Contact

MGTSYSTEMEN

Het ABC van Quality en Mercedes EQ

Peter L

Peter Lamote - 25/02/2022

Senior Consultant Procesteam

continu verbeteren

kwaliteitsmanagement

professionaliseren

​change management

Wat hebben Mercedes EQ en het ABC van Quality met elkaar gemeen?

Mercedes zet met zijn nieuwe elektrische wagens EQA, EQB en EQC de toekomst in, maar wat heeft dat te maken met Quality Assurance, Quality Beheersing en Quality Control?

Ogenschijnlijk niets, maar laten we hier toch even dieper op inzoomen. Want ook in kwaliteitsdenken kan in A-B-C denken, een stap zijn in het professionaliseren van de kwaliteit in uw bedrijf.

Abc binnen kwaliteit

Quality Assurance

QA of Quality Assurance zorgt ervoor dat activiteiten en processen binnen een organisatie inzichtelijk en transparant worden gemaakt.
We leggen de manier van werken vast in procesbeschrijvingen en procesflows.
We zorgen ervoor dat iedereen de manier van werken kent en dat de kennis wordt gedocumenteerd.
Hierdoor kan een organisatie de kennis ook vasthouden en staat het sterker bij het uitvallen of vertrekken van medewerkers.
​Het inzichtelijk maken brengt tevens aan het licht waar zwakke plekken in het proces zitten of waar efficiënte verbeteringen mogelijk zijn.

Quality Beheersing

Via QB of Quality Beheersing zorgen we ervoor de processen op een gestructureerde manier uit te voeren.
Een gedegen hulpmiddel hierbij is het zogenaamde wiel van Deming, dat we ook kennen onder de benaming PDCA.
PDCA staat voor Plan-Do-Check-Act.
​In de plan fase bepalen we de activiteiten. In de Do fase rollen we de actie uit. Vervolgens controleren we of de actie het gewenste resultaat oplevert en zo nodig sturen we bij in de Act-fase.

Quality Controle

Tijdens of ultimo op het einde van het proces voeren we een QC of Quality controle uit om ons ervan te vergewissen dat het straks geleverde product of dienst voldoet aan de verwachtingen en eisen van de klant.
Staat onze kwaliteitscontrole niet op punt, dan bestaat de kans dat afwijkende producten of diensten doorglippen tot bij de klant en lopen we het risico op klachten.
​Claims behandelen en klachten fixen kost geld, dus dat doen we liever niet.

A-B-C

Wist je dat A-B-C ook nog in een andere betekenis een niet onbelangrijke rol speelt bij het implementeren van verandering?
- Autonomie
- Betrokkenheid
- Competenties
Maar dan zitten we terug op een ander thema, meer specifiek het "power-luik" waarbij medewerkers engageren een boost krijgt.

Lessons learned

Zoals de prijs van Mercedes EQC hoger ligt dan van EQB en EQA, zo ligt de kost(prijs) om in te grijpen in het product of in het proces als er al klachten zijn stukken hoger dan bij het ontwerp of tijdens het in kaart brengen van het proces.

We kunnen dus maar beter leren van onze fouten en van de dingen die we goed hebben gedaan.
​Het documenteren in lessons learned en best practises zorgt voor een borging naar de toekomst.

ONZE REALISATIES

Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer
Transport robbyns

Investeren in organisatiekwaliteit

Transport Robbyns

Hoe kan je in economische uitdagende tijden toch zorgen voor stabiliteit en groeiambities? Ontdek hoe Transport Robbyns dit heeft aangepakt en hoe Lumeron hen geholpen heeft. ​

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Red Dot Chart

Een red-dot chart maakt kwaliteitsproblemen visueel

‘Wie niets doet maakt geen fouten’, al is dat de grootste fout op zichzelf… Van zodra je op een productievloer start met het produceren van eender welk onderdeel ontstaan er talloze opties om fouten te maken. Door elke processtap grondig te analyseren, vanuit risicodenken  (LINK: zoveel mogelijk foutkansen weg te werken, duidelijke instructies op te maken en medewerkers goed op te leiden, kom je al een heel eind.

Lees meer
Blog Continu verbeteren is een doe woord

Continu verbeteren is een "DOE"-woord!

Iedereen heeft het begrip "continu verbeteren" zeker al eens gehoord maar waar draait het nu eigenlijk om? Wat wil dat zeggen, "we moeten continu verbeteren"? En is dat wel altijd het geval?

Lees meer
Cover photo symbol

De libel als Lumeron-symbool

Af en toe krijgen we de vraag hoe we aan onze Libel komen als symbool. Daar zit zowel betekenis als een leuke anekdote achter

Lees meer