heeft op de organisatie, haar doelstellingen die ze wil bereiken, haar processen, de geleverde producten en diensten. Welke risico’s en kansen vallen de organisatie te beurt ten gevolge van de klimaatverandering en hoe gaat de organisatie hiermee om? Voorbeelden hiervan zijn:

  • Moet de organisatie haar productgamma aanpassen om producten op de markt te zetten die minder energie verbruiken, langer meegaan, beter recycleerbaar zijn?
  • Moet de organisatie haar infrastructuur en haar werkomgeving aanpassen om voorbereid te zijn op bv watersnood, elektriciteitsblack-outs, … ?
  • Zijn er opportuniteiten om de totale CO2-footprint van de activiteiten te verminderen door te werken met gerecycleerde grondstoffen, te werken met hernieuwbare energie, leveranciers te kiezen van om de hoek, …?

Naast het meenemen van klimaatverandering in de contextanalyse van de organisatie, dient men in de stakeholderanalyse ook in kaart te brengen welke eisen en verwachtingen er zijn van de diverse stakeholders met betrekking tot klimaatverandering en welke hiervan door de organisatie meegenomen moeten worden in haar Management Systeem.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • De vereiste vanuit de overheid om bedrijfswagens op fossiele brandstoffen te vervangen door elektrische of op zijn minst hybride voertuigen.
  • De vraag van de klant om producten duurzaam te verpakken (papier, karton) en alle plastic verpakkingen te weren.

Als de organisatie vastgesteld heeft dat klimaatverandering een issue is of dat er verwachtingen of eisen van stakeholders hieromtrent van toepassing zijn, dan moet de afhandeling of behandeling ervan op een of andere manier ook traceerbaar zijn in het Management Systeem. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het aanpassen van het toepassingsgebied van het Management Systeem, zijn impact hebben op resources, het aanpassen van processen, aanleiding geven tot bijkomende process metrics en nieuwe meetsystemen, …

M.a.w. er komt heel wat kijken bij op het eerste zicht 2 eenvoudige zinnetjes die toegevoegd zijn aan de Harmonised Structure. Desalniettemin is het niet de bedoeling dat een Management Systeem audit disproportioneel omslaat in een Sustainability of Climate Change audit.

Gebeten om meer te weten? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek rond kwaliteitsmanagement opzet of vraag meteen de readiness scan aan.

ONZE REALISATIES

Kind en beer

Pleegzorg VBB - Efficiënter samenwerken met Microsoft 365

Pleegzorg Vlaams Brabant & Brussel

Een SharePoint en Teams omgeving op maat van de organisatie, zodat deze optimaal waarde toevoegt aan de interne manier van werken en met oog voor de medewerkers in de organisatie.

Lees meer
Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Klimaat 1

De impact van het Climate Change Amendement

Mogelijks heb je het al ergens gelezen of gehoord dat ISO voor diverse normen een Climate Change Amendement heeft gepubliceerd. Wat betekent dit concreet?

Lees meer
Blog continu verbeteren vs2

Kleine stappen naar een gemeenschappelijk doel, dat is continu verbeteren

Continu verbeteren kunnen we omschrijven als dagelijks met alle medewerkers kleine stappen zetten naar een gemeenschappelijk doel, resultaten verbeteren in functie van de tijd.

Lees meer
Newtons cradle 256213 1280

Business excellence & het perpetuum mobile

"Als men me vraagt wat Lumeron eigenlijk doet dan is mijn antwoord vaak " organisaties in beweging brengen en in beweging houden". Omdat dit antwoord voor velen niet volstaat of nog vragen oproept geef ik meestal extra tekst en uitleg.": zegt Abdon Moens - CEO Lumeron

Lees meer