Contact

LEAN-OPERATIONAL EXCELLENCE

Fouten maken is toegestaan

Katrien V

Katrien Verschoote - 02/03/2021

Consultant Procesteam

continu verbeteren

lean

OPEX

​change management

Fouten maken is toegestaan

Hoe pas je het Pull-the-cord principe in alle omstandigheden toe?

​Onlangs kwam mijn dochter thuis met een slechte toets voor wiskunde. Ze was niet zo goed gezind en het was natuurlijk de schuld van de Juf, die geen goede uitleg gaf…. Je kent het plaatje misschien wel? De week erop, vroeg ik aan mijn dochter: hoe zit dat nu met die toets? Weet je al wat je fout deed? Heb je de toets al verbeterd? En vooral: wat ga je nu anders doen, om ervoor te zorgen dat je voor de volgende toets wel goede resultaten behaalt?

Soms heb je een fout nodig om in te zien dat je de dingen anders moet aanpakken

Toen ik die vragen vroeg, zag ik aan haar gezicht dat ze hier totaal nog niet over had nagedacht. Ik heb de tijd genomen om haar uit te leggen dat een slechte toets positief kan uitdraaien, zolang je er maar iets uit leert. Soms heb je een fout nodig om in te zien dat je de dingen anders moet aanpakken! 

Fouten maken is toegestaan

​En net zoals bij een kind dat moet “leren leren” uit de fouten die het maakt, kan je dit ook doortrekken naar bedrijven toe. Zo kwam ik onlangs bij een klant, die het Lean principe rond “Pull the Cord” zeer goed begrepen hadden. Hun medewerkers mochten fouten maken, zolang ze maar leerden uit die fouten. Wat concreet betekende dat ze gestimuleerd werden om fouten te ontdekken en die dan grondig te onderzoeken. In de praktijk gebeurde dit door, telkens er zich een fout voordeed, met een aantal collega’s een korte brainstorming te doen over mogelijke oorzaken en voor de top 3 van die oorzaken een oplossing te bedenken. Eens de oplossing geïmplementeerd was, volgden ze die 6 maanden op om na te gaan of de genomen oplossing voldoende was en dus alle gelijkaardige fouten waren weggewerkt. Na die 6 maanden zetten ze zich nogmaals samen om de gedane zaken te bespreken en te kijken wat nog moest wijzigen.

Pull the cord

  • Fout ontdekken
  • Overleg
  • Oplossingen voor de TOP 3 oorzaken
  • Oplossingen implementeren
  • 6 maand monitoren
  • Eindevaluatie


ook wel Andon principe genoemd

​Toen ik vroeg of ze met veel fouten te maken kregen, vertelden ze mij dat ze de aantallen exponentieel zagen verminderen sinds die manier van werken aangenomen werd! Vandaag de dag moesten ze enkel sporadisch samenkomen en voelden ze dat het aantal fouten echt verminderd was.
Uit analyse stelde ik objectief vast dat dit inderdaad zo was. Ze zijn van een reactieve manier van werken zonder het te beseffen overgegaan naar een pro-actieve manier van werken (tijdens hun RootCauseAnalyse-sessies, somden ze mogelijke oorzaken op en zochten dus tevens naar oplossingen voor zaken die zich zouden kunnen voordoen = pro-actief, risico management alike!).

Ook het feit dat de medewerkers beseften dat ze niet afgestraft gingen worden bij het maken van fouten, gaf hen een goed gevoel. En eigenlijk stimuleerde hen dit juist om minder fouten te maken! Het andere belangrijke aspect is het “leren” uit de fouten die ze maakten. Elke fout gaf hen namelijk een nieuw inzicht, die ze ervoor niet wisten of niet voorzien hadden.

Als je zo’n kader kan scheppen in het bedrijf, dan helpt het niet alleen de kwaliteit van de productie vooruit, ook het algemene welzijn van de werknemers verhoogt. En contente werknemers zijn een ongelofelijk belangrijke schakel in het slagen van het bedrijf.

Toen ik vertrok, kon ik niet anders dan zeggen: “Goe bezig mannen, echt goe bezig!”

Niet meer de schuld van een ander

Alsof dit positieve beeld mijn dag al niet goed gemaakt had, stond er mij, bij thuiskomst een breed lachende dochter op te wachten, mèt een verbluffend (goed) resultaat voor wiskunde! Toen ik haar vroeg hoe dit kwam vertelde ze me dat ze vooral veel oefeningen heeft gemaakt en voor elke fout die ze maakte probeerde te begrijpen wat ze fout deed. Opeens was het niet langer de schuld van de juf als iets niet lukte!

Zo zie je opnieuw hoe bepaalde principes overal van toepassing kunnen zijn in het dagelijkse leven: “fouten maken mag, kan zelfs positief zijn, zolang je er iets van geleerd hebt!”

fouten maken mag, en kan zelfs positief zijn, als je er iets van leert

ONZE REALISATIES

Kind en beer

Pleegzorg VBB - Efficiënter samenwerken met Microsoft 365

Pleegzorg Vlaams Brabant & Brussel

Een SharePoint en Teams omgeving op maat van de organisatie, zodat deze optimaal waarde toevoegt aan de interne manier van werken en met oog voor de medewerkers in de organisatie.

Lees meer
Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Klimaat 1

De impact van het Climate Change Amendement

Lees meer
Blog continu verbeteren vs2

Kleine stappen naar een gemeenschappelijk doel, dat is continu verbeteren

Continu verbeteren kunnen we omschrijven als dagelijks met alle medewerkers kleine stappen zetten naar een gemeenschappelijk doel, resultaten verbeteren in functie van de tijd.

Lees meer
Newtons cradle 256213 1280

Business excellence & het perpetuum mobile

"Als men me vraagt wat Lumeron eigenlijk doet dan is mijn antwoord vaak " organisaties in beweging brengen en in beweging houden". Omdat dit antwoord voor velen niet volstaat of nog vragen oproept geef ik meestal extra tekst en uitleg.": zegt Abdon Moens - CEO Lumeron

Lees meer