Contact

STRATEGIE

De 'Blue and Red ocean' en de link met de bedrijfsstrategie

Abdon M

Abdon Moens - 18/10/2021

CEO - Advisor Bedrijfsstrategie

Bedrijfsstrategie

JAP - jaaractieplan

professionaliseren

​change management

De 'blue' & 'red' ocean en de link met bedrijfsstrategie

Blue Ocean Strategy (BOS) is ontwikkeld door W.Chan Kim en Renee Mauborgne en gaat er vanuit dat bedrijven zich meer moeten richten op ongerepte markten (blauwe oceanen).
​Deze 'blauwe oceanen' leggen nieuwe markten en nieuwe kansen vast. 
Of Blue Ocean Strategy op korte termijn toepasbaar is binnen elke organisatie is afhankelijk van de moeilijkheidsgraad om innovatieve ideeën te ontwikkelen, de juiste analyses te maken, het geduld om nieuwe markten aan te boren.

Blue and red ocean

Blauwe oceaan vs rode oceaan

De blauwe oceaan is de onbekende, onbestaande markt die nog onaangetast is door concurrentie. Een blauwe oceaan verwijst naar het grotere potentieel dat te vinden is in omgevingen waar nog nooit een bedrijf aanwezig is geweest. Een blauwe oceaan is diep, krachtig en groot, evenals het winstgevend potentieel.
 
De rode oceanen zijn alle industrieën, sectoren die er nu zijn: de bekende markt. De spelregels zijn bekend. Bedrijven proberen beter te presteren dan andere bedrijven om een groter marktaandeel te verwerven. Winst en groei wordt geremd naarmate de markt volzet raakt. Dit leidt dan weer tot 'bloedige' concurrentie (rode oceaan) .
 
Het uitgangspunt van BOS  is, om naast de concurrenten, in de al bekende markten (rode oceanen), systematisch de blauwe oceanen in kaart te brengen. Deze inventaris baseert men op het concept van 'waarde-innovatie'.

Waarde innovatie

Bij waarde-innovatie staat de klant centraal.
Waarde-innovatie wordt zowel gedreven door technologie als door wat beter is voor de klanten. Het gevolg hiervan is dat bedrijven hun innovatieactiviteiten tegelijk gaan afstemmen op kosten, prijs en waarde voor de klant.

Bedrijven die BOS willen ontwikkelen, gaan geen keuze meer maken tussen kostenleiderschap, productleiderschap & customer intimacy.
Ze zullen er naar streven naar lage kosten, innovatie, customer intimacy op hetzelfde moment te realiseren. 
​Het gaat zowel over  het verlagen van de kosten én het verhogen van de waarde voor de kopers.

Rode vs blauwe oceaan

Strategy Canvas

Om het innovatief denken over producten/markten te gidsen ontwikkelden dezelfde onderzoekers het 4 Actions framework.
 
Deze tool focust op:

  • het maximaliseren van de gebruikerswaarde,
  • het verlagen van de kosten,
  • het elimineren van onnodige productkenmerken en
  • het vergroten van de gebruikerswinst.

Het 4 actions framework bestaat uit volgende stappen:

  • Elimineren: kan je zaken elimineren die veel geld kosten maar weinig inkomsten opleveren?
  • Reduceren: Kunnen we de gebruikers hetzelfde bieden maar iets eenvoudigers met lagere kosten?
  • Verhogen: op welke pijnpunten van gebruikers gaat de huidige markt nog niet in?
  • Creëren: wat zijn uitdagingen die de klanten nog niet geformuleerd hebben?
Nieuwe waarden

Let's get started!

Zoals reeds aangehaald is de vraag of een Blue Ocean Strategy op korte termijn toepasbaar is binnen elke organisatie afhankelijk van de moeilijkheidsgraad om innovatieve ideeën te ontwikkelen, de juiste analyses te maken, het geduld om nieuwe markten aan te boren.
​Doch, één ding is zeker: Starten met een strategieoefening op basis van Blue Ocean Strategy verrijkt bedrijven sowieso met inzichten rond waarde-innovatie, noodzakelijke transformaties in organisatie, mentaliteit en helpt bedrijven in het herkennen van kansen.

ONZE REALISATIES

Kind en beer

Pleegzorg VBB - Efficiënter samenwerken met Microsoft 365

Pleegzorg Vlaams Brabant & Brussel

Een SharePoint en Teams omgeving op maat van de organisatie, zodat deze optimaal waarde toevoegt aan de interne manier van werken en met oog voor de medewerkers in de organisatie.

Lees meer
Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Klimaat 1

De impact van het Climate Change Amendement

Lees meer
Blog continu verbeteren vs2

Kleine stappen naar een gemeenschappelijk doel, dat is continu verbeteren

Continu verbeteren kunnen we omschrijven als dagelijks met alle medewerkers kleine stappen zetten naar een gemeenschappelijk doel, resultaten verbeteren in functie van de tijd.

Lees meer
Newtons cradle 256213 1280

Business excellence & het perpetuum mobile

"Als men me vraagt wat Lumeron eigenlijk doet dan is mijn antwoord vaak " organisaties in beweging brengen en in beweging houden". Omdat dit antwoord voor velen niet volstaat of nog vragen oproept geef ik meestal extra tekst en uitleg.": zegt Abdon Moens - CEO Lumeron

Lees meer