Contact

STRATEGIE

Een bedrijfsstrategie is meer dan lijntjes tekst

Peter L

Peter Lamote - 25/05/2023

Senior Consultant Procesteam

Bedrijfsstrategie

Efficïent werken

​change management

continu verbeteren

Doelen van het bedrijf

Een bedrijfsstrategie formuleren lijkt voor de één simpel, voor de ander dan weer overbodig want het zit in ’t hoofd en voor nog een ander toch een klus van zwoegen en zweten. Maar finaal bepaalt een bedrijfsstrategie het plan om de doelen van het bedrijf te bereiken.
Zonder strategie is er geen richting. En zit de strategie enkel in het hoofd van de CEO dan is het lastig om het team mee te krijgen.

Hoe definieer ik een bedrijfsstrategie op een pragmatische manier?

Om een bedrijfsstrategie op een pragmatische manier te definiëren, kan het helpen om de volgende stappen te volgen:

 1. Identificeer​ de doelen van het bedrijf: Voordat je een bedrijfsstrategie kunt definiëren, is het belangrijk om duidelijk te hebben wat je wilt bereiken. Dit kan bijvoorbeeld het verhogen van de winst of het vergroten van de marktaandeel zijn.​
 2. Analyseer de interne en externe omgeving van het bedrijf: Maak een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) om de interne en externe factoren te identificeren die van invloed kunnen zijn op het bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld de financiële positie, de concurrentie, de marktontwikkelingen of de wet- en regelgeving zijn.
 3. Kies een strategie: Gebaseerd op de doelen van het bedrijf en de analyse van de interne en externe omgeving, kun je een strategie kiezen die het beste aansluit bij de situatie van het bedrijf. Er zijn verschillende strategieën om uit te kiezen, zoals bijvoorbeeld een kostenleiderschapsstrategie, productleiders- of een customer intimacy strategie.
 4. Formuleer een (meerjaren) actieplan:
  • Maak een plan met concrete stappen die nodig zijn om de gekozen strategie te implementeren. Houd hierbij rekening met de beperkingen en mogelijkheden van het bedrijf
  • Vertaal dit actieplan door naar alle procesverantwoordelijken
  • Maak een jaaractieplan voor het komende jaar
 5. Meet de vooruitgang: Het is belangrijk om de vooruitgang te meten om te kijken of de gekozen strategie succesvol is. Maak daarom duidelijke doelen en key performance indicators (KPI's) om de vooruitgang te kunnen meten.

Hoe monitor ik de vooruitgang van de strategische acties?

Eenmaal de strategische acties bepaald zijn, is het ook van belang om deze structureel op te volgen. Anders vaar je terug blind en merk je op het eind van het jaar dat er weinig vooruitgang is geboekt, of nog erger, dat de strategische koers absoluut niet is gevolgd.

​Er zijn verschillende manieren om de vooruitgang van strategische acties te monitoren:

 1. KPI's (Key Performance Indicators): Stel specifieke, meetbare doelstellingen op en gebruik indicatoren om de vooruitgang te meten. Bijvoorbeeld, als het doel is om de verkoop te verhogen, kunnen de KPI's omvatten het aantal verkopen, de omzet en de winstmarge.
 2. Dashboards: Maak gebruik van dashboards om real-time informatie over de prestaties van het bedrijf te volgen en te visualiseren. Dashboards kunnen helpen bij het identificeren van trends en uitdagingen en het bepalen van vervolgacties.
 3. Regelmatige rapportages: Maak regelmatig rapportages van de vooruitgang en deel deze met relevante stakeholders, zoals het management en de medewerkers.
 4. Meetbare acties: Zorg ervoor dat elke strategische actie die wordt ondernomen meetbaar is, zodat de vooruitgang eenvoudig kan worden gevolgd.
 5. Evaluatie- en bijsturingsprocessen: Voer regelmatige evaluaties uit om te bepalen of de strategische acties effectief zijn en stuur zo nodig bij.​

Belangrijk is om een systeem te hebben waarbij de vooruitgang van de strategische acties op een gestructureerde manier wordt gevolgd, zodat het bedrijf snel kan reageren op veranderingen en bijsturingen

Strategiepijl groot

ONZE REALISATIES

Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer
Transport robbyns

Investeren in organisatiekwaliteit

Transport Robbyns

Hoe kan je in economische uitdagende tijden toch zorgen voor stabiliteit en groeiambities? Ontdek hoe Transport Robbyns dit heeft aangepakt en hoe Lumeron hen geholpen heeft. ​

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Red Dot Chart

Een red-dot chart maakt kwaliteitsproblemen visueel

‘Wie niets doet maakt geen fouten’, al is dat de grootste fout op zichzelf… Van zodra je op een productievloer start met het produceren van eender welk onderdeel ontstaan er talloze opties om fouten te maken. Door elke processtap grondig te analyseren, vanuit risicodenken  (LINK: zoveel mogelijk foutkansen weg te werken, duidelijke instructies op te maken en medewerkers goed op te leiden, kom je al een heel eind.

Lees meer
Blog Continu verbeteren is een doe woord

Continu verbeteren is een "DOE"-woord!

Iedereen heeft het begrip "continu verbeteren" zeker al eens gehoord maar waar draait het nu eigenlijk om? Wat wil dat zeggen, "we moeten continu verbeteren"? En is dat wel altijd het geval?

Lees meer
Cover photo symbol

De libel als Lumeron-symbool

Af en toe krijgen we de vraag hoe we aan onze Libel komen als symbool. Daar zit zowel betekenis als een leuke anekdote achter

Lees meer